Categories Republika Srpska

Milorad Dodik i šef njegovog obezbjeđenja oteli zemlju od Republike Srpske?

Krivična prijava je proslijeđena State Departmentu odakle ju je mpskynews dobio i prenio

Podnosilac prijave: XXXX, rođen XXXX godine, nastanjen u XXXX

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i
najtežih oblika privrednog kriminala
Bana dr Todora Lazarevića br. 15
78000 Banja Luka

Na osnovu člana 222. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, podnosim sljedeću

K R I V I Č N U P R I J A V U

Protiv:

1. NEBOJŠE MATIĆA, sin Milorada iz Bijeljine, ul. XXXX
2. STEVE FILIPOVIĆA, sina Živana, XXXX, 76300 Bijeljina
3. ŽIVANA FILIPOVIĆA, sina Steve, XXXX, 76300 Bijeljina
4. MIŠO PARTALO, sin Nedeljka, ul. Bana Milosavljevića 4, Banja Luka (adresa poslodavca-kabinet Predsjednika Republike Srpske, Šef obezbjeđenja Predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika),
5. „EF GROUP“ d.o.o. Bijeljina, Ul. XXXX, zastupano po direktoru Filipović Stevi, a osnivači Stevo Filipović i Partalo Mišo,
6. Drugih NN lica

Što su:

Po prethodnom dogovoru, kao organizovana kriminalna grupa, a sve u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, i to prvoosumnjičeni Nebojša Matić, kao stečajni upravnik u ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju, drugoosumnjičeni Stevo Filipović kao suvlasnik i zakonski zastupnik ,,SAVA Semberija“ DOO Bijeljina i organizator kriminalne grupe, trećeosumnjičeni Živan Filipović, četvrtoosumnjičeni Partalo Mišo i petoosumnjičeni „EF Group“ d.o.o. Bijeljina, kao krajnji korisnici nekretnina, na nezakonit način uknjižili nekretnine upisane u LN br. 333 KO Brodac Gornji i PL br. 522 KO Janja u ukupnoj površini od 655431 m2 na ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju iako navedene nekretnine nikada nisu bile vlasništvo ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju, nisu bile u početnom bilansu stanja i Programu privatizacije prilikom privatizacije navedenog pravnog lica, jer su sve nekretnine u svojini Republike Srpske, da bi nakon uknjižbe navedenih nekretnina na ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju prvoosumnjičeni raspisao oglas za prodaju nekretnina dana 20.12.2023. godine a na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Bijeljini br. 59 0 St 000237 23 St 2 od 10.11.2023. godine, na koji oglas se po prethodnom dogovoru prvo i drugo osumnjičenog prijavio samo drugoosumnjičeni koji nekretnine kupuje po osnovu prethodne ponude za novčani iznos od 100.230,00 KM (0,152 KM po m2), daleko ispod tržišne cijene, da bi nakon uknjižbe nekretnine u LN br. 333 KO Brodac Gornji poklonio svom rođenom sinu trećeosumnjičenom koji nakon nekoliko dana 1/2 navedene nekretnine ,,prodaje“ četvrtoosumnjičenom, a nekretnine u PL br. 522 KO Janja 3 Filipović Stevo daje u dugogodišnji zakup ,,EF GROUP“ d.o.o. Bijeljina, čiji su osnivač Filipović Stevo i Mio Partalo, i čije je sjedište na kućnoj adresi prvoosumnjičenog, a drugoosumnjičeni zakonski zastupnik, a sve u cilju eksploatacije šljunka aplicirajući na Javni poziv kod JU „Vode Srpske“ Bijeljina od 05.07.2024. godine, čime bi po osnovu navedene eksploatacije imovine koja je u vlasništvu Republike Srpske ostvarili sebi višemilionsku protivpravnu imovinsku korist,

dakle, prvoosumnjičeni Nebojša Matić, kao stečajni upravnik u ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju, drugoosumnjičeni Stevo Filipović, trećeosumnjičeni Živan Filipović, četvrtoosumnjičeni Mišo Partalo, kao i druga NN lica koja su učestvovala u navedenim postupcima počinili krivično djelo udruživanja radi vršenja krivičnih djela iz člana 365. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske a u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnim djelom prevare iz člana 230. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivičnim djelom falsifikovanja isprave iz člana 347. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, za koja djelo su zaprijećene kazna zatvora preko 3 godine.

