Categories Intelligence

Metak je zlatan šta ćemo sve da mu radimo

LibertasPress je objavio djelove optužnice protiv pripadnika kriminalne organizacije Radoja Zvicera, Slobodana Kašćelana, Ljuba Milovića, Petra Lazovića, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Radovana Pantovića, Radovana Mujovića, Duška Roganovića, Nikole Spasojevića i Nikše Perovića.

Jedine izmjene koje je Libertas učinio su uklanjanje ličnih podataka i neobjavljivanje podataka iz registratora dokaza, koji su, svakako, obrazloženi u optužnici koju objavljujemo.

CRNA GORA

SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

KI-S br. 172/22

Podgorica, 30. decembra 2022. godine

 

VIŠEM SUDU

 

Specijalizovanom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina

 

PODGORICA

 

Na osnovu čl. 44 st.2 tač.5 čl.290 st.2, čl.292 i čl.293 st.1 Zakonika o krivičnom postupku Specijalno državno tužilaštvo podiže

 

OPTUŽNICU

 

Protiv okrivljenih:

 

1. ZVICER RADOJA, JMB ***, od oca Petra i majke Vukosave, rođene Živković, rođen 20.12.1982. godine u Kotoru, sa prebivalištem u Kotoru, naselje Škaljari, br. ***, državljanin Crne Gore nalazi se u bjekstvu, osuđivan i to presudama: Osnovnog suda u Kotoru K.br. 345/1 od 19.09.2002. godine, zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave iz čl. 233 st.3 u vezi st.1 KZRCG uslovnom osudom – zatvor u trajanju od 45 dana sa rokom provjere od 2 godine, Višeg suda u Podgorici K.br. 213/05 od 17.01.2006. godine, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 KZCG na kaznu zatvora u trajanu od 2 godine. Osnovnog suda u Balru K.br. 9/04 id 14.09.2005. godine zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave iz čl.207 st.3 u vezi st.1 KZCG uslovnom osudom – zatvor u trajanju od tri mjeseca sa rokom provjere od 1 godine. Osnovnog suda u Kotoru K.br 193/04 od 02.11.2027. godine zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.36 st.1 KZRCG na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci i presudom Okrajnog sodišća v Morskoj Soboti – Slovenija II K.54687/2011-3 od 29.03.2012. godine zbog krivičnog djela iz čl.251 KZ Slovenije uslovnom osudom u trajanju od 3 jeseca sa rokom provjere od 1 godine u odnosu na kojeg je rješenjem Višeg suda u Podgorici Kris br. 64/22 od 20.07.2022. godine određen pritvor koji se ima računati od dana i časa lišenja slobode, a dana 21.07.2022. godine donijeta i naredba Kris br. 64/22, za raspisivanje potjernice.

 

2. MILOVIĆ LJUBA JMB ***, od oca Milorada i majke Stane, rođene Todorović, rođen 12.07.1983. u Nikšiću, sa prijavljenim prebivalištem u Nikšiću, Grahovac ***, razveden, državljanin Crne Gore, prema podacima kaznene evidencije Ministarstva pravda Crne Gore neosuđivan, nalazi se u bjekstvu, u odnosu na kojeg je rješenjem Višeg suda u Podgorici Kris.br. 64/22 od 20.07.2022. godine, određen pritvor koji se ima računati od dana i časa lišenja slobode, a dana 21.07.2022. godine donijeta i naredba Kris.br. 64/22, za raspisivanje potjernice.

 

3. LAZOVIĆ PETRA JMB ***, od oca Zorana i majke Ljiljane, rođene Zekić, rođen 12.07.1990. godine u Priboju, R. Srbija, sa prebivalištem u Podgorici, ***, državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik, govori crnogorskim jezikom, oženjen, otac dvoje maloljetne djece, zaposlen u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, završio Pravni fakultet, smjer kriminalistika i bezbjednost na Univerzitetu Crne Gore, srednjeg imovnog stanja, prema podacima kaznene evidencije Ministarstva pravde Crne Gore neosuđivan nalazi se u pritvoru po rješenjima sudije za istragu i krivičnog vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici i Vrhovnog suda Crne Gore, počev od 18.07.2022. godine u 10.37 časova.

 

4. ŽIVKOVIĆ RADOJE JMB ***, od oca Miloša i majke Branke, rođen 15.04.1986. godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Nikšiću, ***, državljanin Crne Gore, osuđivan presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 109/2009 od 15.04.2010. godine zbog krivičnog djela razbojništvo iz čl. 242 st.4 u vezi st.1 KZCG na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, u odnosu na kojeg je rješenjem Višeg suda u Podgorici Kris.br. 64/22 od 20.07.2022. godine, određen pritvor koji se ima računati od dana i časa lišenja slobode, a dana 21.07.2022. godine donijeta i naredba Kris.br. 64/22 za raspisivanje potjernice.

 

5. SPASOJEVIĆ NIKOLE JMBG ***, od oca Branislava i majke Julke, rođen 22.07.1979. godine u Nikšiću, sa prebivalištem u Pljevljima, ***, državljanin Crne Gore, prema podacima kaznene evidencije Ministarstva pravde Crne Gore neosuđivan, nalazi se u bjekstvu u odnosu na kojeg je rješenjem Višeg suda u Podgorici Kris.br. 64/22 od 20.07.2022. godine određen pritvor koji se ima računati od dana i časa lišenja slobode, a dana 21.07.2022. godine donijeta i naredba Kris.br. 64/22 za raspisivanje potjernice.

 

6. KAŠĆELAN SLOBODANA JMB ***, od oca Vladimira i majke Ruže, rođene Pravilović, rođen 28.02.1963. godine u Kotoru, sa prebivalištem u Kotoru – Škaljari, naselje ***, državljanin Crne Gore, završio Srednju mašinsku školu, oženjen, otac jednog maloljetnog djeteta, pismen, razumije crnogorski jezik, govori crnogorskim jezikom, srednjeg imovnog stanja, protiv kojeg se prema njegovim navodima vodi više postupaka iz organizovanog kriminala pred Višim sudom u Podgorici, osuđivan i to presudama: Okružnog suda u Dubrovniku Kž.25/84 od 23.02.1984. godine, zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.131 st.1 uslovnom osudom – zatvor u trajanju od 11 mjeseci sa rokom provjere od 3 godine. Opštinskog suda u Kotoru K.br.41/87 od 04.03.1987. godine zbog krivičnog djela ugrožavanje saobraćaja iz čl.185 st.3 u vezi st.1 KZRCG, novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara, Opštinskog suda u Cetinju K.br.14/89 od 03.04.1990. godine zbog krivičnog djela šumska krađa iz čl. 143 st.2 KZ RCG uslovnom osudom – zatvor u trajanju od 3 mjeseca sa rokom provjere od jedne godine, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 398/90 od 20.12.1990. godine, zbog krivičnog djela ugrožavanje saobraćaja iz čl.185 st.3 i st.1 KZ RCG,, novčanom kaznom u iznosu od 2700 dinara, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 153/91 od 15.09.1992. godine, zbog krivičnog djela iz čl.208 st.2 u vezi st.1 KZ RCG, na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 3/92 24.06.1992. godine, zbog krivičnog djela iz čl.208 st.1 KZ RCG na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, Višeg suda u Podgorici Kž.br. 252/94 od 10.06.1994. godine, zbog krivičnog djela uvreda iz čl.84 st.1 u vezi čl.91 st.3 KZ RCG (oslobođen izdržavanja kazne odlukom Predsjednika RCG), Osnovnog suda u Kotoru K.br. 326/95 od 31.12.1996. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl.131 st.1 KZ RCG, novčanom kaznom u iznosu od 1000 dinara, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 306/96 od 22.10.1997. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl.147 st.1 KZ Republike Srbije, novčanom kaznom u iznosu od 2600 dinara, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 293/98 od 02.11.1998. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl.131 st.1 KZ RCG, novčanom kaznom u iznosu od 3000 dinara, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 256/97 od 15.09.1999. godine, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl.195 st.1 KZ RCG, uslovnom osudom – zatvor u trajanju 3 mjeseca sa rokom provjere 2 godine, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 82/99 od 22.04.1999. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 147 st.1 KZ Republike Srbije, novčanom kaznom u iznosu od 5000 dinara, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 181/97 od 04.09.1998. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl.131 st.1 KZ RCG, na kaznu zatvora u trajanju od 70 dana, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 176/99 od 18.10.1999. godine, zbog krivičnog djela uvreda iz čl.84 st.3 KZ RCG, na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 340/06 od 27.11.2008. godine zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl. 399 st.2 KZ CG, uslovnom osudom – zatvor u trajanju od 6 mjeseci sa rokom provjere 1 godina i 6 mjeseci, Višeg suda u Podgorici K.br. 130/15 od 02.06.2020. godine, zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl.144 tač.3 u vezi čl.20 KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 4 mjeseca, nalazi se u pritvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, po rješenju Višeg suda u Podgorici Kvs.br. 183/21 od 23.04.2021. godine.

 

7. VUJOTIĆ MILANA JMB ***, od oca Rajka i majke Zorice, rođene Ljumović, rođen 05.04.1982. godine u Podgorici, stalno nastanjen u Podgorici, ***, državljanin Crne Gore, osuđivan i to presudama: Osnovnog suda u Podgorici K.br. 07/640 od 10.09.2009. godine, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl.399 KZCG, uslovnom osudom – zatvor u trajanju od šest mjeseci sa rokom provjere od dvije godine, Osnovnog suda u Kotoru K.br. 132/10/07 od 27.02.2009. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materijala iz čl. 403 st.1 KZCG, uslovnom osudom – zatvor u trajanju od tri mjeseca sa rokom provjere od jedne godine i Osnovnog suda u Podgorici K.br. 614/14 od 13.04.2016. godine, zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl. 220 st.1 KZCG, na kaznu rada u javnom interesu u trajanju od 120 sati, u odnosu na kojeg je rješenjem Višg suda u Podgorici Kris.br. 64/22 od 20.07.2022. godine određen pritvor koji se ima računati od dana ki časa lišenja slobode, a dana 21.07.2022. godine donijeta i naredba Kris.br. 64/22, za raspisivanje potjernice.

 

8. ROGANOVIĆ DUŠKA JMB *** od oca Nika i majke Branislave, rođen 24.02.1986. godine u Kotoru, gdje i prebiva ***, državljanin Crne Gore nalazi se u bjekstvu, osuđivan presudom Višeg suda u Podgorici K.br. 164/2013 od 05.09.2014. godine zbog krivičnog djela teško ubistvo iz čl.144 tač.3 KZCG, na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina, u odnosu na kojeg je rješenjem Višeg suda u Podgorici, Kris.br. 64/22 od 20.07.2022. godine određen pritvor koji se ima računati od dana i časa lišenja slobode, a dana 21.07.2022. godine donijeta i naredba Kris.br.64/22, za raspisivanje potjernice.

 

9. MUJOVIĆ RADOVANA JMB ***, od oca Lakića i majke Danice, rođene Roćenović, rođen 17.05.1989. godine u Nikšiću, državljanin Crne Gore, govori crnogorskim jezikom, razumije crnogorski jezik, sa prebivalištem u Nikšiću, ***, završio srednju saobraćajnu školu – tehničar drumskog saobraćaja, po zanimanju ugostitelj, nezaposlen, živi u vanbračnoj zajednici, bez djece, lošeg imovnog stanja, protiv kojeg se prema njegovim navodima vodi krivični postupak zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, osuđivan, i to presudama: Višeg suda u Podgorici Ks.br. 1/2009 od 13.04.2010. godine, zbog krivičnih djela kriminalno udruživanje iz čl.401 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika, na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci, Višeg suda u Podgorici Kv.br. 830/2016 od 15.12.2016. godine zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.1 KZCG, na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, Osnovnog suda Nikšiću K.br. 311/17 od 19.12.2007. godine zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.1 KZCG, na kaznu zatvora u trajanju od pet mjeseci i Osnovnog suda u Nikšiću K.br. 24/2019 od 21.06.2019. godine zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.1 KZCG, na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, po presudi Višeg suda u Podgorici Ks.br. 7/20 koja mu ističe 24.12.2024. godine.

 

10. PANTOVIĆ RADOVANA JMB ***, od oca Vojislava i majke Zorice, rođene Gluščević, rođen 13.10.1973. godine u Mojkovcu, sa prebivalištem u Budvi, ***, državljanin Crne Gore, govori crnogorskim jezikom, razumije crnogorski jezik, nezaposlen, oženjen, bez djece, završio srednju školu, prema podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravde Crne Gore neosuđivan, nalazi se u pritvoru po rješenjima sudija za istragu i krivičnog vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici, te Vrhovnog suda Crne Gore, počev od 19.07.2022. godine u 12,15 časova.

 

11. PEROVIĆ NIKŠE, JMB ***, od oca Željka i majke Dragice, rođene Radonjić, rođen 07.04.1990. godine u Kotoru, gdje prebiva – Radanovići ***, državljanin Crne Gore i Republike Francuske, razveden, bez djece, po zanimanju privatni preduzetnik, razumije crnogorski jezik, govori crnogorskim jezikom, srednjeg imovnog stanja, prema podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravde Crne Gore neosuđivan, nalazi se u pritvoru po rješenjima sudija za istragu, krivičnog vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici i Vrhovnog suda Crne Gore, počev od 13.09.2022. godine u 09,00 časova.

 

Zvicer Foto: Screenshot/SKY

Zato što su:

 

Tokom druge polovine 2020. godine, na teritoriji Crne Gore, Južna Amerike, Afrike, Evrope i Australije, okrivljeni Zvicer Radoje organizovao kriminalnu organizaciju, čiji članovi su postali okrivljeni: Milović Ljubo, Lazović Petar, Živković Radoje, Spasojević Nikola, Kašćelan Slobodan, Vujotić Milan, Roganović Duško, Mujović Radovan, Pantović Radovan, Perović Nikša i drugi, koja za cilj ima vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije e planirano na neograničeni vremenski period i u međunarodnim razmjenama, uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova i u djelovanju kriminalne organizacije se primjenjuje nasilje i zastrašivanje i postoji spremnost za njihovu primjen, na način što je sam ili preko drugih lica, za pripadnike kriminalne organizacije vrbovao okrivljene Milović Ljuba, Lazović Petra, Živković Radoja, Spasojević Nikolu, Kašćelan Slobodana, Vujotić Milana, Roganović Duška, Mujović Radovana, Pantović Radovana, Perović Nikšu i druge, radi vršenja neodređenog broja krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.1 i st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.3 u vezi st.1 i st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, krijumčarenje iz čl.265 st.3 Krivičnog zakonika Crne Gore, ubistvo iz čl. 143 Krivičnog zakonika Crne Gore, teško ubistvo iz čl. 144 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i pranje novca iz čl. 268 ist.3 u vezi st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, te je okrivljeni Zvicer Radoje kao organizator, u cilju realizacije kriminalnog plana pripadnicima odredio zadatke i uloge, za sebe odredio da planira izvršenje pojedinih krivičnih djela i naređuje kada će se i na koji način izvršiti, da obezbjeđuje novac za izvršenje krivičnih djela, da određuje koji će pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije biti ubijeni, da u tom cilju sam ili preko drugih pripadnika kriminalne organizacije nabavlja vatreno oružje, da organizuje krijumčarenje opojnih druga kokaina i hašiša iz Južne Amerike i Afrike u Crnu Goru, druge države Evrope i Australiju, određuje iznos novca koje će svaki pripadnik kriminalne organizacije uložiti u krijumčarenje kokaina i hašiša, količine prokrijumčarenog kokaina i hašiša koji će pripasti pripadnicima kriminalne organizacije pojedinačno, iznose novca koje će svaki pripadnik dobiti nakon preprodaje kokaina i hašia i da vrši kontrolu pripadnika svoje kriminalne organizacije, pa su tako:

– okrivljeni Milović Ljubo, Lazović Petar, Vujotić Milan, Živković Radoje, Spasojević Nikola, Kašćelan Slobodan, Roganović Duško, Pantović Radovan i Mujović Radovan, imali zadatak da postupaju po naređenjima okrivljenog Zvicer Radoja kao organizatora, da na teritoriji Južne Amerike i Afrike neovlašćeno radi prodaje kupuju i prenose opojne droge kokain i hašiš, a na teritoriji Crne Gore, drugih država Evrope i Australije, neovlašćeno radi prodaje drže, prenose i posreduu u prodaji kokaina i hašiša, a okrivljeni Roganović Duško i da organizatora obavještava o pronađenim dokazima prilikom lišavanja slobode pripadnika kriminalne organizacije koji su djelovali na teritoriji Republike Srbije, dok je okrivljeni Vujotić Milan imao zadatak i da po naređenju organizatora prati kretanje pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije – sada pokojnog Šaković Milića za kojeg je organizator odredio da bude ubijen i da o tome obavještava organizatora, kao i da preduzimaju druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora.

 

– okrivljeni Milović Ljubo, Lazović Petar, Živković Radoje i Mujović Radovan imali zadatak i dla za potrebe organizatora kriminalne organizacije neovlašćeno nabavljaju vatreno oružje, sa ciljem da se po naređenjima organizatora vatreno oružje upotrijebi za lišenje života pripadanika suprotstavljene kriminalne organizacije za koje organizator odredi da budu ubijeni, kao i da preduzimaju drduge radnje po uputstvima i naredbama organizatora.

