Categories Bosna i Hercegovina

Američke sankcije i crna lista OFAC-a: Posljedice i značenje sankcija

U posljednje vrijeme mnogi zvaničnici i funkcioneri Bosne i Hercegovine našli su se na američkoj crnoj listi i uvedene su im sankcije od strane američkog Ministarstva finansija. Često u komentarisanju ovih sankcija može da se čuje da one ne znače ništa, da ne utiču na rad zvaničnika i institucija, da je to jedan od načina zastrašivanja i da ne utiče na njihov rad, kao ni na građane.

U kojoj mjeri uvođenje sankcija zaista utiče na institucije i građane, zbog neodgovornih funkcionera, pokazuju i podaci da u Bosnu i Hercegovinu dolazi manje projekata i mnogo manje novca koji je bio planiran da se da, kako bi se građanima obezbijedio bolji život.  Dalekosežne su posljedice po lica i po institucije te samim tim i građane. Takođe jedan od uslova na putu ka EU biće i da lica koja se nalaze na crnoj listi ne mogu da budu nosioci javnih funkcija.

Posljedice američkih sankcija znače to da  sva imovina i pravo na imovinu sankcionisanih lica, a koja se nalazi u SAD ili je u posjedu ili pod kontrolom državljana SAD blokirana je i mora biti prijavljena OFAC. Pored toga, sva imovina u vlasništvu direktnom ili indirektnom, pojedinačnom ili zajedničkom, u iznosu od 50 posto ili više jednog ili više blokiranih lica takođe je blokirana.

„Banke i druge finansijske institucije koje obavljaju transakcije za osobe ili privredne subjekte pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država izlažu se velikom riziku da se i same nađu u istoj situaciji“, rekla je  tada za CAPITAL Moris i najavila da se u BiH može očekivati još ovakvih mjera za one koji “podrivaju mir, stabilnosti i teritorijalni integritet BiH”.

Pored toga, bilo koja lica koja se uključe u određene transakcije ili aktivnosti sa sankcionisanim subjektima i licima i sama mogu biti sankcionisana ili se protiv njih mogu poduzeti odgovarajuće aktivnosti s ciljem provođenja ove odluke. Ove zabrane uključuju davanje doprinosa ili obezbjeđenje finansijskih sredstava, roba ili usluga. od strane, prema ili u korist bilo kojeg lica uvrštenog na listu sankcionisanih, ili primanje bilo kakve finansijske podrške, roba ili usluga od strane takvog lica.

Zaključno, rizik od stavljanja na crnu listu nosiće sva fizička i pravna lica koja na bilo koji način dolaze u poslovni kontakt sa licima koja su trenutno na crnoj listi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like