Obrazloženje:

Prvoosumnjičeni Nebojša Matić je dugogodišnji stečajni upravnik ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju i isti je na podnosiocu prijave nepoznat način (evidentno nezakonit i na osnovu falsifikovane ili dokumentacije neistinite sadržine, tj. bez ikakvog pravnog osnova), nekretnine upisane u LN br. 333 KO Brodac Gornji i PL br. 522 KO Janja 3 u ukupnoj površini od 655431 m2, a koje nekretnine su ranije bile u društvenoj svojini upisane na korisnika OOUR „Biljna proizvodnja“ Brodac, koji nije pravni prednik ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju, upisao na ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju, svjestan činjenice da navedene nekretnine nikada nisu bile vlasništvo, niti su bile u Programu privatizacije, a ni u posjedu ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju, jer su svojina Republike Srpske, pošto se radi o nekretninama-poljoprivrednom zemljištu (LN 333 KO Brodac Gornji) i javnom vodnom dobru (PL 522 KO Janja 3), a koje prema odredbama člana 10. stav 1. i 2. Zakona o vodama Republike Srpske je svojina Republike Srpske. Drugoosumjničeni Stevo Filipović kao dugogodišnji suvlasnik i direktor pravnog lica ,,SAVA Semberija“ DOO Bijeljina kao organizator navedene kriminalne grupe je po prethodnom dogovoru sa prvoosumnjičenim Nebojšom Matićem osmislio način na koji će se nekretnine upisane u društvenoj svojini upisati na ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju uzimajući u obzir činjenicu da veliku dio nekretnina služi za potrebe eksploatacije šljunka koji trenutno na tržištu ima veliku vrijednost uzimajući u obzir činjenicu da se na području grada Bijeljina izvode veliki infrastrukturni projekti-autoputevi Bijeljina-Rača, Rača-Kuzmin i Bijeljina-Brčko. Nekretnine koje su upisane na ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju nisu bile evidentirane u početnom bilansu društva u postupku privatizacije, po bilo kojem osnovu.
Nakon upisa navedeni nekretnina prvoosumnjičeni Nebojša Matić raspisuje oglas za prodaju nekretnina dana 20.12.2023. godine na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Bijeljini br. 59 0 St 000237 23 St 2 od 10.11.2023. godine kojem se upravnik obratio sa zahtjevom. Početna kupoprodajna cijena za nekretnine ukupne površine od 655431 m2 je iznosila 98.824,00 KM. Prije same donošenje odluke o prodaji potrebno je bilo dostaviti dokaz o uplati novčanog iznosa od 5.000,00 KM na ime otkupa dokumentacije-geodetskog elaborata te kapare na ime učešća u novčanom iznosu od 30.000,00 KM. Navedeni preduslovi za učešće na licitaciji su bili previsoko postavljeni upravo iz razloga da bi onemogućio učešće drugih lica na navedenoj licitaciji-postupku dostavljanja ponuda. Drugoosumjičeni je jedino lice koje je uplatilo novčani iznos od 30.000,00 KM te dostavilo ponudu za kupovinu nekretnina iz javnog oglasa za novčani iznos od 100.230,00 KM. Dana 24.01.2024. godine kod notara Alekse Đukanovića je zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnina br. OPU 63/24 kojim ugovorom je i formalno izvšen prenos nekretnina na drugoosumnjičenog.
Drugoosumnjičeni nekretnine upisane u LN br. 333 KO Brodac Gornji Ugovorom o poklonu nekretnina poklanja svome sinu Živanu Filipoviću Ugovorom o poklonu nekretnina da bi sin Živan Filipović ½ nekretnine „prodao“ četvrtoosumnjičenom Miši Partalu, a nekretnine upisane u PL br. 522 KO Janja daje u dugogodišnji zakup novoosnovanom pravnom licu ,,EF GROUP“ d.o.o. Bijeljina, koje osnivaju na adresi porodične kuće prvoosumnjičenog, na osnovu Ugovora o zakupu br. OPU 1748/24 od 13.05.2024. godine zaključenom po notaru Daliboru Puhalu. Osnivač novoosnovanog pravnog lica ,,EF GROUP“ d.o.o. Bijeljina je trećeosumnjičeni Živan Filipović i četvrtoosumnjičeni Mišo Partalo, Šef obezbjeđenja Predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, a zakonski zastupnik navedenog pravnog lica je drugoosumnjičeni Stevo Filipović.
Sve navedene radnje su plod prethodno postignutog dogovora da se nekretnine u društvenoj svojini na nazakonit način upišu na ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju da bi kroz kasniji postupak ,,zakonite“ prodaje bile prometovana već unaprijed poznatom kupcu, odnosno licu koje je cijelu konstrukciju sticanja nekretnina i osmislilo da bi nakon knjiženja nekretnina na sebe drugoosumnjičeni radi manje upadljivosti prometovao iste članovima organizovane kriminalne grupe, koristeći se autoritetom člana obezbjeđenja Milorada Dodika, kao i samim autoritetom Predsjednika Republike Srpske u svojim nastupima.
Dakle, osumnjičeni su sihronizovanim prevarnim radnjama, prethodno dogovorenim, svjesni činjenice da postoje propusti RUGIP-a, PJ Bijeljina, o upisu Republike Srpske kao vlasnika u zvaničnim evidencijama, a sve u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi upisali nekretnine na ime ,,SAVA“ Prehrambena industrija a.d. Bijeljina-u stečaju bez valjanog, tj. bez ikakvog pravnog osnova, koje predstavljaju svojinu Republike Srpske, kasnije iste u postupku licitacije prodali-kupili, te postali vlasnici nekretnina u površini od 655431 m2, po mizernoj cijeni od 0,152 KM po m2, jer na području Bijeljine ne postoji niti u jednoj dijelu Semberije (može se reći ni Republike Srpske) kvalitet i bonitet zemljišta kao predmetni po ovako niskoj-nerealnoj cijeni. Navedene nekretnine su kasnijim prometima poklonili i izdali članovima familije ili svojim firmama osnovanim za potrebe eksploatacije šljunka, a sve u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi u višemilionskim iznosima.
Podnosilac prijave je putem punomoćnika tražio od RUGIP PJ Bijeljina dostavljanje dodatnih podataka i dokaza, tj. Istorijata upisa, osnova upisa, Ugovora o prenosu vlasništva i Ugovora o zakupu, ali zaključno sa danom podnošenja prijave navedene podatka nije dobio, ali odmah po dobijanju istih će biti tužilaštvu dostavljene.