 

– okrivljeni Milović Ljubo i Lazović Petar imali zadatak da se bave prodajom, rasturanjem i prikrivanjem neocarinjene robe – cigareta, a okrivljeni Lazović Petar kao službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore na radu u Upravi policije Crne Gore i da organizatoru, okrivljenom Zvicer Radoju prenosi povjerljive službene informacije i podatke o planiranim aktivnostima Uprave policije Crne Gore i Specijalnog državnog tužilaštva, kako u odnosu na pripadnike njegove, tako i u odnosu na pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije, kao i da preduzimaju druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora.

 

– okrivljeni Mujović Petar i Perović Nikša imali zadatak da novcem koji su organizator i kriminalna organizacija u istom periodu pribavili kriminalnom djelatnošću, kupuju nekretnine, a okrivljeni Perović Nikša i da sa tim novcem gradi stambeno – poslovne objekte, kao i da preduzimaju druge radnje koje odredi i naredi organizator.

 

– čime su izvršili i to: okrivljeni Zvicer Radoje krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401 st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Milović Ljubo, Lazović Petar, Vujotić Milan, Živković Radoje, Spasojević Nikola, Kašćelan Slobodan, Roganović Duško, Pantović Radovan, Mujović Radovan i Perović Nikša, krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401 st.2 u vezi st. 1 i st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

Pa su u cilju realizacije kriminalnog plana:

 

Okrivljeni Zvicer Radoje

1. U periodu od početka novembra do 09.12.2020. godine u Republici Srbiji, u Beogradu, kao državljanin Crne Gore, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, sa umišljajem, organizovao i naredio lišenje života oštećenog Ljepoja Milana, koje je u okviru kriminalnog plana organizatora kriminalne organizacije, izvršeno iz bezobzirne osvete i na svirep i podmukao način od strane drugih pripadnika kriminalne organizacije iz Republike Srbije, tako što je donio odluku i naredio da se oštećeni Ljepoja Milan liši života, smatrajući ga pripadnikom kriminalne organizacije koji je prethodno učestvovao u pokušaju njegovog lišenja života u Kijevu u Ukrajini i kojeg oštećenog je u kriptovanim komunikacijama sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije oslovljavao nadimcima “Zvonce” i “Mance”, pa su sprovodeći njegovu naredbu, pripadnici kriminalne organizacije iz Republike Srbije Belivuk Veljko, Miljković Marko, Tešić Dejan, Andrić Marko, Draganić Vlado, Lalić Srđan, Janković Nebojša, Budimir Marko, Budimir Miloš, Hrvatin Bojan i Đurić Nemanja, protiv kojih se po optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije Kto.br. 65/21 od 30.07.2021. godine pred Specijalnim sudom u Beogradu vodi krivični postupak zbog krivičnih djela: udruživanje radi vršenja krivičnih djela iz čl. 346 st.5 u vezi st.2 KZ, pet krivičnih djela teško ubistvo iz čl. 114 st.1 tač.5 u vezi st.1 KZ, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl. 348 st.3 u vezi st.2 i 1 KZ, otmica iz čl.134 st.5 u vezi st.3 i 1 KZ i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.246 st.5 KZ, lišili života oštećenog Ljepoja Milana, tako što je po dogovorenom planu pripadnik kriminalne organizacije Andrić Marko, a na zahtjev pripadnika kriminalne organizacije Belivuk Veljka, izvršio provjere u Nišu o tome gdje je i čime se bavi oštećeni Ljepoja Milan, a zatim javio gdje je oštećeni, čime se bavi, s kim se druži i gdje se kreće, pa je pripadnik kriminalne organizacije Miljković Marko nakon toga na prevaran način, predstavljajući mu da ima na prodaju blindirano vozilo, namamio oštećenog Ljepoja Milana da dođe na dogovoreno mjesto radi navodne kupovine blindiranog vozila, zbog čega su nakon što je oštećeni Ljepoja Milan prihvatio ovu lažnu ponudu, dana 08.12.2020. u dvorište kuće u Beogradu – Ritopeku, u ul. Livadice br. 3 dovezi i parkirali blindirano vozilo marke “BMW” reg.oznaka BG 1966 KA kako bi uvjerljivije namamili oštećenog Ljepoja Milana da uđe u dvorište i kuću i pogleda ovo vozilo, pa je dana 09.12.2020. godine oštećenog Ljepoja Milana po uputstvu Belivuk Veljka i Miljković Marka, u blizini preduzeća “Lasta” na parkingu u ulici Auto put za Niš br. 4, dočekao pripadnik kriminalne organizacije Tešić Dejan koji ga je putničkim vozilom “Passat” reg.broj BG 1090 AR, a koje vozilo je početkom decembra 2020. godine obezbijedio radi izvršenja ovog krivičnog djela Miljković Marko, odvezao do kuće u Beogradu – Ritopeku ul. Livadice br. 3, ograđene visokom ogradom i obezbijeđene sa najsavremenijim video nadzorom, koju kuću je Draganić Vlado stavio na isključivo raspolaganje pripadnicima kriminalne organizacije radi izvršenja krivičnog djela teško ubistvo, koja kuća je u nastavku garaže imala skriveni prostor namijenjen mučenju i ubistvima, u kojem se nalazila industrijska mašina za mljevenje mesa, čije zidove i podove su prekrili najlonima i u kojoj su imali spremne lisice i trake za vezivanje, rukavice, čizme, radna odijela koja su nošena prilikom lišavanja života, sredstva za čišćenje i uklanjanje tragova, dok su Hrvatin Bojan i Đurić Nemanja iz dva vozila u blizini vizuelno pratili susret Tešić Dejana i oštećenog Ljepoja Milana, vozilima išli iza vozila u kojem su bili Tešić Dejan i oštećeni Ljepoja Milan, te na uključenju na auto put fingirali udes da bi nakratko zaustavili saobraćaj i onemogućili da neko prati vozilo u kom su Tešić Dejan i oštećeni Ljepoja Milan, a praćenje ovog vozila od “Ikea” do Ritopeka svojim vozilom preuzeo Budimir Miloš, gdje su po dovoženju u navedenu kuću, oštećenog Ljepoja Milana, pripadnici kriminalne organizacije Belivuk Veljko, Miljković Marko, Janković Nebojša, Lalić Srđan, Budimir Marko i Tešić Dejan savladali, vezali lisicama i uveli u navedeni skriveni prostor, pa su ga tu po dolasku Hrvatin Bojana i Draganić Vlada svi zajedno tukli, mučili i ispitivali kako bi iznudili informacije koje su ih interesovale o suprotstavljenim kriminalnim organizacijama i o navodnom učešću oštećenog Ljepoja Milana u pokušaju ubistva okrivljenog Zvicer Radoja u Ukrajini, za koje vrijeme je oštećeni Ljepoja Milan trpio teške bolove i patnje, uzeli mu kriptovani telefon i prinudili ga da ga otključa ako bi vidjeli sa kim je je i kada oštećeni bio u kontaktu, pa su ga Belivuk Veljko, Hrvatin Bojan, Lalić Srđan i Janković Nebojša stezanjem kese navučene preko glave i žice oko vrata udavili, nakon čega je Belivuk Veljkom nožem presjekao oštećenom Ljepoju vrat, a zatim su Belivuk Veljko, Marko Budimir, Hrvatin Bojan, Draganić Vlado i Janković Nebojša tijelo isjekli na manje komade, izmasakrirali tijelo fotografisali i te fotografije slali kontaktima sa telefona oštećenog Ljepoja Milana i međusobno dijelili, a zatim tijelo samljeli u industrijskoj mašini za mljevenje mesa, stavili u džakove i putničkim vozilom Draganića marke “Opel Astra” reg.oznaka BG 1793 ND i to Marko Miljković, Lalić Srđan, Marko Budimir i Janković Nebojša odnijeli do Dunava gdje su ga bacili, lične stvari oštećenog Ljepoja Milana polili benzinom i zapalili, a zatim su Draganić i Janković skrivenu prostoriju i mašinu za mljevenje oprali hemijskim sredstvima u cilju uklanjanja tragova krivičnog djela, za koje radnje je okrivljeni Zvicer Radoje saučesnicima isplatio po 1 kg kokaina u novčanoj protivvrijednosti od po 35.000 eura,

– čime je okrivljeni Zvicer Radoje kao saizvršilac izvršio krivično djelo teško ubistvo iz čl. 144 st.1 tač.1 i 4 u vezi čl.23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

2. U periodu između kraja decembra 2020. godine i početka marta 2021. godine, kao državljanin Crne Gore, na teritoriji Bosne i Hercegovine, Ukrajine i drugih država, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, protivno odredbi čl.4 st.2 tač.2 i čl.5 st.1 i st.2 Zakona o oružju (“Službeni list CG”, br. 10/2015) neovlašćeno nabavio veću količinu vatrenog oružja i to: vatrenog oružja iz kategorije A čije je držanje građanima zabranjeno, te kratkog i kratkog repetirajućeg vatrenog oružja kategorije B bez izdate odgovarajuće isprave o oružju, na način što je angažovao pripadnika kriminalne organizacije iz Republike Srbije Starčević Miroslava – državljanina Republike Srbije, koji je na kriptovanoj aplikaciji SKY ECC koristio pin 7FIVBU, da mu na teritorijama Bosne i Hercegovine, Ukrajine i drugih država nabavi vatreno oružje za lišenje života pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije za koje odredi da budu ubijeni, pa mu je imenovani pripadnik kriminalne organizacije u tomm cilju neovlašćeno nabavio: krajem decembra 2020. godine pušku sa optičkim nišanom proizvođača “Bergera” model BA – 13 kalibra 6,5×57 R, o čemu ga je i obavijestio dana 30.12.2020. godine u 14:56:10 h, tako što mu je poslao slikovnu poruku sa fotografijom predmetne puške, kada su razmijenili poruke: “jedan metak, čitava puška je u cevi, mala jeste ali je cev kao na karabinu”, “bergera”, “đe je ona dobra što si mi slikao”, “rasklopiš i staviš ispod jakne”, “koji je to kalibar”, “ozbiljan je kalibar 7×57 R”, zatim automatsku pušku sa optičkim nišanom neutvrđenog proizvođača, o čemu je obavijestio organizatora kriminalne organizacije dana 30.12.2020. godine u 14:58:56 h, tako što mu je poslao slikovnu poruku sa fotografijom na kojoj se vidi snajperska puška neutvrđenog kalibra i proizvođača sa optičkim nišanom, koja ima integralne nožice i zatvarač karakterističan za puške repetirke i odvojivi kutijasti okvir za municiju, kada su razmijenili i poruke: “fino izgleda”, “lako je nosiš, prebacuješ”, zatim početkom februara 2021. godine automatsku pušku američke proizvodnje M60 kalibra 7,9 mm, o čemu je obavijestio organizatora kriminalne organizacije dana 02.02.2021. godine u 07:29:15 h, tako što mu je poslao slikovnu poruku sa fotografijom na kojoj se vidi američki vojni mitraljez “M 60” kalibra 7,62×51 NATO, nakon čega su razmijenili poruke: “Jeli to sarac”, “nije to je američki M60”, “koji je to kalibar”, “7,9”, a početkom marta 2021. godine tri komada revolvera brazilskog proizvođača “Taurus” kalibra 38 specijal, od kojih dva sivo-crne boje i jedan crne boje, te dva metka od kojih je jedan revolverski kalibra 38 Specijal ili 357 Magnum i jedan lovački metak kalibra 36, kao i četiri pištolja od kojih su dva pištolja crne boje proizvođača “Beretta” model Px4 kalibra 9 mm i jedan pištolj crne boje neidentifikovanog proizvođača, o čemu je pripadnik kriminalne organizacije Starčević Miroslav obavijestio organizatora kriminalne organizacije dana 03.03.2021. godine u 15:31:14 h, 15.33:58 h, 15:34:35 h i 15:35:7 h, tako što mu je poslao više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide opisani revolveri i pištolji, kada su razmijenili i poruke “Iha davaj to moj vuče”, “preko ovoga ne postoji, vidi ovu sivo crna ista kao ona tvoja što imaš… kod tebe je crna”, “bez kokota 38 specijal, sa kokotom 38 specijal”, “kako su dobri što je to, niko nema oružje kao ti”, a dana 31.01.2021. godine u Kotoru, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, protivno odredbi čl. 5 st.2 u vezi čl.4 st.3 tač.1 i čl. 3 i 4 Zakona o oružju, neovlašćeno držao vatreno oružje i to dva uređaja koji služe za konverziju pištolja, koji se kao dio posebno namijenjen za vatreno oružje smatra oružjem u smislu Zakona o oružju, a koje je istog dana poklonio okrivljenom Lazović Petru.

– čime je okrivljeni Zvicer Radoje izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.3 u vezi st.1 i 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

3. U periodu između druge polovine septembra 2020. godine i prve polovine marta 2021. godine, kao državljanin Crne Gore, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, na teritoriji Južne Amerike i Afrike neovlašćeno radi prodaje kupovao, a potom neovlašćeno radi prodaje prenosio sa naprijed navedenih kontinenata na teritoriju Evrope i Australije opojne droge kokain i hašiš, supstance proglašene za opojne droge Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore”, br. 41 i 57/18), na način što je u tom cilju na teritorijama Južne Amerike, Afrike, Crne Gore i više država Evrope, angažovao više pripadnika kriminalne organizacije čiji identitet nije utvrđen, te im preko kriptovane aplikacije SKY ECC davao naloge i uputstva da za njega i kriminalnu organizaciju u Ekvadoru, Kolumbiji, Boliviji, Peruu, Brazilu i drugim državama Južne Amerike neovlašćeno kupuju radi prodaje velike količine opojne droge kokaina, a u više država Afrike u istu svrhu i velike količine opojne droge hašiša i da ih zatim pomorskim putem prenose u Evropu radi dalje prodaje, pa je na taj način u navedenim državama Afrike u istu svrhu i velike količine opojne droge hašiša i da ih zatim pomorskim putem prenose u Evropu radi dalje prodaje, pa je na taj način u navedenim državama Južne Amerike kupio radi prodaje i to: u vremenu između 19.12.2020. godine i 06.03.2021. godine najmanje 19 kg kokana, dana 4.02.2021. godine najmanje 300 grama kokaina koji je prodavao po cijeni od 45 eura po jednom gramu, u vremenu između 05.02.2021. godine i 24.02.2021. godine najmanje 115 kg kokaina u pakovanjima od po 1 kg, u vremenu između 17.12.2020. godine i 02.02.2021. godine najmanje 17 kg kokaina u pakovanjima od po 1 kg i u vremenu između 31.01.2021. godine i 16.02.2021. godine najmanje 2,1 kg kokaina u pakovanjima od po 1 kg, te u Africi između 19.12.2020. godine i 06.03.2021. godine kupio radi prodaje i najmanje 4 kg hašiša u pakovanjima od po 1 kg, koje opojne droge je pomorskim putem prenosio u cilju neovlašćene prodaje na područje Evrope i Australije,

– čime je okrivljeni Zvicer Radoje izvršio produženo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

II

Kašćelan Foto: Libertaspress/Savo Prelević

Okrivljeni Zvicer Radoje, Vujotić Milan i Kašćelan Slobodan

Dana 21.10.2020. godine u Kotoru, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli i zanjući da je njihovo djelo zabranjeno, sada osuđeni Mujović Petar, sprovodeći kriminalni plan po naređenju organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja, sa umišljajem pokušao da liši života pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, oštećenog Vukotić Jovana ispred zgrade Uprave policije OB Kotor, pri čemu su djelujući zajedno, okrivljeni Zvicer Radoje, Kašćelan Slobodan i Vujotić Milan drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinijeli izvršenju krivičnog djela, tako što su nakon što je okrivljeni Zvicer Radoje donio odluku i izdao naređenje da sada osuđeni Mujović Petar kao neposredni izvršilac liši života oštećenog Vukotić Jovana, prihvatajući takvu odluku kao svoju i u cilju njenog ostvarivanja, okrivljeni Kašćelan Slobodan obezbijedio sada osuđenom Mujović Petru u tu svrhu pištolj marke “češka zbrojevka” model P-07, kalibra 9×19 mm (9MM-D) mehanički uništenog fabričkog broja sa 15 metaka, kao i prevoz automobilom do mjesta u blizini zgrade Uprave policije OB Kotor, a okrivljeni Vujotić Milan, realkzujući naređenje okrivljenog Zvicer Radoja, dao savjet da se pazi gdje se ostavlja sada osuđeni Mujović Petar, nakon čega je sada osuđeni Mujović Petar sa tog mjesta došao do parking zgrade Uprave policije OB Kotor i tom prilikom sa umišljajem započeo radnju lišenja života oštećenog Vukotić Jovana prilikom njegovog dovođenja u zgradu Uprave policije OB Kotor, kada je okrivljeni Vujotić Milan dao uputstvo da sada osuđeni Mujović Petar sačeka oštećenog Vukotić Jovana kod vrata zgrade Uprave policije OB Kotor, da bi dovršenje krivičnog djela bilo spriječeno tako što su službenici Uprave policije OB Kotor lišili slobode sada osuđenog Mujović Petra, povodom kojeg krivičnopravnog događaja je sada Mujović Petar oglašen krivim pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Kotoru Posl.br. K.344/20 od 14.01.2021. godine i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija izh čl. 403 st.1 Krivičnog zakonika.

– čime su okrivljeni Zvicer Radoje, Kašćelan Slobodan i Vujotić Milan kao saizvršioci izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl.143 u vezi čl.20 i čl.23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

III

 

Lazović Foto: Libertaspress/Savo Prelević

Okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Lazović Petar

Tokom februara 2021. godine, na teritoriji Crne Gore, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli znajući da je njihovo djelo zabranjeno, okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Lazović Petar, kao službeno lice – službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore na radu u Upravi policije Crne Gore, neovlašćeno nudili na prodaju najmanje pola kilograma opojne droge kokaina, supstance proglašene za opojnu drogu Pravilikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore”, br. 41 i 57/18), na način što je okrivljeni Lazović Petar pitao okrivljenog Zvicer Radoja da korisniku SKY ECC kodnog imena “Mak” prodaju pola kilograma kokaina, na što je okrivljeni Zvicer Radoje pristao, dogovarajući se da se to učini po cijeni od 33.000 eura po kilogramu, što je i ponuđeno korisniku SKY ECC kodnog imena “Mak”.

– čime su izvršili i to okrivljeni Zvicer Radoje krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Lazović Petar krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.4 u vezi st.1 Krivinog zakonika Crne Gore.

IV

 

Okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Milović Ljubo

 

Tokom decembra 2020. godine, kao državljani Crne Gore, na teritoriji Južne Amerike i Belgije, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli znajući da je njihovo djelo zabranjeno, pri čemu je okrivljeni Milović Ljubo postupao kao službeno lice, službenik Uprave policije Crne Gore, neovlašćeno radi prodaje kupili, prenosili radi prodaje i u tu svrhu posredno držali najmanje 270 kg opojne droge kokaina u vakumiranim najlonskim pakovanjima od po 1 kg, supstance proglašene za opojnu drogu Pravilikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti kza proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore”, br. 41 i 57/18), na način što su količinu od najmanje 270 kg opojne droge kokaina u vakuumiranim najlonskim pakovanjima neovlašćeno radi prodaje kupili u Boliviji i drugim državama Južne Amerike, a zatim je u cilju prodaje preko drugih lica prenijeli pomorskim putem u Belgiju, gdje su je u svrhu prodaje posredno držali.

– čime su izvršili i to: okrivljeni Zvicer Radoje krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Milović Ljubo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

V

Okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Perović Nikša

 

U periodu između druge polovine septembra 2020. godine i kraja februara 2021. godine, na teritoriji Opštine Kotor, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli kao svoje i zajedničko i svjesni da je njihovo djelo zabranjeno, i to okrivljeni Zvicer Radoje izvršio konverziju i prenos novca sa znanjem da je novac pribavljen kriminalnom djelatnošću – vršenjem krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 Krivičnog zakonika Crne Gore i u namjeri da prikrije njegovo porijeklo, a okrivljeni Perović Nikša koristio novac sa znanjem u trenutku prijema novca da je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje novac pribavio kriminalnom djelatnošću, budući da je novac u više navrata na teritoriji Opštine Kotor preuzimao od organizatora kriminalne organizacije lično ili preko drugih lica u velikim gotovinskim iznosima i mimo legalnih bankarskih tokova novca i bez pravnog osnova, a u ukupnom iznosu od najmanje 926.100 eura, koji novac je po naređenjima organizatora kriminalne organizacije koristio za izgradnju stambeno – poslovnog objekta u katastarskoj opštini Dub – Kotor u Radanovićima, angažovao radnu snagu radi izvođenja građevinskih i zanatskih radova, nabavljao potreban građevinski materijal i vršio nadzor nad dinamikom izvođenja radova na tom stambeno – poslovnom objektu, nakon čega se po završetku građevinskih radova u Upravi za katatastar i državnu imovinu uknjižio kao formalni vlasnik sagrađene stambeno – poslovne zgrade u katastarskoj opštini Dub, koja zgrada je dana 29.08.2022. godine otkrivena od strane policijskih službenika Uprave policije – Specijalnog policijskog odjeljenja.

– čime su okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Perović Nikša kao saizvršioci izvršili krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.1 i čl.23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

VI

Milović Foto: Libertaspress/Savo Prelević

Okrivljeni Milović Ljubo

Dana 06.01.2021. godine u mjestu Grahovo, Opština Nikšić, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, protivno odredbi čl.4 st.2 tač.2 Zakona o oružju (“Službeni list CG”, br. 10/2015), neovlašćeno držao vatreno oružje kategorije A – puškomitraljez “M 53” kalibra 7,9 mm, čije je držanje građanima zabranjeno, na način što je u restoranu “Grahovac” u rukama držao navedeni puškomitraljez, a tokom druge polovine februara 2021. godine, sa teritorije Bosne i Hercegovine, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, protivno odredbi čl.5 st.2 Zakona o oružju (“Službeni list CG”, br. 10/2015), neovlašćeno nabavio veću količinu vatrenog oružja – kratkog i kratkog repetirajućeg oružja kategorije B bez izdate odgovarajuće isprave o oružju i neovlašćeno ga držao na teritoriji Crne Gore, na način što je angažovao pripadnika kriminalne organizacije iz Republike Srbije Starčević Miroslava – državljanina Republike Srbije, koji je u kriptovanoj komunikaciji preko aplikacije SKY ECC sa okrivljenim Milović Ljubom koristio kodna imena “Britva” i “Britvars”, da mu na teritoriji Bosne i Hercegovine nabavi vatreno oružje, pa mu je taj pripadnik kriminalne organizacije neovlašćeno nabavio u Bosni i Hercegovini dva pištolja crne boje, od kojih je jedan češkog proizvođača (češka zbrojovka) marke “CZ” kalibra 9 mm, a drugi češkog proizvođača (češka zbrojovka) marke “CZ” model P-10 kalibra 9 mm i dva revolvera crne boje, od kojih je jedan američkog proizvođača marke “Smith / Vesson” model 586 kalibra 357 Magnum, a drugi revolver neutvrđenog proizvođača kalibra 357 Magnum, koje vatreno oružje okrivljeni Milović Ljubo potom neovlašćeno držao na teritoriji Crne Gore, nudeći organizatoru kriminalne organizacije okrivljenom Zvicer Radoju da mu pokloni jedan od pištolja.

– čime je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.3 u vezi st.1 i 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

VII

Okrivljeni Lazović Petar

1. U periodu između druge polovine novembra 2020. godine i druge polovine februara 2021. godine, na teritoriji opštine Podgorica i Kotor, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, kao službeno lice – službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore na radu u Upravi policije Crne Gore, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja pribavio korist organizatoru kriminalne organizacije, okrivljenom Zvicer Radoju i kriminalnoj organaizaciji, na način što je protivno odredbi čl.4 st.1 i čl.188 st.1 Pravilnika o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova (“Službeni list CG”, br. 21/2014 i br. 66/2015), preko kriptovane aplikacije SKY ECC organizatoru prenosio povjerljive podatke i informacije, kao i lične podatke do kojih je dolazio prilikom vršenja policijskih poslova, povodom službenih aktivnosti koje su Uprava policije Crne Gore i Specijalno državno tužilaštvo u istom periodu preduzimali, kako u odnosu na pripadnike kriminalne organizacije okrivljenog Zvicer Radoja, tako i u odnosu na pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije, čime je organizatoru Zvicer Radoju i kriminalnoj organizaciji pribavio korist u vidu raspolaganja i korišćenja informacija Uprave policije, omogućavajući da na osnovu tako dobijenih podataka i informacija o uklanjanju tragove i dokaze izvršenih krivičnih djela kriminalne organizacije, te da preduzimaju kriminalne aktivnosti u odnosu na pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije, pa je tako dana 23.11.2020. godine obavijestio organizatora o planiranoj policijsko tužilačkoj dokaznoj radnji da se u odnosu na pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije Boljević Dušana odrede mjere tajnog nadzora, dana 27.11.2020. godine obavijestio organizatora o lišenju slobode pripadnika kriminalne organizacije Zorić Marka u mjestu Tresteno – Opština Budva, dana 03.13.2020. godine obavijestio organizatora o službenim aktivnostima Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva za naredni dan, koje su se odnosile na lišenje slobode pripadnika njegove kriminalne organizacije iz Herceg Novog, okupljenih oko Roganović Duška – lica Rajića, Aleksića, Žmukića i drugih dka se tom prilikom neće lišavati slobode pripadnik kriminalne organizacije Roganović Duško, dana 09.12.2020. godine obavijestio organizatora o planiranim službenim aktivnostima Uprave policije koje su se odnosile na upotrebu tehničkog uređaja, tzv. “catchera” u Kotoru u odnosu na pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije Dedović Miladina, dana 10.2.2020. godine organizatoru poslao fotografiju operativne informacije iz baze podataka Uprave policije za lice Perušinović Nikole iz Budve, dana 25.01.2021. godine na tzv. “grupnom chatu” kriptovane aplikalcije SKY ECC, obavijestio organizatora, te okrivljenog Milović Ljuba i pripadnike kriminalne organizacije iz Republike Srbije Belivuk Veljka i Miljković Marka, o sadržini informativnog razgovora koji je policijski službenik Uprave policije – Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela Žižić Milorad obavijestio sa pripadnikom njihove kriminalne organizacije Ilić Lazarom, dok je dana 17.02.2021. godine organizatoru poslao fotografiju Zapisnika o obavještenju prikupljenom od građanina Savić Strahinje sačinjenog dana 22.01.2021. godine od strane Uprave policije CB Budva, na koji način je organizatora upoznao sa sadržinom izjave pripadnika njegove kriminalne organizacije Savić Strahinje, koji je zajedno sa licem Ilić Lazarom dana 22.01.2021. godine lišen slobode i protiv kojih se po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Kt.S.br.12/21 od 20.07.2021. godine pred Višim sudom u Podgorici vodi krivični postupak zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 vezi st.1 i st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore i ubistvo u pokušaju iz čl.143 u vezi čl.20 i čl.23 Krivičnog zakonika Crne Gore, izvršenog na štetu člana suprotstavljene kriminalne organizacije Ljubiša Marka.

– čime je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

2. U januaru 2021. godine, u Podgorici, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, protivno odredbi čl.5 st.2 u vezi čl.4 st.3 tač.1 Zakona o oružju (“Službeni list CG”, br. 10/2015), neovlašćeno nabavio i držao vatreno oružje – poluautomatsko vatreno oružje kategorije B, revolver proizvođača “Smith Weeson” neutvrđenog kalibra, crno – sive boje i na kojem je fabrički broj obrušen na ramu na dijelu na kojem se nalazi doboš, bez izdate odgovarajuće isprave o oružju, na način što je od nepoznatog lica nabavio vatreno oružje bez odobrenja za nabavku, te isto bez isprave o oružju neovlašćeno držao, a o čemu je dana 30.01.2021. godine u 09:40:53 h i 09:41:06 h preko kriptovane aplikacije SKY ECC obavijestio organizatora Zvicer Radoja, a dana 31.01.2021. godine u Kotoru, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, protivno odredbi čl.5 st.2 u vezi čl.4 st.3 tač.1 i čl.3 st.2 Zakona o oružju (“Službeni list CG” br.10/2015), od organizatora Zvicer Radoja neovlašćeno nabavio vatreno oružje, na način što je od istog, bez izdate odgovarajuće isprave o oružju, lično preuzeo, dva uređaja koji služe za konverziju pištolja, koji se kao dio posebno namijenjen za vatreno oružje smatra oružjem u smislu Zakona o oružju.

– čime je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

3. a) Tokom februara 2021. godine, na teritoriji Opštine Podgorica, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, kao službeno lice – službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore na radu u Upravi policije Crne Gore, neovlašćeno radi prodaje držao najmanje 3 kg opojne droge kokaina, od čega je neovlašćeno prodao najmanje 1 kg opojne droge kokaina, supstance proglašene za opojnu drogu Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore”, br. 41/ i 57/18), na način što je na nepoznatoj lokaciji u Podgorici držao najmanje 3 kg opojne droge kokaina radi dalje prodaje, a od koje količine je dana 15.02.2021. godine neovlašćeno prodao 1 kg kokaina u pakovanju sa natpisom “AMG” za iznos od 32.000 eura i istog ldana ga preko posrednika čiji identitet nije utvrđen, predao kupcu u garaži poslovnog centra “Atlas” Podgorica.

b) U vremenu između početka decembra 2020. godine i druge polovine februara 2021. godine, na teritoriji Crne Gore, svjestan svog djela čije je izvršenje htio znajući da je njegovo djelo zabranjeno, kao službeno lice – službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore na radu u Upravi policije Crne gore, neovlašćeno radi prodaje kupovao opojnu drogu kokain, supstancu proglašenu za opojnu dfrogu Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore”, br. 41 i 57/18), na način što je posredstvom kriptovane aplikacije SKY ECC, od drugog pripadnika kriminalne organizacije čiji identitet nije utvrđen i koji je koristio SKY ECC pin AE43FB, dana 03.12.2020. godine neovlašćeo radi prodaje kupio najmanje 5 kg kokaina po cijeni od 5.300 eura po jednom kilogramu, a dana 18.02.2021. godine neovlašćeno radi prodaje kupio najmanje 22 kg kokaina po istoj nabavnoj cijeni za iznos od 116.600 eura.

– čime je izvršio produženo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.4 u vezi st.1 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

VIII

 

Okrivljeni Lazović Petar i okrivljeni Milović Ljubo

1. U periodu između polovine novembra 2020. godine i kraja februara 2021. godine, na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli kao svoje i zajedničko i svjesni da je njihovo djelo zabranjeno, protivno odredbama čl.13 st.5 i čl.15 st.2 Zakona o duvanu (“Službeni list CG”, br. 48/2008, 76/2008, 40/2011 i 42/2015), bez izdatog odobrenja za promet, bavili se prodajom, rasturanjem i prikrivanjem neocarinjene robe – cigareta proizvođača “Manchester”, “FM”, “Trokadero” i “Merlin”, na način što su, cigarete na koje nijesu plaćene propisane dažbine, prodavali dvojici neidentifikovanih pripadnika kriminalne organizacije,od kojih je jedan koristio SKY ECC pin 48F89E i kodno ime “Toti”, a drugi SKY ECC pin D4FCK8 I koji su djelovali na teritoriji Bosne I Hercegovine I Crne Gore,te su im tako prodali najmanje 1950 paketa cigareta proizvođača “Mancherster” po cijeni od 510 eura po jednom paketu,najmanje 2430 paketa cigareta proizvođača “FM”po cijeni od 540 eura po jednom paketu,te neutvrđenu količinu paketa cigareta proizvođača “Merlin” i “Trokadero”, koje cigarete su nakon toga dva naprijed navedena neidentifikovana pripadnika kriminalne organizacije ,prodavali I rasturali u Crnoj Gori , Bosni I Hercegovini ,Makedoniji I Kosovu I to cigarete proizvođača “Mancherster” po cijeni od 600 eura po paketu,a cigarete proizvođača “FM” po cijeni od 580 eura po paketu.

–        čime su kao saizvršioci izvršili produženo krivično djelo iz čl.265 st.3 u vezi čl.23 st.2 I čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore

 

2. Tokom novembra 2020.godine,na teritoriji Crne Gore,svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli kao svoje i zajedničko i svjesni da je njihovo djelo zabranjeno, kao službena lica, okrivljeni Milović Ljubo kao službenik Uprave policije Crne Gore, neovlašćeno prodavao opojnu drogu kokain, a okrivljeni Lazović Petar kao službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost na radu u Upravi policije Crne Gore, neovlašćeno radi prodaje kupio opojnu drogu kokain, supstancu proglašenu za opojnu drogu Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga(“Službeni list Crne Gore”br.41 I 57/18), na način što je okrivljeni Milović Ljubo neovlašćeno prodao okrivljenom Lazović Petru najmanje 6 kg kokaina za iznos od 31800 eura i istu mu predao, koju količinu opojne droge kokain je okrivljeni Lazović Petar neovlašćeno radi prodaje kupio.

– čime su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja,držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

IX

Okrivljeni Živković Radoje

Neutvrđenog dana početkom februara 2021.godine, kao državljanin Crne Gore, na teritoriji Republike Srbije u Sremskoj Mitrovici, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, protivno odredbi čl.4 st.2 tač.2 Zakona o oružju (“Službeni list CG”br.10/2015), neovlašćeno nabavio veću količinu vatrenog oružja i to: automatsko vatreno oružje kategorije A – automatski pištolj “škorpion” kalibra7,65 mm sa dva okvira i prigušivačem zvuka,čije je držanje građanima zabranjeno,a protivno odredbi čl.5 st.1 I st.2 Zakona o oružju (“Službeni list CG” br.10/2015) I repetirajuće kratko vatreno oružje kategorije B – dva pištolja crne boje, od kojih je jedan pištolj marke “Crvena Zastava” model 57 kalibra 7,62 mm na kojem su postavljene drvene korice rukohvata , a drugi pištolj marke “Beretta” model 70 kalibra 9 mm – K ili 7,65 mm, bez izdate odgovarajuće isprave o oružju , a koje vatreno oružje je nakon nabavke I držanja imao namjeru predati licu koje oslovljava kao “Gojce”.

-čime je izvršeno krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja I eksplozivnih materija iz čl.300 st.3 u vezi st.1 I 2 Krivičnog zakonika Crne Gore

X

 

Okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Živković Radoje

 

Tokom februara 2021. godine u Republici Srbiji, u Beogradu, kao državljani Crne Gore, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli kao zajedničko i znajući da je njihovo djelo zabranjeno, neovlašćeno radi prodaje kupili opojnu drogu kokain, supstancu proglašenu za opojnu drogu Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore” br. 42 i 57/18), a koju je po njihovom dogovoru trebao da proda okrivljeni Živković Radoje u cilju ostvarivanja zajedničkog imovinskog interesa, a dana 19.02.2021. godine u Republici Srbiji u Beogradu, okrivljeni Zvicer Radoje posredno, neovlašćeno radi prodaje držali opojnu drogu kokain, supstancu proglašenu za opojnu drogu Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore” br. 42 i 57/18), na način što su od nepoznatog lica od zajedničkog novca kupili najmanje 4 kg opojne droge kokaina u vakumiranim najlonskim pakovanjima od po 1 kg sa natpisom “AMG”, a koju jd po njihovom dogovoru trebao da proda okrivljeni Živković Radoje sakrio na nepoznatoj lokaciji u Beogradu, držeći je neposredno, dok je okrivljeni Zvicer Radoje istu posredno držao, a sve u cilju dalje neovlašćene prodaje.