Radi čega predlažemo da tužilaštvo da:
a. donese naredbu o sprovođenju istrage protiv prijavljenog;
b. ispita osumnjičene na okolnosti izvršenja opisanih radnji krivičnog djela;
c. sasluša podnosioca prijave,

da se izvrši uvid u :
– uvid u Oglas o prodaji nekretnina od 21.12.2023. godine,
– uvid u ugovor o kupoprodaji nekretnina OPU-63/24 od 24.01.2024. godine,
– uvid u program privatizacije državnog kapitala Prehrambena industrija „SAVA“ a.d. Bijeljina,
– uvid u početni bilans stanja Prehrambena industrija „SAVA“ a.d. Bijeljina,
– Uvid u List nepokretnosti broj 333 KO Brodac Gornji od 19.10.2023. godine, 24.05.2024. godine i 08.07.2024. godine,
– uvid u posjedovni list broj 525 KO Brodac Gornji od 19.10.2023. godine i 08.07.2024. godine,
– Uvid u Aktuelni pregled podataka iz registra poslovnih subjekata za „EF GROUP“ d.o.o. Bijeljina od 08.07.2024. godine,
– Uvid u Aktuelni pregled podataka iz registra poslovnih subjekata za Prehrambena industrija „SAVA“ a.d. Bijeljina-u stečaju od 09.07.2024. godine,
– Uvid u Aktuelni pregled podataka iz registra poslovnih subjekata za „SAVA Semberija“ d.o.o. Bijeljina od 09.07.2024. godine,
– Odgovor na zahtjev RUGIP PJ Bijeljina broj 21.12/952-684/24 od 15.04.2024. godine,
– Javni poziv JU „Vode Srpske“ Bijeljina od 05.07.2024. godine.
Sve ovo iz razloga što postoji osnovana sumnja da su prijavljeni počinili ranije opisane radnje, kao i druge radnje do kojih će se doći tokom istrage, jer je u ovom trenutku iste teško precizirati, s obzirom da je teško ući u trag nezakonitim radnjama prijavljenog.
Saglasno navedenom predlažemo da tužilaštvo nakon okončanja istrage protiv osumnjičenih podigne optužnicu kod nadležnog suda kako bi se iste proglasio krivim i kazni po zakonu.

mpskynews.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like