 

–  čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore

 

XI

Okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Spasojević Nikola

Tokom druge polovine septembra 2020. godine, kao državljani Crne Gore, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli kao zajedničko i znajući da je njihovo djelo zabranjeno, na teritoriji Kolumbije, Ekvadora i drugih država u Južnoj Americi, neovlašćeno radi prodaje kupili najmanje 500 kg opojne droge kokaina, supstancu proglašenu za opojnu drogu Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore” br. 42 i 57/18), na način što su od zajedničkog novca u Kolumbiji i Ekvadoruod nepoznatih lica neovlašćeno radi prodaje kupili najmanje 500 kg opojne droge kokaina, akoju količinu opojne droge kokaina su preko luka u navedenim državama imali namjeru pomorskim putem prenijeli na teritoriju Evrope u cilju dalje neovlašćene prodaje, prethodno plaćajući troškove prenosa iz Kolumbije u iznosu od 2.000 US dolara po kilogramu, a iz Ekvadora u iznosu od 500 US dolara po kilogramu.

 

–  čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore

 

XII

 

Okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Kašćelan Slobodan

 

U avgustu 2020. godine, u Ekvadoru, kao državljani Crne Gore, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli kao zajedničko i znajući da je njihovo djelo zabranjeno, neovlašćeno radi prodaje kupili opojnu drogu kokain, supstancu proglašenu za opojnu drogu Pravilnikom o utvrđivanju spiskadroga, psihoaktivnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore” br 41 i 57/18), a koju su po njihovom dogovoru trebali da prenesu u Evropu i prodaju u cilju ostvarivanja zajedničkog imovinskog interesa, na način što su od nepoznatog lica od zajedničkog novca kupili najmanje 50 kg opojne droge kokain, koju su pomorskim putem namjeravali da prenesu u Evropu, a sve u cilju dalje neovlašćene prodaje.

 

– čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

XIII

 

Okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Vujotić Milan

 

Tokom novembra 2020. godine, na teritoriji Brazila, Perua i drugih država u Južnoj Americi, kao državljani Crne Gore, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli kao zajedničko i znajući da je njihovo djelo zabranjeno, neovlašćeno radi prodaje kuoili najmanje 22 kg opojne droge kokain, supstance proglašene za opojnu drogu Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihoaktivnih supstanci i bilja koje se može koristiti kao droga (“Službeni list Crne Gore” br 41 i 57/18), na način što su od zajedničkog novca u Brazilu, Peruu i drugim državama Južne Amerike, od nepoznatih lica neovlašćeno radi prodaje kupili najmanje 22 kg opojne droge kokain za iznos od 140.000 US dolara, a koju količinu opojne droge kokain su preko luka u navedenim državama imali namjeru prenijeti pomorskim putem ka teritoriji Evrope u cilju dalje neovlašćene prodaje.

 

–  čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

XIV

 

Okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Roganović Duško

 

Tokom druge polovine februara 2021. godine, na teritoriji opština Kotor i Herceg Novi, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli kao zajedničko i znajući da je njihovo djelo zabranjeno, okrivljeni Zvicer Radoje neovlašćeno prodao Roganović Dušku opojnu drogu kokain, a okrivljeni Roganović Duško neovlašćeno radi prodaje kupio opojnu drogu kokain, supstancu proglašenu za opojnu drogu Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihoaktivnih supstanci i bilja koje se može koristiti kao droga (“Službeni list Crne Gore” br 41 i 57/18), na način što je okrivljeni Zvicer Radoje prodao okrivljenom Roganović Dušku 500 grama opojne droge kokaina za iznos od 19.000 eura, a koju je okrivljeni Roganović Duško kupio kako vi je preprodao preko pripadnika kriminalne organizacije po nadimku “Žmule”.

– čime su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore

XV

Mujović Foto: Libertaspress/Savo Prelević

Okrivljeni Mujović Radovan

1. Tokom decembra 2020. godine u Nikšiću, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, izvršio konverziju i prenos novca sa znanjem u trenutku prijema da je pribavljen kriminalnom djelatnošću – vršenjem krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 Krivičnog zakonika Crne Gore, u namjeri da prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, na način što je novcem koje je stekao kao pripadnik kriminalne organizacije okrivljenog Zvicer Radoja, u naselju Ratoci u Nikšiću kupio dvosoban stan oznake PD 19, na trećem spratu stambene zgrade u izgradnji, površine 69 m2, za koji je u ugovoru u kupoprodaji navedena cijena od 40.000 eura, lažno prikazujući da je kupac stana njegov otac Mujović Lakić, koji je u kancelariji notara Perović Marinka u Nikšiću, dana 23.12.2020. godine u svojstvu kupca formalno zaključio kupoprodajni ugovor UZZ broj 418/2020 i na kojeg je stan formalno upisan u katastru nepokretnosti.

 

– čime je izvršio krivično djelo pranje novca iz čl. 268 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

2. Tokom januara 2021. godine sve do 28. februara 2021. godine u Nikšićiu i na za sada neutvrđenom mjestu, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, protivno odredbi čl. 4 st. 2 Zakona o oružju (“Službeni list Crne Gore” br. 10/2015), neovlašćeno nabavio i držao veću količinu automatskog vatrenog oružja kategorije A, čije je držanje građanima zabranjeno i to: automatsku pušku crne boje marke “Hekler&Koh” model G3 kalibra 7,62×51 NATO, automatsku pušku marke “Hekler&Koh” model HK 91 G3 kalibra .308 sa optičkim nišanom i puškomitraljez “M 53” kalibra 7,9 mm, o čemu je dana 02.02.2021. godine u 15:00:05h i 18:45:40h, preko kriptovanje aplikacije SKY ECC obavijestio organizatora kriminalne organizacije okrivljenog Zvicer Radoja, na način što mu je poslao slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vide automatske puške marke “Hekler&Koh” model G3 kalibra 7.62×51 NATO i “Hekler&Koh” model HK 91 G3, kalibra .308, dok je dana 28.02.2021. godine u 19:36h organizatoru kriminalne organizacije, okrivljenom Zvicer Radoju poslao i više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vidi puškomitraljez “M 53” kalibra 7,9 mm, kao i poruke sadržine “ona je jos kod mene davno sto si mi dao da znas… rasipa metke ona jer su joj usta ciljevi skracivana znas da sam isao da vjezbam nekad sa njom” i “oces ovo nekoga da castis u srbiju ili treba li ti brate”, “kod mene je i ona da znas… u stek ali dostupna vazda”.

 

–  čime je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 3 u vezi st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

XVI

Okrivljeni Zvicer Radoje i okrivljeni Mujović Radovan

U vremenu između druge polovine decembra 2020. godine i druge polovine februara 2021. godine, u Južnoj Americi i Evropi, kao državljani Crne Gore, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli kao zajedničko i znajući da je njihovo djelo zabranjeno, neovlašćeno radi prodaje kupili, radi prodaje prenosili i u tu svrhu posredno držali najmanje 43 kg opojne droge kokaina, supstancu proglašenu za opojnu drogu Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore” br. 42 i 57/18), na način što su u više navrata od zajedničkog novca na teritoriji Južne Amerike od nepoznatih lica neovlašćeno radi prodaje kupili najmanje 43 kg opojne droge kokaina, a koju količinu opojne droge kokaina su iz luka u državama Južne Amerike, druga lica postupajući po njihovim nalozimai upustvima, pomorskim putem prenosila na teritoriju Evrope, između ostalog i u luku Roterdam u Holandiji, gdje su je okrivljeni posredno držali u cilju dalje neovlašćene prodaje.

 

– čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore

 

XVII

Pantović Foto: Libertaspress/Savo Prelević

Okrivljeni Zvicer Radoje okrivljeni Pantović Radovan

U vremenu između prve polovine februara 2021. godine i početka marta 2021. godine, u Južnoj Americi i Evropi, kao državljani Crne Gore, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli i znajući da je njihovo djelo zabranjeno, na teritoriji više država Južne Amerike neovlašćeno radi prodaje kupivali , radi prodaje prenosili i u tu svrhu posredno držali najmanje 74 kg opojne droge kokaina, supstancu proglašenu za opojnu drogu Pravilnikom o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga (“Službeni list Crne Gore” br. 42 i 57/18), na način što su od zajedničkog novca u više navrata na teritoriji više država Južne Amerike od nepoznatih lica neovlašćeno radi prodaje kupili najmanje 74 kg opojne droge kokaina, a koju količinu opojne droge kokaina su iz luka u državama Južne Amerike, druga lica postupajući po njihovim nalozima i uputstvima, pomorskim putem prenosila na teritoriju Evrope, između ostalog i u luku Roterdam u Holandiji, gdje su je okrivljeni posredno držali u cilju dalje neovlašćene prodaje.

 

–  čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

 

PREDLAŽE

Da se pred Višim sudom u Podgorici, Specijalizovanim odjeljenjem za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, kao stvarno i mjesno nadležnim, zakaže i održi glavni pretres, na koji da se pozovu:

I Specijalno državno tužilaštvo

II Okrivljeni:

–        Lazović Petar, koji se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija;

–        Kašćelan Slobodan, koji se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija;

–        Mujović Radova, koji se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija;

–        Pantović Radovan, koji se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija;

–        Perović Nikša, koji se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija;

 

– Da se okrivljenima Zvicer Radoju, Milović Ljubu, Živković Radoju, Spasojević Nikoli, Vujotić Milanu i Roganović Dušku sudi u odsustvu shodno čl.324 st.2 ZKP , obzirom da im je rješenjem Višeg suda u Podgorici Kris.br. 64/22 od 20.07.2021. godine određen pritvor, a naredbom Kris.br. 64/22 od 21.07.2022. godine naređeno raspisivanje potjernice.

III Saslušati u svojstvu svjedoka Joksimović Jovana iz Podgorice, ***,

IV Da se u dokaznom postupku pročitaju podaci iz registratora u kojima su dokazi koje je Specijalno državno tužilaštvo prikupilo i koje su napisane na 12 strana, a koje Libertas neće objaviti zbog obimnosti materijala, a koji je, inače, obrazložen u optužnici.

 

Obrazloženje

 

Prikupljenim dokazima u postupku izviđaja i istrage potkrijepljena je osnovana sumnja da su okrivljeni izvršili krivična djela kako je to činjenično i pravno opisano dispozitivom ove optužnice.

 

Okrivljeni Lazović Petar prilikom saslušanja pred Specijalnim državnim tužilaštvom dana 19.07.2022. godine, nije odgovarao na pitanja državnog tužioca i svog branioca, a u odbrani je naveo da sve što može da kaže u vezi onog što mu je pročitano jeste da je sa svim tim i ranije bilo upoznato tužilaštvo, Specijalno policijsko odjeljenje, odnosno rukovodilac tog sektora Dragan Radonjić i Milorad Žižić, koji je rukovodio Sektorom za teška krivična djela, da je on radio samo svoj posao, kako navodi uspješno, da se radi o medijskoj zavjeri protiv njegovog oca, odnosno da postupak nije usmjeren na njega, već njegovog oca. Tvrdi da je u periodu dok je bio službenik Uprave policije, Crna Gora ostvarila najbolje rezultate, obzirom da je Evropska komisija pozitivno dala jedino za borbu protiv organizovanog kriminala.

 

Okrivljeni Pantović Radovan prilikom saslušanja pred Specijalnim državnim tužilaštvom dana 19.07.2022. godine, nije iznosio odbranu koristeći zakonsko parvo da se brani ćutanjem.

 

Okrivljeni Perović Nikša prilikom saslušanja pred Specijalnim državnim tužilaštvom dana 14.09.2022. godine, nije odgovarao na pitanja tužioca, već samo svog branioca, a u odbrani je naveo da ne priznaje djelo za koje se terete, da ne poznaje dotičnu osobu sa kojom ga povezujum, misleći na okrivljenog Zvicer Radoja, da nikada nije posjedovao kriptovani telefon, da je tačno da su gradili objekat na navedenoj adresi, da posjeduje firmu koja se bavi građevinom i da su mukotrpnim radom i sredstvima izgradili taj objekat. Tačno je da je imao povredu ruke, ali navodi da to nema nikakve veze sa djelom za koje se optužuje, da su zgradu gradili od novca koji su stekli radom sa firmom i pozajmicama koje su dobijali tokom perioda od kad posjeduje firmu, da su imali ugovore o pozajmicama, ugovore o zaduživanju kod banki, zaduženja kod stovarišta građevinskog materijala. Nije sporio da su bravariju odradili sa firmom “Termodom”, ali je bravarija isplaćena isključuvo iz njihovog budžeta. Kada je u pitanju plac na kojem je izgrađen objekat, objasnio je da je isti kupljen od očevog vjenčanog kuma, da je u tom pravcu napravljen ugovor kod notara, a plac isplaćen iz njegovih ličnih sredstava i sredstava firme. U odnosu na plac, objašnjava da je kupljen oko 2020. godine i smatra da nema ništa što bi moglo da ga poveže sa djelom za koje se optužuje.

Okrivljeni Mujović Radovan prilikom saslušanja pred Specijalnim državnim tužilaštvom dana 28.07.2022. godine, nije odgovarao na pitanja tužioca i svog branioca . Naveo je da je razumio što mu se stavlja na teret , ali da ne zna o čemu se radi i ne priznaje ništa od navedenog za šta se okrivljuje.

Okrivljeni Kašćelan Slobodan je prilikom saslušanja pred Specijalnim državnim tužilaštvom dana 29.07.2022. godine, naveo da nema nikakve veze sa krivičnim djelima koja mu se stavljaju na teret, da u navedenom periodu nije koristio zaštićenu SKY aplikaciju, a u odnosu na kodove istakao da to nijesu njegovi kodovi i da on nema nikakve veze sa tim.

Okrivljeni Zvicer Radoje, Milović Ljubo, Spasojević Nikola, Živković Radoje, Vujotić Milan i Roganović Duško nijesu saslušani na okolnosti izvršenja krivičnih djela koja su im stavljena na teret, obzirom da su nedostupni nadležnim organima Crne Gore, iz kojih razloga je u odnosu na njih sudija za istragu Višeg suda u Podgorici dana 21.07.2022. godine donio odluku za raspisivanje potjernice Kris br.64/22.

Sa druge strane, odbrane okrivljenih Lazović Petra, Mujović Radovana i Kašćelan Slobodana treba cijeniti kao sračunate na izbjegavanje krivice i opovrgnute naprijed navedenim materijalnim dokazima.

Radnje okrivljenog Radoja Zvicera, koje se odnose na stvaranje kriminalne organizacije i iz kojih se utvrđuje mjesto i vrijeme njenog djelovanja, te broj i identitet članova kriminalne organizacije koje je organizator u tom cilju vrbovao – okrivljenih Lazović Petra, Milović Ljuba, Živković Radoja, Kašćelan Slobodana, Spasojević Nikole, Vujotić Milana, Mujović Radovana, Roganović Duška, Pantović Radovana i Perović Nikše, čiji identitet i radnje su mogle biti objektivno utvrđeni, proizlaze iz sadržine komunikacija sa tekstualnim , slikovnim i glasovnim porukama, koje je organizator kao korisnik SKY ECC pina 8MA869, sa pripadnicima kriminalne organizacije ostvarivao posredstvom kriptovane aplikacije SKY ECC u vremenu između druge polovine 2020.godine i prve polovine marta 2021.godine. Navedeni materijal je, u formi koja se može koristiti pred krivičnim sudom, dostavljen Specijalnom državnom tužilaštvu od strane pravosudnih organa Republike Francuske po zamolnici Kmp-S-br.98/21 od 14.09.2021. godine u predmetu poslovne oznake Ktr-S br. 242/21 i sadržan je u folderu oznake BMA869, iz kojeg se foldera izdvajaju u optužnici predloženi fajlovi i u kojima su sadržane komunikacije ostvarene između organizatora i pripadnika kriminalne organizacije pojedinačno i koje ukazuju na njihove zadatke.

Tako, radnje organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja u odnosu na izvršenje krivičnog djela teško ubistvo, učinjeno na štetu sada pokojnog oštećenog Ljepoja Milana, proizlaze iz kriptovanih SKY ECC komunikacija, sadržanih u fajlovima 12, 187, 158, 68, 221 i 106 u okviru foldera okrivljenog Zvicer Radoja pod pinom 8MA869, materijala dostavljenog Specijalnom državnom tužilaštvu od nadležnih pravosudnih organa Republike Francuske po zamolnici Kmp.S broj 98/21 od 14.09.2021. godine u formi koja se može koristiti pred krivičnim sudom, odnosno poruka koje je u vremenu između druge polovine novembra 2020. godine i početka februara 2021. godine razmijenio, kako sa svojom suprugom Zvicer Tamarom, tako i sa pripadnicima kriminalne organizacije iz Republike Srbije Miljković Markom i Belivuk Veljkom, te drugim pripadnicima kriminalne organizacije, posredstvom zaštićene aplikacije SKY ECC šifre JD47MN i u kojoj poruci je obavijestio o otmici oštećenog Ljepoja Milana, sadržine “uhapsio sam zivog krvnika”, zatim sa pripadnikom kriminalne organizacije iz Republike Srbije Belivuk Veljkom kao korisnikom SKY ECC šifre SIINE3, poruke sadržine: “I zvonceta sto pre, pise mi drug iz nisa danas da dole stvarno ima neke momke koje hoce da deru sve bivsi pink panteri”, “brate daj zvonce da se dere neka ga navlaci jakuza i da se istrese javno lepo i cao. Vidis da je sve on radio”, “zvonce i onda odmah tog plavog jer meni drug kaze da plavi okuplja sve u nisu.nije mesar nego vole i cene.zvonce pa plavi i u nisu nema ko da ih okuplja.a zvonce svaki dan sedi u kaficu Y ovaj nas juce hteo da ga bije rekao sam da ga ne cacka, taj moze samo da bije nije za dranje, a to necemo”, “ sta ti kazes na zvoncetove poruke” , “sta treba brate… ne treba nista koliko znam sve se ima hvala bogu hvala.jesi rekao klicku za za zvonceta da na ga nacentrira. uhapsice se pobeci ce budala vidis da se ni generalu ne javlja”, “I ja tebe brate moj nadam se da smo ti ulepsali dan gledaj mu kontakte dal znas nekoga”, “treniraj brate necu da te prekidam trajace ovo”, “nema nema kune se da pacov nema veze sa ukrajinom nego on, kiki i ovi koju isli”, “najjači do sadvjeruj ozbiljna borba ne znam sad pitam nisliju ovog naseg”, “jebo mu pas mater vidis da je dogovorio sastanak za veceras i sutra da sedne sa nislijama tim i da ih salje sve za bg da krecu da rade ajahahahahaha neka brate mnogo nas je bilo moramo da smanjimo to kratos i ja necemo nista flash loo barry hell cantona inzenjer ti reci koliko da im dam niko nije dosao danas zbog para”, “dobro brate ja kazem samo, neka je zato i radicemo to, a jes mi drago, jos nekako da resis ove u zatvoru smecare”, “mislim da ce pacovu sve da bude jasno kad cuje da je ovaj nestao”, “ahahahha!!!preslo ti je od mileta!!! Ne znam brate rekao sam im da su svi dobili po komad ali nisam bio do seprtlje da vidim koliko je ostalo.mislim da je knap jer smo dali onaj dan 1 komad, 500 i 200. a bilo je 7 ili 8 u steku.u ponedeljak cu videte al svi su ti zahvalni”, “da da vec sam rekao da cu im isplatiti svima do nove godine cantona, ares i bary ce uzeti kocke ostalima cu pare dati jer nemaju kome da prodaju.kako sumnjicavi , na kapetana?” , “ a jakuza mi pise da javim adresu gde da mi navuce zvonceta 5 flesh inzenjer hell cantona bary”, a sa pripadnikom kriminalne organizacije iz Republike Srbije Miljković Markom kao korisnikom SKY ECC šifre 74B7BA, poruke sadržine: “nije lagao za jagodinu to me je Zvonce zamolio ujutro da mu ranije dam blindu da bi stigao na sahranu”, “hoce on da odere zvonceta al bolje mi da cujemo sta sve zna a ne oni da ga ugase”, “ubacicemo ga samo pusti mene da ga obradim kako treba”, “samo da sutra zavrsimo zvonceta pa cemo sve da uklopimo”, “metak je zlatak sta cemo sve da mu radimo danas sto je slao ljude na tebe”, “ne da mogu da iscekam da ga scepamo pa da pisem sa pecom u UK”, “ samo da vidim s kim je pisao sve kad mu uzmem tel pa cu sve da organizujem ja sto cu pisati da ih zavrtim ko sa kandijem sto sam radio”, “spzio Sop telefon zvoncetov samo neka zenu i svima forvarduje por od danas” , “odlicno je ispalo sa zvoncetom top”, “pa to sam cuo al ne znam provereno sad mi pise cne da ce ujutru da upadaju po kucama ko ce ih znati vise da ti posaljem slike klanica da imamo kod tebe da nam se ne obrisu jer ih samo ja imam?”, nakon čega mu je pripadnik kriminalne organizacije Miljković Marko poslao više slikovnih poruka sa fotografijama ubijenog Ljepoja Milana, a zatim poruke koje je na grupnom chatu okrivljeni Zvicera Radoje razmijenio sa pripadnicima kriminalne organizacije Vujotić Milanom, Živković Radojem, Knežević Draganom i Božović Igorom, u kojima ih je obavještavao o broju lica koja su učestvovala u ubistvu oštećenog Ljepoja Milana, načinu na koji im je platio ubistvo, uništavanju dokaza i o tome da je tijelo oštećenog Ljepoja Milana nakon ubistva samljeveno i bačeno u rijeku sadržine: “ma svasta pa meni kaze za zvonceta evo ti se zahvaljuju jer sam svima dao po 35 h , 6 ih je bilo”, “cista masina, kuca, to sto je paljeno je izgorelo , zvonce je bio zadnji njega su pojele ribe odavno”, kao i poruke sa pripadnikom kriminalne organizacije kao korisnikom SKY ECC šifre 91XFAH, sadržine: “rece li ti da je istina ili ne mogu da nagadjam”, “kad si cuo”, “ima par nedelja” , “pa sto mi nisi javio”, “ nema zatvorenika u kijev koji ne zna da ih je on poslao”, te poruke koje je na grupnom chatu okrivljeni Zvicer Radoje razmijenio sa pripadnicima kriminalne organizacije Vujotić Milanom, Živković Radojem, Miljković Markom i Božović Igorom, sadržine: “ajde pisite zvoncetu da uzme te blinde!’!!”, “uzmemo je mi i onda zove mile zvonceta da ga casti blindu”, “sad pricati da necemo sto nije realno ne mozemo i ja bi to dizanja uklopio sa zvoncetom”, “ kako ih vozi na ove chatove sad zvonce ne zna dje mu je glavaa dje guza a za par dana ce sam sebi ljubiti guzicu”, “te slike cemo da pokazemo kapetanu kasnije, dobre su za amneziju, da se on seti svega svega cega se ne sjeca”, “aj za 5 min braco krecemo sa grupom prava braca da zvoncetu objasnimo ja i kapetan kako ce da dodje ujutro” “pitamo mi zvonceta kako je ostavio dnk onaj na bezaniji a kaze zvonce ma nije naneli mu ga bratko pa eto sta odemo sad ti i ja da izdumamo nekog sta cemo da mu navaljujemo na branik”, “nije ni zvonce znao ko je kapetan”, “tukli smo ga da kaze ko je FG i ne zna stvarno” , “zvonce je bio zlo samo takvo, sa parama bi bio cudoviste”, “zvonce je najopasniji bio sto se svih ovih tice al on je bio mrtav covjek bez komb i para”, “kume je li posao zvonce haha znaci zarobise ga braca, zna onaj dosta da kaze, srecna mu lopata ka sto ce biti mnogima sto zasluzuju, svaka cast kume”, “radimo ga pod hitno”, “ ali ako opalimo zvonceta mnogo ce se paziti pacov”, “da spremamo zvonceta”, “sta ima za zvonceta”, tako i iz spisa predmeta Tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije, u djelu koji se odnosi na lišenje života oštećenog Ljepoja Milana u mjestu Ritopek – Beograd dana 9.12.2020. godine, dostavljenih Specijalnom državnom tužilaštvu u postupku međunarodne pravne pomoći, po zamolnici Kmp.S broj 94/22 od 22.07.2022. godine.

Osim toga, iz optužnice Tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije Kto. Br. 65/21 od 31.07.2021. godine, proizlazi da je u tački 6 njenog činjeničnog opisa predstavljen događaj koji se odnosi na lišenje života oštećenog Ljepoja Milana i navedeno da su okrivljeni Belivuk Veljko, Miljković Marko, Tošić Dejan, Andrić Marko, Draganić Vlada, Lalić Srđan, Janković Nebojša, Budimir Marko, Budimir Miloš, Hrvatin Bojan i Đurić Nemanja, u periodu od početka novembra do 9.12.2020. godine u Beogradu, sposobni da shvate značaj svog djela i da upravljaju svojim postupcima, sa umišljajem, svjesni da je njihovo djelo zabranjeno i htjeli njegovo izvršenje, na svirep i podmukao način i iz bezobzirne osvete lišili života Ljepoja Milana tako što su okrivljeni Belivuk i Miljković donijeli odluku da se oštećeni Ljepoja Milan liši života jer je navodno bio pripadnik suparničke kriminalne grupe koja je učestvovala u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini i sa kojim su okrivljeni Belivuk Veljko i Marko Miljković u bliskom prijateljskom i poslovnom odnosu i navodno jer je planirao napad na život i tijelo okrivljenih Belivuka, Miljkovića i Andrić Marka, pa je po dogovorenom planu okrivljeni Andrić Marko okrivljenom Belivuku, na njegov zahtjev da izvrši provjere u Nišu o tome gdje je i čime se bavi okrivljeni Ljepoja, javio gdje je oštećeni Ljepoja, čime se bavi, s kim se druži i gdje se kreće, pa je okrivljeni Marko Miljković nakon toga na prevaran način, predstavljajući da ima na prodaju blindirano vozilo, namamio oštećenog Ljepoju da dođe na dogovoreno mjesto radi navodne kupovine blindiranog vozila, zbog čega su nakon što je oštećeni Ljepoja prihvatio ovu lažnu ponudu dana 8.12.2020. u dvorište kuće u Beogradu – Ritopeku, u Ul. Livadice br. 3 dovezli i parkirali blindirano vozilo marke “BMW” reg.oznaka BG 1966 KA kako bi uvjerljivije namamili oštećenog Ljepoju da uđe u dvorište i kuću i pogleda ovo vozilo, pa je dana 9.12.2020. godine oštećenog Ljepoju po uputstvu okrivljenih Belivuka i Miljkovića, u blizini preduzeća “Lasta” na parkingu u ulici Auto put za Niš br 4, dočekao okrivljeni Tešić koji ga je putničkim vozilom “Passat” reg.broj BG 1090 AR, a koje vozilo je početkom decembra 2020. Godine obezbijedio radi izvršenja ovog krivičnog djela okrivljeni Miljković, pa je ovim putničkim vozilom okrivljeni Tešić oštećenog Ljepoja Milana odvezao do kuće ograđene visokom ogradom i obezbijeđene sa najsavremenijim video nadzorom u Beogradu – Ritopeku Ul. Livadice br.3 koju kuću je pripadnik organizovane kriminalne grupev okrivljeni Draganić stavio na isključivo raspolaganje pripadnicima organizovane kriminalne grupe raadi izvršenja krivičnih djela teškog ubistva, koja je u nastavku garaže imala skriveni prostor namijenjen mučenju i ubistvima, u kojem se nalazila industrijska mašina za mljevenje mesa, čije zidove i podove su prekrili najlonima, a gdje su imali spremne lisice i trake za vezivanje, rukavice, čizme, radna odijela koja su nošena prilikom lišavanja života, sredstva za čišćenje i uklanjanje tragova, dok su okrivljeni Hrvatin i okrivljeni Đurić iz dva vozila u blizini vizuelno pratili susret okrivljenog Tešića i oštećenog Ljepoje, vozilima išli iza vozila u kojem su bili oktivljeni Tešič i oštećeni Ljepoja, a praćenje ovog vozila od “Ikea” do Ritopeka svojim vozilom preuzeo okrivljeni Budimir Miloš, gdje su po dovoženju u navedenu kuću, oštećenog Ljepoju, okrivljeni Belivuk Veljko, Miljković Marko, Janković Nebojša, Lalić Srđan, Budimir Marko I Tešić Dejan savladali, vezali lisicama i uveli u navedeni skriveni proctor, pa su ga tu po dolasku okrivljenih Hrvatin Bojana i Draganić Vlada svi zajedno tukli, mučili, ispitivali kako bi iznudili informacije koje sui h interesovale o suparničkim kriminalnim grupama i o navodnom učešću oštećenog Ljepoje u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini, uzeli mu kriptovani telefon i prinudili ga da ga otključa kako bi vidjeli sa kim je i kada bio u kontaktu, pa su ga okrivljeni Belivuk, Hrvatin, Lalić i Janković stezanjem kese navučene preko glave I žice oko vrata udavili, nakon čega je okrivljeni Belivuk nožem presjekao oštećenom Ljepoji vrat, okrivljeni Belivuk, Marko Budimir, Hrvatin, Draganić i Janković tijelo isjekli na manje komsde, izmasakrirano telo fotografisali i te fotografije slali kontaktima sa telefona oštećenog Ljepoja Milana i međusobno delili, zatim telo samleli u industrijskog mašini za mlevenje mesa , stavili u PVC džakove i putničkim vozilom okrivljenog Draganića “Opel Astra”reg.br.BG 1793 ND i to okrivljeni Marko Miljković, Lalić Srđan, Marko Budimir i Janković Nebojša odneli do Dunava gde su ga bacilli, lične stvari okrivljenog Milana Ljepoje polili benzinom i zapalili , a zatim su okrivljeni Draganić i Janković skrivenu prostoriju i mašinu za mlevenje oprali hemijskim sredstvima u cilju uklanjanja tragova krivičnog dela. Radnja okrivljenih Belivuk Veljka, Miljković Marka, Tešić Dejana, Andrić Marka, Draganić Vlada, Lalić Srđana, Janković Nebojše, Budimir Marka, Budimir Miloša, Hrvatin Bojana i Đurić Nemanje, u optužnici Tužilaštva za organizovani criminal Republike Srbije pravno su kvalifikovane kao krivično djelo teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 1 i 5 KZ u vezi člana 33 KZ.

U obrazloženju predmetne optužnice, na stranama 272 – 294 data je analiza materijalnih dokaza kojima se potvrđuje da je oštećeni Ljepoja Milan lišen života na naprijed navedeni način, konkretno zapisnika o veštačenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Uprave kriminalističke policije – Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku – Odjeljenja za DNK vještačenja i vođenje nacionalnog DNK registar , broj 03.2.11.5 broj 234-5-340/21 od 02.03.2021.godine , koje je izvršeno po naredbama Tužilaštva za organizovani criminal u Beogradu Kti.broj 4/21 od 05.02.2021. , 08.02.2021. I 09.02.2021. godine; zapisnika o veštačenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Uprave kriminalističke policije – Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku – Odjeljenja za DNK vještačenja i vođenje nacionalnog DNK registar, broj 03.2.11.5 broj 234-5-340/21-1 od 02.03.2021. godine , koje je izvršeno po naredbama Tužilaštva za organizovani criminal u Beogradu Kti.broj 4/21 od 05.02.2021, 08.02.2021. i 09.02.2021.godine, 10.02.2021.godine i 17.02.2021.godine¬¬; zapisnika o veštačenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Uprave kriminalističke policije – Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku – Odjeljenja za DNK vještačenja i vođenje nacionalnog DNK registra , broj 03.2.11.5 broj 234-5-340/21-11 od 29.03.2021. godine , koje je izvršeno po naredbama Tužilaštva za organizovani criminal Kti.broj 4/21; zapisnika o veštačenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Uprave kriminalističke policije – Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku – Odjeljenja za DNK vještačenja i vođenje nacionalnog DNK registra, broj 03.2.11.5 broj 234-5-340/21-17 od 04.06.2021. godine koje je izvršeno po naredbi Tužilaštva za organizovani criminal Kti.broj 4/21 od 06.05.2021. godine; zapisnika o veštačenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Uprave kriminalističke policije – Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku – Odjeljenja za DNK vještačenja i vođenje nacionalnog DNK registra , broj 03.2.11.5 broj 234-5-340/21-19 od 18.06.2021.godine , koje je izvršeno po naredbi Tužilaštva za organizovani kriminal Kti.broj. 4/21 od 06.05.2021. godine ; izvještaja o forenzičkom pregledu lica mjesta , sačinjenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Policijske uprave za grad Beograd – Uprave kriminalističke policije – Odeljenja za operativnu forenziku broj Kt 100-257/2021 veza 100-221/2021, od 08.02.2021. godine, mesto događaja – Grocka , Ritopek , Livadice broj 3; izvještajs o forenzičkom pregledu lica mjesta , sačinjenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Policijske uprave za grad Beograd – Uprave kriminalističke policije – Odeljenja za operativnu forenziku broj Kt 100-276/2021 veza 100-221/2021, od 09.02.2021.godine, mesto događaja – Palilula , Beograd, Bulevar Despota Stefana broj 107 (vozilo “Opel Astra”, BG 1793 – ND); izveštaja o forenzičkom pregledu lica mjesta, sačinjenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Policijske uprave za grad Beograd – Uprave kriminalističke policije – Odjeljenja za operativnu forenziku broj Kt 100-896/2021 veza 100-221/2021. godine, mesto događaja Grocka, Ritopek, Livadice broj 3, izvještaja o forenzičkom pregledu lica mesta, sačinjenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Policijske uprave za grad Beograd – Uprave kriminalističke policije – Odjeljenja za operativnu forenziku broj Kt 100-928/2021, od 27.04.2021. godine, mesto događaja Grocka, Ritopek, Livadice broj 3, izvještaja o forenzičkom pregledu lica mesta, sačinjenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Policijske uprave za grad Beograd – Uprave kriminalističke policije – Odjeljenja za operativnu forenziku broj Kt 100-976/2021 veza 100-221/2021, od 07.05.2021. godine, mesto događaja događaja Grocka, Ritopek, Livadice broj 3, izvještaja o forenzičkom pregledu lica mesta, sačinjenog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Direkcije policije – Policijske uprave za grad Beograd – Uprave kriminalističke policije – Odjeljenja za operativnu forenziku broj Kt 100-993/2021 veza 100-976/2021 od 07.05.2021. godine, mesto događaja Palilula, Beograd, Bulevar Despota Stefana broj 107 i zapisnika o uviđaju Tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije, broj Kti 4/21 od 25.04.2021. godine, sačinjenog radi utvrđivanja i razjašnjenja činjenica, pronalaska predmeta i tragova izvršenja krivičnih dela, u Beogradu GO Grocka, naselje Ritopek, ulica Livadice broj 3.

Optužnicu i ove materijalne dokaze je Specijalno državno tužilaštvo pribavilo u postupku međunarodne pravne pomoći od Tužilaštva za organizovani kriminal Rrepublike Srbije, po zamolnicama Kmps.br. 65/22 od 02.06.2022. godine i Kmps.br. 94/22 od 22.07.2022. godine.

Iz uvida u zapisnik o vještačenju br.03.2.11.5 br.234-5-340/21. navodi se da je obavljen uviđaj u mestu Ritopek, ulica Livadice br.3, dana 07.02.2021. godine ida je fiksiran trag-bris za DNK-Luminol, odnosno da je mjesto fiksiranja pod garaže, gdje se pod tragom br. 5 navodi KT 100-227/21 br.5 da je bris uzet za analizu i da je obilježen laboratorijskom oznakom 32-55/21. U nalazu i mišljenju pomenutog vještačenja, izrađenog od strane NCKF, pod tačkom 1.5.43 se navodi, analizom DNK spornog biološkog traga laboratorijske oznake 32-55/21 dobijen je miješani DNK profil najmanje 2 osobe od kojih je bar jedna muškog pola. Kao dominantna komponenta ovog miješanog DNK profila izdvaja se DNK profil NN2 osobe muškog pola koji se ne poklapaju ni sa jednim DNK profilom Registra DNK profila NCKF. DNK profil NN2 osobe muškog pola na svim analiziranim lokusima dijeli po jedan apel sa DNK profilom Ljepoja Dušana, koji je otac pok. Ljepoja Milana (R21-451) što ukazuje na to da su u srodničkom odnosu roditelj-dijete sa Ljepoja Dušanom, izdvaja se kao dominantna komponenta miješanog DNK profila dobijenog analizom DNK spornog biološkog traga sa brisa sa oznakom br. “5”, laboratorijske oznake “32-55/21” (str.1857).

U izvještaju Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za operativnu forenziku KT 100-257/21 (veza 100-221/2021) od 08.02.2021. godine, sa oznakom trag br. 5, navodi se da je bris na sterilnom štapiću uzet sa mjesta gdje je nastala hemijska reakcija koja je tretirana sredstvom “Luminol” i da je navedeni trag označen pod brojem 5, pronađen na betonskoj površini poda od garaže, lijevo gledamo iz pravca ulaznih vrata, a u neposrednoj blizini traga br. 4.

Iz zapisnika o vještačenju NCKF pod brojem 03.2.11.5 br. 234-5-340/21-1, navodi se da je naredbama za vještačenje Tužilaštva za organizovani kriminal zatraženo da se utvrde DNK profili sa dostavljenog materijala opisanog u izvještajima o forenzičkom pregledu lica mjesta Kt.100-225/2021 od 05.02.2021. godine, Kt.100-229/2021 od 05.02.2021. godine, Kt.100-263/2021 od 09.02.2021. godine, Kt.100-267/2021 od 08.02.2021. godine, Kt.100-276/2021 od 09.02.2021. godine, Kt.100-288/2021 od 10.02.2021. godine. U nalazu pomenutog vještačenja navodi se da je u vozilu “Opel” model “Astra” reg. oznaka BG 1793-ND, koji je pronađen u Beogradu, Bulevar despota Stefana br. 107, dana 09.02.2021. godine (veza br. KT 100-221/21), fiksiran trag-vrsta luminolski bris i da se pod oznakom A) navodi “suvozač naslon sedišta sa zadnje strane tačka 21/1” bris je uzet za analizu obeležen laboratorijskom oznakom 32-72/21. Dalje se navodi u tački 1.5.15 da je analizom DNK spornog biološkog traga laboratorijske oznake 32-72/21 dobijen miješani DNK profil, najmanje 3 osobe, od kojih je barem jedna muškog pola. Elementi DNK profila NN2 osobe muškog pola sadrže se u ovom miješanom DNK profilu, osim što je na lokusima D2S1338 i D1S1656 nedostaje po jedan alel , DNK profil NN2 osobe muškog pola na svim analiziranim lokusima dijeli po jedan alel DNK profilom Ljepoja Dušan (R21-451), što ukazuje na to da su u srodničkom odnosu dijete-roditelj, što je detaljno opisano u zapisniku o vještačenju broj: 235-5-340/21 u tački 1.5.43. U mišljenju na osnovu nalaza NCKF pod 2.1. navedeno je da su elementi DNK profila NN2 osobe muškog pola koji je u srodničkom odnosu dijete-roditelj sa Ljepoja Dušanom, sadrži se u mešanom DNK dobijenom analizom DNK spornog biološkog traga sa brisa sa oznakom “SUVOZAČ NASLON SEDIŠTA SA ZADNJE STRANE, STR. 24/1”, laboratorijske oznake 32-72/21.

U izvještaju o forenzičkom pregledu lica mjesta KT 276/2021, veza 100-221/21, od 09.02.2021. godine, Kt pregled vozila marke “Opel” model “Astra” reg. oznake BG 1793-ND, pod tačkom 24/1 navodi se da je sterilnim štapićem uzeto 3 brisa iz zadnjeg dijela vozila, gdje je tretiranjem hemijskim rastvorom “Blue Star” došlo do reakcije sa naslona suvozačevog sedišta sa zadnje strane (24/1).

U zapisniku o vještačenju Uprave kriminalističke policije, NCKF 03.211.5 broj: 234-5-340/21-11, navodi se da je traženo da se DNK profil Ljepoja Milana uporedi sa DNK profilima utvrđenim po naredbama Tužilaštva za organizovani kriminal KTI br. 4/21 kao i sa DNK profilima iz registra DNK profila NCKF. U mišljenju pomenutog vještačenja se navodi da se DNK profil Ljepoja Milana poklapa sa DNK profilom koji se izdvaja kao dominantna komponenta miješanog DNK profila dobijenog analizom DNK spornog biološkog traga sa brisa sa oznakom “5”, laboratorijske oznake 32-55/21. Na osnovu izračunate LR vrijednosti, vještak se sa izuzetno velikom sigurnošću može izjasniti da je Ljepoja Milan većinski donor ovog biološkog traga. U istom zapisniku je analizom DNK navedeno d se DNK profil Ljepoja Milana sadrži u miješanom DNK profilu dobijenog analizom DNK spornog biološkog traga sa brisa sa oznakom “7”, laboratorijske oznake 32-57/21. Na osnovu izračunate LR vrijednosti, vještaci se sa izuzetno velikom sigurnošću mogu izjasniti da je Ljepoja Milan jedan od donora ovog biološkog traga. Dalje se u zapisniku navodi da se DNK profil Ljepoja Milana sadrži u mešanim DNK profilima dobijenim analizom DNK spornih bioloških tragova sa briseva sa Oznakama “2”, “3” i “ SUVOZAČ NASLONA SEDIŠTA SA ZADNJE STRANE STR.24/1” , laboratorijskih oznaka 32-52/21 , 32-53/21 i 32-72/21. Na osnovu izračunatih LR vrijednosti, Ljepoja Milan se ne može isključiti kao jedan od donora ovih bioloških tragova.

U zapisniku o vještačenju 03.2.11.5 broj:32-559/21 dobijen parcijalni miješani DNK spornog biološkog traga laboratorijskih oznaka 32-559/21 dobijen parcijalni miješani DNK profil najmanje dvije osobe, od kojih je bar jedna muškog pola, elementi DNK profila Ljepoja Milana (32-N1/21) sadrži se u ovom mešanom DNK profile s tim što se na lokusima D2S1338 , SE33 , D3S1358 , D22S1045 i D10S1246 nedostaje po jedan alel. Biofizičkom obradom rezultata dobijena je LR vrijednost koja iznosi 1,28h10na7 što znači da je ovakav profil 1,28h10 na7 puta vjerovatnije dobiti ukoliko biološki trag potiče od Ljepoja Milana i još jedne osobe nego da potiče od dvije nepoznate nesrodne osobe. Pod labaratorijskom oznakom 32-559/21, navodi se da je u pitanju materijal braon papirna kesa nađena u Ritopeku, Livadice br.3.27.04.2021.godine i da je fiksiran trag – TRAG NALIK NA KRV I DA JE BILO 8 TIH TRAGOVA, a da je isti obilježen brojem bris “61/5”. Zatim se na strani pod tačkom 1.5.32 navodi da je analizom DNK spornog biološkog traga laboratorijske oznake 32-604/21 dobijanjem miješanjem DNK-a profila najmanje tri osobe od kojih je bar jedna muškog pola. Elementi DNK-a profila Ljepoja Milana (32-N1/21) sadrže se u ovom miješanom DNK-a profila, s tim što na lokusu D10S1248 nedostaje jedan alel. Biostatičkom obradom rezultata dobijena je LR vrijednost koja iznosi 1,31h10na5, što je znači da je ovakav DNK-a profil 1,31h10na5 puta vjerovatnije dobiti ukoliko biološki trag potiče od Ljepoja Milana i još dvije osobe nego da potiče od tri nepoznate osobe. Pod tačkom 15. navedenog vještačenja navodi se da je trag 32-604/21 označen kao trag 28-3 sa uviđaja mjesto događaja Ritopek, Livadice broj 3, datum je 27.4.2021. godine, a da je vrsta traga DNK-a brisevi, koji su dostavljeni 61 bris u epruveti sa natpisima. Zatim pod tačkom1.5.46 navodi se da je analizom DNK-a spornog biološkog traga laboratorijske oznake 32-637/21 dobijen DNK-a profil osobe muškog pola koji se u potpunosti poklapa sa DNK-a profilom Ljepoja Milana (32-N1/21). Biostatističkom obradom rezultata dobijena je LR vrijednost koja iznosi 2,39h10 na 21, što znači da je ovakav DNK-a profil 2,29h10 na 21 vjerovatnije dobiti ukoliko biološki trag potiče od Ljepoja Milana nego da potiče od nepoznate nesrodne osobe. Biološki trag laboratorijske oznake 32-637/21 navodi se pod tačkom 15 navedenog vještačenja braon papirna kesa mesto događaja Ritope , Livadice broj 3. datum 27.4.2021. godina, fiksirani trag su DNK-a brisevi komada 61 dostavljeni u epruveti sa natpisima. U mišljenju navedenog veštačenja navodi se da je DNK-a profil Ljepoja Milana dobijen analizom DNK-a spornog biološkog traga sa brisa sa oznakom “60/7” laboratorijske oznake 32-637/21. Na osnovu izračunate LR vrijednosti, sa izuzetno velikom sigurnošću se može izjasniti da je Ljepoja Milan donor ovog biološkog traga. Pod sljedećom tačkom označenom sa 2.2 navodi se da su elementi DNK-a profila Ljepoja Milana sadrže u miješanom DNK-a profilom dobijenom analizom DNK-a spornog biološkog traga sa brisa sa oznakom “28-3” laboratorijske oznake 32-604/21. Na osnovu izračunate LR vrijednosti sa izuzetnom velikom sigurnošću se može izjasniti da je Ljepoja Milan jedan od donora ovog biološkog traga. Pod sljedećom tačkom sa oznakom 2.3 navodi se da su elementi DNK-a profila Ljepoja Milana sadrže u parcijalnom miješanom DNK-a profile dobijenom analizom DNK-a spornog biološkog traga sa brisa sa oznakom “61/5” laboratorijske oznake 32-559/21 i na osnovu LR vrijednosti sa izuzetno velikom sigurnošću se može izjasniti da je Ljepoja Milan jedan od donora ovog biološkog traga. U uzvještaju Kl.br.100-928/2021 od 27.04.2021. godine, navodi se da su naknadnim pregledom lica mjesta u Ritopeku, Ul.Livadice br.3. i to skrivene – tajne prostorije u pozadini garaže, pronađeni i označeni sljedeći tragovi: Trag broj 28/3 – nogare drvene barske stolice koja je zatečena pravo od ulaznih vrata uz naspramni zid, gledano iz pravca ulaznih vrata, a u neposrednoj blizini ormara prostorije; trag broj 60/7 – gde je uzet bris sa donjeg dela vrata sa unutrašnje strane ulaznih vrata; Trag broj 61/5 – gde je uzet bris sa donjeg dela uzlaznih vrata, sa spoljašnje strane ulaznih vrata prostorije, sa tragovima crvene boje nalik na krv u vidu mrlje.

U zapisniki o veštačenju NCKF 03.2.11.5 broj 234-5-340/21-17, navodi se tačkom 1.4.12. da se analizom DNK-a spornog biološkog traga laboratorijske oznake 32-659/21 dobijen mešani DNK profil najmanje tri osobe od kojih je bar jedna muškog pola. DNK-a profil Milana Ljepoje (32-N1/21) sadrži se u ovom miješanom DNK-a profile, biostatističkom obradom rezultata dobijena je LR vrijednost koja iznosi 1,98h10 na 4 , što znači da je ovakav miješani DNK-a profil 1,98h10 na4 puta vjerovatnije dobiti ukoliko ovaj biološki trag potiče od Milana Ljepoje i još tri osobe, nego da potiče od četiri nepoznate osobe. Takođe se navodi da se u ovom mešanom profile sadrži i DNK profil Zdravka Radojevića (128-N5/11). Biostatističkom obradom rezultata dobijena je LR vrijednost koja iznosi 1,79h10 na4, što znači da je ovakav miješani DNK profil 1,79h10 na4 puta vjerovatnije dobiti ukoliko ovaj biološki trag potiče od Zdravka Radojevića i još tri osobe, nego da potiče od četiri nepoznate nesrodne osobe. U mišljenju pomenutog vještačenja pod tačkom 2.4 navodi se da je DNK-a profil Zdravka Radojevića i DNK-a profil Milana Ljepoje sadrže se u miješanom DNK-a profilom dobijenim analizom DNK-a spornog biološkog traga sa brisem sa oznakom “2/4” laboratorijske oznake 32-659/21. Na osnovu izračunatih LR vrednosti sa sigurnošću se može izjasniti da su Zdravko Radojević i Milan Ljepoja donori ovog biološkog traga.

U KT izvještaju br.100-976/2021 od 27.04.2021. godine, navodi se da su naknadnim pregledom lica mjesta u Ritopeku, Ul. Livadice br.3. skrivene-tajne prostorije u pozadini garaže, pronađeni i izuzeti tragovi, da su pod brojem 2 označeni svi tragovi pronađeni na podu desne polovine prostorije, u dijelu od lijevog bočnog zida do zone na kojoj je stajala metalna stolica opisana u izvještaju o forezničkom pregledu lica mjesta KT 100-896/2021. od dana 23.04.2021. godine, obilježena sa br.6 , dok se kao trag br.2/4 uzet sa poda ispred mašine za mljevenje mesa, u visini ivice mašine.

U zapisniku o vještačenju NCKF 03.2.11.5 broj 234-5-340/21-19, navodi se da je materijal koji je dostavljen na vještačenje , opisan u izvještaju o forenzničkom pregledu lica mjesta KT 100-893/2021. U tački 7.1. navodi se da je naknadno dostavljen braon papirni džak, na kojem je napisano “5/3” , u kome je dostavljena prljava crna jakna sa kapuljačom , sa krznenom postavom , marke “City rock” , veličine XL i par crnih rukavica sa plastičnim ojačanjem , da je za analizu izuzet bris sa jakne i obelježen labaratorijskom oznakom 32-799.1/21 , dok je sa rukavics obelježen labaratorijskom oznakom 32-799-2/21. U tački 8. navodi se da je dostavljen braon papirni džak na kome je napisano “5/4”, u kome je dostavljena prljava i blatnjava jakna sa kapuljačom , sa krznom, marke “City rock”, veličine HXL , te da je za analizu uzet bris sa jakne I obelježen labaratorijskom oznakom 32-800/21. U tački 1.5.12 se navodi da je analizom DNK spornog biološkog traga, labaratorijske oznake 32-799.1/21 dobijen miješanjem DNK profila, najmanje tri osobe, od kojih je bar jedna muškog pola. Svi elementi DNK profila Milana Ljepoje (32-N1/21) sadrže se u ovom miješanom profilu, biostatističkom obradom rezultata dobijena je LR vrijednost koja iznosi 6.56h10 na6 , što znači da je ovakav DNK profil 6.56h10na5 vjerovatnije dobiti ukoliko biološki trag potiče od Ljepoja Milana i još dvije osobe, nego da potiče od tri nepoznate nesrodne osobe. Svi elementi DNK profila Budimir Marka (R20-1704) sadrže se u ovom miješanom DNK profilu. Biostatističkom obradom rezultata dobijena je LR vrijednost koja iznosi 2,51h10na7, što znači da je ovakav DNK profil 2,51h10na7 vjerovatnije dobiti ukoliko biološki trag potiče od Budimir Marka i još dvije osobe, nego da potiče od tri nepoznate nesrodne osobe. Elemente DNK profila Budimir Miloša (R21-397) sadrže se u ovom miješanom DNK profilu, s tim što na lokusu SE33 nedostaje jedan alel.

Biostatističkom obradom rezultata dobijena je LR vrijednost koja iznosi 1.70h10na5, što znači da je ovakav DNK profil 1,70h10na5 puta vjerovatnije dobiti ukoliko biološki trag potiče od Budimir Miloša i još dvije osobe, nego da potiče od tri nepoznate nesrodne osobe.

Pod tačkom 1.5.14 se navodi da je analizom DNK spornog biološkog traga laboratorijske oznake 32-800/21 dobijen miješani DNK profil najmanje tri osobe, od kojih je bar jedna muškog pola. Svi elementi DNK profila Draganić Vlada (R21-507) sadrže se u ovom miješanom DNK profilu. Biostatističkom obradom rezultata dobijena je LR vrijednost koja iznosi 1,63h10na9, što znači da je ovakav DNK profil 1,63h10na9 puta vjerovatnije dobiti ukoliko biološki trag potiče od Draganić Vlada i još dvije osobe, nego da potiče od tri nepoznate nesrodne osobe.

Takođe se navodi da se svi elementi DNK profila Ljepoja Milana (32-N1/21) sadrže u ovom miješanom DNK profilu. Biostatističkom obradom rezultata dobijena je LR vrijednost koja iznosi 1,73h10na6, što znači da je ovakav DNK profil 1,73h10na6 puta vjerovatnije dobiti ukoliko biološki trag potiče od Ljepoja Milana i još dvije osobe, nego da potiče od tri nepoznate nesrodne osobe.

 

U mišljenju pomenutog vještačenja se navodi u tački 2.3, da se DNK profil Draganić Vlada i DNK profil Ljepoja Milana sadrže u miješanom DNK profilu dobijenom analizom spornog biološkog traga sa jakne, laboratorijske oznake 32-800/21. Na osnovu izračunatih LR vrijednosti sa izuzetno velikom sigurnošću se može izjasniti da su Draganić Vlade i Ljepoja Milan donori ovog biološkog traga. U tački 2.4 se navodi da se DNK profil Ljepoja Milana, DNK profil Budimir Marka i elementi DNK profila Budimir Miloša sadrže u miješanom DNK profilu dobijenom analizom spornog biološkog traga sa jakne, laboratorijske oznake 32-799.1/21. Na osnovu izračunatih LR vrijednosti sa izuzetno velikom sigurnošću se može izjasniti da su Ljepoja Milan, Budimir Marko i Budimir Miloš donori ovog biološkog traga.

 

U izvještaju o forenzičkom pregledu lica mjesta KT 100-893/2021 (veza KT 100-221/2021) Uprava kriminalističke policije, Odjeljenja za operativnu forenziku, od 24.04.2021. godine, navodi se da je uviđaj obavljen u Grockoj, Ritopek, Ul. Livadice br.3, da si dana 22.04.2021. godine fotografisane dvije plastične cijevi pronađene u zidu iza police u kotlarnici kuće (desno od ulaza). Takođe je izvršen pregled manjih vrata (dimenzija 91h87cm) koja vode ka tajnoj prostoriji, pronađenih nakon pomjeranja polica u garaži (desno od ulaza u istu), kao i predmeta pronađenih u međuprostoru. Pod tragom označenim “5/3” navodi se da je u pitanju PVC džak crne boje, u kojem je zatečena jedna jakna crne boje sa kapuljačom i krznom (veličina XL), sa natpisom “City rock”, jedna jakna crne boje sa kapuljačom (veličina 3XL), sa natpisom “City rock”, i par rukavica crne boje sa natpisom “MFH”. Džak je pronađen u međuprostoru između garaže i tajne prostorije, desno od ulaza u tajnu prostoriju. Pod tragom označenim “5/4” navodi se da je u pitanju PVC džak crne boje, u kojem su zatečene dvije jakne crne boje sa kapuljačom i krznom (veličine 2XL), sa natpisom “City rock”. Džak je pronađen u međuvremenu između garaže i tajne prostorije, desno od ulaza u tajnu prostoriju.

 

Dalje, u obrazloženju optužnice Tužilaštva za organizovani kriminal, u dijelu koji se odnosi na lišenje života oštećenog Ljepoja Milana se konstatuje da uzimajući u obzir sve pronađene DNK tragove oštećenog sada pokojnog Milana Ljepoje, može se zaključiti da je isti nakon šro ga je okrivljeni Dejan Tešić dana 9.12.2020. godine dovezao u mjesto Ritopek, u kuću koja se nalazila na adresi Livadice br.3, a koja pripada okrivljenom Vlade Draganiću, boravio u istoj. Naime, njegovi DNK tragovi pronađeni su na više mjesta u pomenutoj kući, pa tako na betonskoj površini poda od garaže, lijevo gledano iz pravca ulaznih vrata, zatim u vozilu marke “Opel model astra” registarskih oznaka BG 1793-ND, a koji je pripadao okrivljenom Vlade Draganiću i to na suvozačevom naslonu sjedišta za zadnje strane. Pored toga tragovi pok.Milana Ljepoje pronađeni su i u skrivenoj – tajnoj prostoriji u pozadini garaže i to na nogarama drvene barske stolice koja je zatečena pravo od ulaznih vrata uz naspramni zid gledano iz pravca ulaznih vrata, a u neposrednoj blizini ormara prostorije, te na donjem dijelu vrata sa unutrašnje strane ulaznih vrata, zatim na donjem dijelu uzlaznih vrata, sa spoljašnje strane ulaznih vrata prostorije, trag crvene boje nalik na krv u vidu mrlja, zatim trag nađen na podu ispred mašine za mljevenje mesa, u visini ivice mašine a koje se nalazio na podi desne polovine prostorije, u dijelu od lijevog bočnog zida do zone na kojoj je stajala metalna stolica. Takođe, DNK tragovi pok. Milana Ljepoje pronađeni su i na stvarima – jaknama koje su pronađene u međuprostoru između garađe i tajne prostorije, desno od ulaza u tajnu prostoriju. Pomenuti tragovi na jaknama pomiješani su i sa DNK profilima okr. Budimir Marka, okr. Budimir Miloša, kao i okr. Vlade Draganića, koji su takođe donori ovih tragova, a što sve ukazuje da su isti imali kontakt sa pok. Milanom Ljepojom, koji je doveden u kuću u Ritopeku dana 9.12.2020. godine, a u kojoj su i oni boravili i koju su i oni posjećivali.

 

Iz zapisnika o uviđaju Tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije KT 10/21, utvrđuje se da je ova dokazna radnja izvršena u Beogradu, GO Grocka, naselje Ritopek, Ulica Livadice br 3, radi utvrđivanja i razjašnjenja činjenica u vezi pronalaska predmeta i tragova izvršenja krivičnih djela. Uviđaj je vršen od jutarnjih do noćnih časova, bilo je oblačno i suvo vrijeme, bez vjetra, sa blagom kišom koja je padala za vrijeme uviđaja tokom popodnevnih časova, a sam uviđaj je vršen u kući, pomoćnim objektima i dvorištu u vlasništvu Vlada Draganića. Na adresi Livadice broj 3, Ritopek, GO Grocka, Beograd se nalazi porodična kuća spratnosti prizemlje, prvi sprat i potkrovlje, dok se sa desne strane kuće, gledano iz pravca ulice nalazi ozidana garaža. Između porodične kuće i garaže vode stepenice ka dvorištu porodične kuće koje je uzdignuto i u visini prvog sprata kuće. U gornjem lijevom uglu dvorišta se nalazi bunar za vodu, dok je u gornjem desnom uglu dvorišta ozidan pomoćni objekat sa funkcijom poljskog VC. Čitavo dvorište je ograđeno sa visokom betonskom ogradom, a sam objekat gdje je vršen uviđaj je pokriven sa kamerama sistema za video nadzor koje su raspoređene svuda oko kuće. U prizemnom dijelu kuće, u kome se čim se uđe na ulazna vrata prostire dnevna soba sa stepenicama sa desne strane koje vode na prvi sprat kuće. Sa lijeve strane dnevne sobe se prema ulici nalazi kuhinja i odmah pored nje kupatilo. Na zidu dnevne sobe iznad prolaza za kuhinju se nalazi monitor od sistema video nadzora sa vidljivim kablovima koji prolaze kroz plafon dnevne sobe. Monitor nije bio uključen. Mrežni kabl i miš za upravljanje informatičkim uređajima se nalaze na stalku sa policama koji se nalazi tik ispod sa desne strane monitora sistema za video nadzor. U naspramnom zidu dnevne sobe gledano iz pravca ulaznih vrata, ispod stepeništa koje vodi na prvi sprat je pronađen sef dimenzija 0.34*0.20m sa natpisom “Technomax”, u kome je kasnijim pretresanjem po naredbi sudije za prethodni postupak Posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal POV-Po1 459/21 od 4.02.2021. godine pronađena kesa sa računima za navedeni objekat i svežanj ključeva od kojih je jedan otključavao metalnu kasu u potkrovlju kuće, u kojoj je pronađen uređaj za snimanje video nadzora. Detaljnim pregledom prizemlja kuće i to zidova dnevne sobe i kupatila, šanka kuhinje, kao i na pragu ulaznih vrata sa spoljašnje strane pronađeno je više tragova crvene boje nalik na krv u vidu kapljica, mrlja i brisotina. Na spratu kuće, u kome se prostire dnevna sobe iz koje se može izaći u gornji dio dvorišta kuće. Sa druge strane dnevne sobe gledano iz pravca stepeništa se nalazi spavaća soba i odmah pored nje kupatilo. U donjoj fioci komode sa lijeve strane gledano iz pravca stepeništa ka komodi se nalazi futrola za pištolj, svjetlo braon boje sa metalnom šnalom. Na podu spavaće sobe je vidljiva rupa kroz koju prolaze kablovi prema monitoru sistema video nadzora koji se nalazi u prizemlju kuće. Kablovi sistema video nadzora se protežu sa plafona spavaće sobe. U kupatilu iza vrata u PVC kesi pronađen je pancir maskirno-maslinaste zelene boje. Detaljnim pregledom spratnog dijela i to zidova dnevne sobe, mebla fotelje koja je zatečena u dnevnoj sobi, drvene površine vrata komode u dnevnoj sobi sa spoljašnje strane, na metalnoj površini radijatora u spavaćoj sobi i lijevom bočnom zidu spavaće sobe gledano iz pravca ulaznih vrata sobe, pronađeno je više tragova crvene boje nalik na krv u vidu kapljica i mrlja. U nedovršenom potkrovlju kuće, na podu je PVC providna kesa sa tragovima crvene boje nalik na krv u kojoj je zatečena razna garderoba u vidu šala crveno-bijele boje sa amblemom FK Crvena Zvezda, šala crvene boje sa logom marke “Puma”, dukserica sa kapuljačom bijele boje i dr. Na podu desno od ulaza se nalazi metalna kasa crne boje dimenzija 0.80*0.40*0.50m u kojoj je kasnijim pretresanjem po naredni sudije za prethodni postupak Posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal POV-Po1 459/21 od 4.02.2021 godine pronađen uređaj za snimanje video nadzora iz kojeg su vodili kablovi prema spavaćoj sobi na prvom spratu i nastavljali se prema monitoru i stalku sa policama u prizemlju kuće. Na metalnoj kasi je uočen monitor koji nije bio uključen. U garaži, na kojoj je sa desne spoljne strane gledano prema kolskom ulazu garaže uočena kamera sistema video nadzora, crne boje, u kojoj se na zidu sa desne strane prema policama koje se nalaze na naspramnom zidu od kolskog ulaza u garažu nalazi uključeni monitor manjih dimenzija iz kojeg su vodili kablovi prema uređaju za snimanje video nadzora. Na monitoru je bila vidljiva slika u vidu površine ispred garaže koju je bilježilagore opisana kamera. Na polici garaže na desnom bočnom zidu gledano iz pravca kolskog ulaza garaže pronađen je elektro-šoker sa Oznakom “928 TYPE”. Na stolu garaže koji se nalazio naslonjen na desni bočni zid gledano iz pravca kolskog ulaza garaže pronađena ke lartonska kutija sa hirurškim rukavicama, kao i dva kotura široke ljepljive trake sive i braon boje. Detaljnim pregledom garaže i to na PVC kantici žute boje, koja je zatečena na donjoj polici u garaži naspram ulaza i na vratima frižidera sa spoljne strane, koji je zatečen pravo od ulaza naslonjen na zid, kao i na metalnoj površini gore opisanog stola garaže uočeni su tragovi crvene boje u vidu mrlja nalik na krv. U kotlarnici kuće u koju se ulazi sa lijeve strane stepeništa koje vodi između kuće i garaže u gornji dio dvorišta. U njemu je na podu preko drugih predmeta pronađena policijska STOP tablica. U dvorištu iza kuće gdje uočava se zgarište, prečnika 1,5-2m, u kojem je pronađeno metalno zrno koje najvjerovatnije potiče od ispaljenog projektila, dio nagorele rukavice i više komada djelova izgorjelog metala i najvjerovatnije plastike. Levo od zgarišta u gornjem levom delu dvorišta se nalazi bunar u kojem su na vrhu bunara detaljnim pregledom i to vodovodne plastične cevi i strujnog kabla u visini vodovodne cevi pronađeni tragovi crvene boje u vidu brisotina nalik na krv. Desno od zgarišta u gornjem desnom delu se nalazi ozidani pomoćni objekat sa funkcijom poljskog VC gde je pronađena sekira sa metalnom drškom tj. “sekirica”, ukupne dužine 0.55m i dužine sečiva 0.11m.

Iz zapisnika o uviđaju Tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije KTI 4/21, utvrđuje se da je radi utvrđivanja i razjašnjenja činjenica, pronalaska predmeta i tragova izvršenja krivičnih dela, uviđaj vršen u garaži kuće u vlasništvu okrivljenog Draganić Vlada. O dokaznoj radnji obavešten je branilac osumnjičenog Belivuka, Miljkovića, Draganića i dr. adv. Dejan Lazarević, koji je pristupio u 17.55 časova, kao i adv. Nikola Ristović koji je pristupio u 18.15 časova. Uviđaj je vršen po suvom vremenu, a mesto početka uviđaja je ozidana garaža koja se nalazi s desne strane od kuće, gledano iz pravca ulice. Ova garaža je opisana u zapisniku o uviđaju TOK KT broj 10/21 od 04.02.2021. godine.

Iz zapisnika o uviđaju se utvrđuje da se u garaži u kojoj se na zidu naspram kolskog ulaza nalaze pričvršćene metalne police. Odvajanjem metalnih polica od zida u donjem desnom uglu uočavaju se improvizovana vrata, kvadratnog oblika, sa stranicama dužine od oko 1 metar od poda i 1 metar do desnog bočnog zida garaže. Mjerenjem se utvrđuju dimenzije improvizovanih vrata od 91x87cm. Postavljene pričvršćene police omogućavale su da se prije uklanjanja polica, improvizovana vrata vide na zidu garaže. Od strane policijskih službenika PJB PB, Čete za PDZ, uz upotrebu podesnog alata fizički su otvorena improvizovana vrata potiskivanjem na desno i to tako što su se ista klizno pomjerila na desno klizeći po čeličnim šinama koje su pri izgradnji garaže uzidane u pod garaže. Mjerenjem se utvrđuje debljina improvizovanih vrata od 27cm. Otvaranjem ovih improvizovanih vrata na skrivenom otvoru u zidu, opaža se da se iza nalazi prostorija koja je dimenzija 1×2,5 metara i da u njoj postoje metalna vrata tačno naspram opisanog skrivenog prolaza a da se na levoj strani nalaze gumene čizme, folija i drveni predmet a na desnoj strani ovog prozora nalaze se više pvc džakova, kesa i posuda sa različitim stvarima. Ove stvari i predmeti su propisane i pojedinačno opisane od strane policijskih službenika PU za grad Beograd, UKP Odeljenje za uviđajno operativne poslove a forenzički su obrađene od strane prisutnih službenika policije PU za grad Beograd, UKP Odeljenja za operativnu forenziku. Otvaranjem otklučanjih metalnih vrata dimenzija 200x90cm opaža se da se iza njih nalazi druga veća skrivena prostorija dimenzija 14×4,5 metara. U prostorijama nema dnevne svetlosti, zidovi su od betona, sprovedena je električna energija za svetlo i greje se uz pomoć ugrađenih radijatora na električnu energiju. U prostoriji, na podu su pločice braon boje, sredinom cijele prostorije na podu mali odvodni kanal koji ide do jednog slivnika u čijoj blizine je rolna folije, betonski zidovi su ofarbani u belu boju, sem četiri plastične cijevi na bočnim zidovima koji su nalik ventilacionim otvorima nema otvora za dnevnu svjetlost. Opaža se da se na podu sa desne strane gledano od metalnih vrata nalazi zeleni drveni sanduk, nalik sanduku koji se koristi za smještaj vojne opreme i više platnenih džakova, torbi i najlon kesa na njemu. Uz desni bočni zid naspram zelenog sanduka opaža se pvc kanta, ranac i platnene torbe. Ove stvari i predmeti su popisane i pojedinačno opisane od strane policijskih službenih PU za grad Beograd, UKP Odeljenje za uviđajno operativne poslove, a forenzički su obrađene od strane prisutnih službenika policije PU za grad Beograd, UKP Odeljenja za operativnu forenziku. Uz zid prostorije sa desne strane gledano od ulaznih metalnih vrata pored navedenih stvari opaža se radijator uključen u utičnicu struje, šolja toaleta, dve plastične ventilacione cevi u zidu iznad nje. Uz zid naspram ulaznih metalnih vrata nalazi se otvoreni dvokrilni orman belo plave boje u kome se na policama opažaju brojne torbe i najlon kese sa predmetima i stvarima. Orman je dimenzija 196x122x80cm. Levo od ormana na podu opaža se čekić, metalna stolica sa rešetkama na kojoj su više torbi u kojima ima stvari i predmeta. U prostoriji, gledajući levo od ulaznih metalnih vrata opaža se metalna mašina, nalik mašinama za mljevenje mesa koja se koristi u mesnoj industriji, preko čijeg se gornjeg dijela nalazi najlon. Mašina za mljevenje mesa je dimenzija 1.08m x 0.87m i visine 1.13m a nalazi se na metalnim komadima šina visine 14cm. U kadi mašine nalazi se razvodna kutija sa kablovima za uključivanje i isključivanje mašine. Na podu lijevo od ove mašine opaža se baštensko crevo za vodu priključeno na slavinu u zidu prostorije, plastične cevi zelene boje, više drvenih motki, prskalica koja se koristi za prskanje biljaka, plastične i metalne boce nalik sredstvima za čišćenje i dezinfekciju. Uz zid sa lijeve strane gledano od ulaznih metalnih vrata opaža se na podu crna putna torba, a na zidu pričvršćena polica na kojoj su različiti predmeti, a do nje lopata sa drvenom držaljom. Na zidovima prostorije, radijatorima i na mašini za mljevenje opažaju se mrljotine crvene boje. Sve stvari i predmeti će biti propisane i pojedinačno opisane, forenzički obrađene a od strane prisutnih službenika policije. Nakon što su službenici policije započeli ovu službenu radnju sa predmetima koji su se nalazili sa desne strane od metalnih ulaznih vrata, opaža se da se između ostalog radi o brojnoj municiji i više desetina komada automatskih pušaka i pištolja, mitraljeza, snajperskih pušaka i pakovanja plastičnog eksploziva. Oružje je konzervirano tako što je nauljeno i upakovano u najlon. Zbog veličine prostora i brojnosti tragova i predmeta kriminalističko tehnička obrada, fiksiranje, izolovanje i izuzimanje predmeta i tragova rađeno je više radnih dana. Zbog svega gore navedenog, tužilac je izdao naredbe da se mjesto uviđaja sa svim zatečenim tragovima u prisustvu tužioca, fotografišu i kriminalističko tehnički obrade a ovako sačinjena dokumentacija će činiti sastavni deo zapisnika o uviđaju i da se svi predmeti i tragovi koji ukazuju na potencijalno izvršenje krivičnog dijela fiksiraju, izoloju i izuzmu sa mjesta uviđaja radi potrebe veštačenja.

Uvidom u fotografije, dostavljene Specijalnom državnom tužilaštvu u postupku međunarodne pravne pomoći od strane Tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije po zamolnici Kmp.S.br.94/22 od 22.07.2022. godine, utvrđeno je da se radi o fotografijama sa više lokacija za dane 8.12.2020. i 09.12.2020. godine, koje fotografije prate kretanje oštećenog – pokojnog Ljepoja Milana, do trenutka ulaska u kuću u mjestu Ritopek-Beograd, u kojoj je lišen života.

Vujotić Foto: Policija Turske

Radnje organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja i pripadnika kriminalne organizacije, okrivljenih Kašćelan Slobodana i Vujotić Milana, u odnosu na izvršenje krivičnog djela ubistvo u pokušaju na štetu oštećenog, sada pokojnog Vukotić Jovana, proizlaze iz kriptovanih komunikacija SKY ECC aplikacije sadržanih u fajlu br.106, u okviru foldera okrivljenog Zvicer Radoja pod pinom 8MA869 materijala dostavljenog Specijalnom državnom tužilaštvu od nadležnih pravosudnih organa Republike Francuske po zamolnici Kmp.S broj 98/21 od 14.09.2021. godine, u formi koja se može koristiti pred krivičnim sudom, ali i spisa Višeg državnog tužilaštva u Podgorici poslovne oznake Kt.br.232/20, formiranih protiv sada osuđenog Mujović Petra zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Iz spisa Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br.232/20 , proizlazi da njihov sastavni dio čine: službena zabilješka Uprave policije CB Herceg Novi – OB Kotor 21/4/1 broj 215/20-4480 , od 21.10.2020.godine , službena zabilješka Uprave policije Cg Herceg Novi – OB Kotor 21/4/1 broj 215/20-4480, od 21.10.2020.godine, službena zabilješka Uprave policije Cg Herceg Novi – OB Kotor 21/4/1 broj 215/20-4480 , od 21.10.2020.godine i potvrda o privremeno oduzetim predmetima izdata od Uprave policije OB Kotor 21/4/1 broj 215/20-4480 , od 21.10.2020.godine, izdata na ime okrivljenog Mujović Petra, a osim toga je pribavljena i pravosnažna presuda Osnovnog suda u Kotoru K.br.344/2020 od 14.01.2021.godine. U službenoj zabilješci CB Herceg Novi, OB Kotor, broj 215/20-4480, od 21.10.2020.godine, između ostalog se konstatuje da je sačinjena od strane policijskog službenika Feratović Enisa , u kojoj se navodi da ga je pomenutog dana oko 14:00 časova , zamjenik komandira obavijestio da je saobraćajna patrola zaustavila bezbjedonosno interesantna lica , među Kojima je I Jovan Vukotić , nakon čega je od zamjenika komandira upućen kod tunela “Vrmac” u naselju Škaljari, da je dolaskom na lice mjesta zatekao dva putnička vozila, oba marke “Audi A8”, od kojih je jedno registarskih oznaka BG 1807-PN u kojem su se nalazila tri lica, a u drugo registarskih oznaka PG FR 277 u kojem su se nalazila dva lica. Dalje je u zabilješci konstatovano da je prvim vozilom upravljao Vukotić Jovan, nakon čega je zamjenik komandira prišao njegovom vozilu I sa tim licem obavio razgovor, dok je policijski službenik Feratović licu Vukotić Jovanu predao poziv , kojom prilikom je lice saopštilo da će odmah doći u službene prostorije OB Kotor radi obavljanja informativnog razgovora. Osim toga, u istoj zabilješci se navodi da je dolaskom na službeni parking OB Kotor, policijski službenik Feratović primijetio svog kolegu – policijskog službenika Kalezića da ide ubrzanim korakom ka jednom nepoznatom licu , obučenom u crnoj trenerci, mršavije građe i isto lice glasno pozivao da stane, što je lice i učinilo i stalo na samom ulazu ispred zgrade OB Kotor, u kojem trenutku je lice njegovom kolegi Kaleziću saopštio da se zove Mujović Petar iz Nikšića, što je potvrđeno i uvidom u njegovu ličnu kartu, da su licu saopštili da pođe sa njima u službene prostorije iz razloga jer se ponašao sumnjivo zbog, kako je saznao od kolege Kalezića, osmatranja objekta i parking prostora u trenutku kada su se na parking nalazila vozila, a u prostorijama OB Kotor prethodno navedena bezbjedonosno interesantna lica. Dalje se u zabilješci da je policijski službenik Feratovićoko 15:25 časova pristupio spoljnjem pregledu lica Mujović Petra, kada je za desnim bokom preko garderobe napipao predmet nalik na pištolj, o čemu je putem radio veze obavijestio dežurnog starješinu, poslije čega je dežurni starješina Janković iz desnog boka lica Mujović Petra izvukao pištolj, za koji je utvrđeno da je marke “CZ P-07”, obrisanog fabričkog broja, sa okvirom od 14 metaka u magacinu, s tim što je prilikom rasklapanja pištolja utvrđeno da je jedan metak bio u cijevi, nakon čega je lice Mujović Petar lišeno slobode. U drugoj službenoj zabilješci CB Herceg Novi, OB Kotor broj 215/20-4480 od 21.10.2021. godine, proističe da je sačinjena od strane policijskog službenika Kalezić Jovana i u njoj navedeno da se tom prilikom zajedno sa kolegom Raičevićem nalazio u mjestu Škaljari, u neposrednoj blizini tunela “Vrmac”, radi kontrole lica i vozača, da su se u 13:58 časova iz pravca Škaljari kretala dva vozila, oba marke “Audi A8” crne boje, od kojih je policijski službenik Kalezić zaustavio vozilo registarskih oznaka BG 1807 PN, u kojem su se nalazila tri lica, koja je uvidom u ličnadokumenta identifikovao kao Vukotić Jovana, Martinović Marka i Ćetković Dragoljuba, dok su se u drugom vozilu iste marke registarskih oznaka PG FR 277 , koje je zaustavio njegov kolega Raičević, nalazila dva lica za koja je uvidom u lična dokumenta utvrđeno da se radi o Dukić Đoku i Raketić Aleksandru. Dalje, u zabilješci se navodi da su policijski službenici Kalezić i Raičević od strane dežurne službe uobaviješteni da je zatečena lica potrebno pozvati usmeno u sližbene prostorije što su učinili, međutim, lice Vukotić Jovan im je saopštilo da se neće odazvati usmenom pozivu dok ne dobije napismeno razlog pozivanja, zbog čega mu je nakon toga uručen pismeni poziv, kada je isti izjavio da će odmah doći u službene prostorije OB Kotor. Takođe, u službenoj zabilješci se navodi da je policijski službenik Kalezić, za vrijeme dok su se nalazili na službenom parking OB Kotor, primijetio da jedno lice, odjeveno u crnoj trenerci, mršavije građe, posmatra sa gornje strane parkinga sa ulice, nadvirujući se u pravcu zgrade OB Kotor i službenog parkinga, da je odmah zatim krenuo ulicom u pravcu saobraćajnice Muo – Kotor, prošlo pored rampe parkinga, u kojem trenutku je imenovani policijski službenik krenuo za tim licem kako bi ga legitimisao, jer mu je bilo sumnjivo njegovo osmatranje, da je glasno pozvao lice da stane, što je ono i učinilo i stalo na ulazu prema zgradi OB Kotor, gdje ga je pitao za ime i prezime, da mu je lice odgovorilo da se zove Mujović Petar iz Nikšića i dao mu na uvid ličnu kartu, nakon čega je sa kolegama Mujović Petra sproveo u službene prostorije OB Kotor, gdje su zamjenika komandira obavijestili o događaju, koji im je naložio da se lice Mujović Petar sprovede na sprat radi vršenja pregleda i da ga ne izvode dok se ne završi informativni razgovor sa Vukotić Jovanom I drugim privedenim licima. U zabilješci se navodi i da je policijski službenik Feratović tom prilikom pristupio spoljašnjem pregledu lica Mujović Petra i za desnim bokom preko garderobe napipao predmet, za koji je utvrđenom da se radi o pištolju naprijed navedene marke, sa obrisanim fabričkim brojem, 14 metaka u okviru, a da je prilikom rasklapanja pištolja utvrđeno i prisustvo jednog metka u cijevi. Iz treće službene zabilješke CB Herceg Novi , OB Kotor broj 215/20-4480 od 21.10.2020. godine, utvrđuje se da je sačinjena od strane policijskog službenika Janković Igora, a u kojoj se konstatuje da se imenovani tog dana oko 15:30 časova nalazio u prostoriji dežurne službe OB Kotor, da je primijetio da su policijski službenici Feratović i Kalezić doveli jedno lice i uveli ga u prostorije OB Kotor, da je prethodno upoznat da je dovedeno više bezbjedonosno interesantnih lica sa područja Kotora, da je u jednom trenutku kolega Feratović izvršio spoljašnji pregled lica i tom prilikom locirao pištolj, pri čemu je policijski službenik Janković uzeo zaštitne rukavice, izvukao pištolj i u prisustvu navedenih kolega izvršio pražnjenje magacina – okvira, dok je prilikom povlačenja navlake u zadnji položaj radi provjere da li ima metka u cijevi , došlo do ispadanja metka iz usta cijevi. Nadalje se u zabilješci navodi da je, uz prethodno fotografisanje pištolja od strane kriminalističkog tehničara, sa kolegama izvršio vizuelni pregledpištolja, kojom prilikom je utvrđeno da se radi o pištolju “CZ P-07”, obrušenog fabričkog broja, kalibra 9 mm, sa okvirom u kojem se nalazilo 14 metaka i jedan u cijevi. Iz potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije CB Herceg Novi, OB Kotor broj 215/20-4480/1 od 21.1.2020.godine, proizlazi da je od Mujović Petra, između ostalog , oduzeto vatreno oružje – pištolj marke “CZ P-07”, obrisanog fabričkog broja, kalibra 9 mm , i rezervni okvir sa 14 metaka u magacinu i jedan u ustima cijevi. Iz presude Osnovnog suda u Kotoru K.br.344/200 od 14.01.2021. godine, utvrđuje se da je okrivljeni Mujović Petar oglašen krivim zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja I eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora od 5 mjeseci i izrečena mu mjera bezbjednosti oduzimanje pištolja marke “CZ P-7”, kalibra 9 mm, obrisanog fabričkog broja sa okvirom u kome se nalazilo 14 metaka i 1 metak koji se nalazio u ustima cijevi. Iz izreke presude nesporno se utvrđuje da je okrivljeni Mujović Petar oglašen krivim upravo zbog naprijed opisanog životnog događaja , odnosno zato što je dana 21.10.2020.godine u 15:10 časova u mjestu Palužica u neposrednoj blizini OB Kotor, Opština Kotor, neovlašćeno, bez odgovarajuće isprave za držanje i nošenje oružja nosio vatreno oružje i municiju – opisani pištolj sa 14 metaka i jednim metkom u ustima cijevi, za koje oružje i municiju nije imao oružni list izdat za njihovo držanje nošenje. U obražlozenju presude, između ostalih dokaza, interpretirana je i sadržina izvještaja o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad broj 2844/20 od 10.11.2020. godine i konstatovano da je predmet vještačenja bio pištolj marke “CZ”, model P-07, kalibar 9x19mm (9mm-D), čiji je fabrički broj mehanički uništen, kao i 14 metaka, a jedan metak je dostavijen u posebnom omotu. Dalje je u odnosu na to vještačenje konstatovano da je predmetni pištolj ispravan, da je iz istog pucano, nakon čega cijev nije čišćena, ni podmazivana, dok se dostavljeni meci kao originalni fabrički proizvod, mogu smatrati ispravnim.

 

Kako je naprijed već navedeno, analizirani dokazi iz spisa predmeta Višeg državnog tužilaštva u Podgorici su u saglasju sa sadržinom naprijed kriptovanih komunikacija SKY ECC aplikacije iz materijala dostavljenog Specijalnom državnom tužilaštvu od nadležnih pravosudnih organa Republike Francuske u postupku međunarodne pravne pomoći, koju komunikaciju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje dana 21.10.2020. godine ostvario na takozvanom grupnom čatu sa okrivljenima Vujotić Milanom, u toj komunikaciji korisnikom SKY ECC pina 4E49F9 i Kašćelan Slobodanom, u toj komunikaciji korisnikom SKY ECC pina PCZIY1 i iz koje komunikacije jasno proizlazi da je okrivljeni Zvicer Radoje donio odluku da se sada pokojni Vukotić Jovan liši života u blizini službenih prostorija Uprave policije OB Kotor i okrivljenima Vujotiću i Kašćelanu dao uputstva kako da usmjere radnje sada osuđenog Mujović Petra, koji je bio određen da, kao pripadnik kriminalne organizacije, liši života sada pokojnog Vukotić Jovana, što su okrivijeni Kašćelan Slobodan i Vujotić Milan prihvatili i u postupku realizacije odluke i naređenje organizatora preduzeli bliže opisane radnje, u kojem cilju su dana 21.10.2020.godine u vremenu između 12:11:20h i 13:32:35h, na tzv. grupnom čatu međusobno razmijenili: “stari spremi malog”, “za 10 min je mali spreman”, “koju utoku ima”, “cesku zbrojevku”, “koliko metaka ima, nemoj da ga fula”, “15 metaka”, “neka ide ispred stanice”, “brzo krece”, “nece pasce da dodje u stanicu pita je li hapsen, kod tunela su marko i cetko i dukic”, “za koliko je ispred”, “da ide direktno u stanicu, odma sad on je spreman”, “je li direktno u stanicu da ide”, “ako ga ko sta pita cekam oca”, “mora nosit kriptu posli su, nije to lako izvest”, “nije lako ali moracemo”, “ko ga vozi”, “vucko i cuca”, “nemoj da ih kamere snime”, “ostavice ga jedno 100 metara od stanice”, “samo neka lezi u auto da se ne vidi”, “to sam rekao da lezi od pozadi, ali ne zna on onaj ulaz u dezurnu”, “trebalo mu je objasniti, krenuli su put stanice”, “kad su posli”, “kad je na poziciju”, “je li dosao tamo”, “sad su pored bolnice”, nakon čega slijede dvije glasovne poruke okrivljenog Zvicer Radoja, poslate na grupnom “čatu” okrivljenima Kašćelan Slobodanu i Vujotić Milanu sadržine: “stoje na parking tamo, neće da izađe iz auta na parking onaj za pregled neka se mali šćućuri tamo i šiba”, te “dovelo ga je dvije patrole tamo”, a zatim ponovo tekstualne poruke sadržine “kod stanice je”, “vidi li njih”, “sto da radi”, “sa dvije blinde su, nece klempo da izadje a morace u kancelariju”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi tabla sa natpisom naselja Muo i u pozadini zgrada Uprave policije OB Kotor, a zatim ponovo tekstualne poruke “100 metara od stanice je”, “stanica policije je bijela zgrada”, “znamo, on je na parking dje oduzimaju kola”, “pa da ide na parking, 20 ljudi je tamo”, “moze li on da prodje tamo i ceka ga pri vratima od stanice”, “tu je dosta policije ne moze nista uradit”, “moze na klupu da sjedi i kaze cekam inspektora za strance”, “ne javlja mi mora da pretresaju auto”, “ne javlja se kuco ne otvara poruke”, “uhapsen je”, “kojeg adv mu slati samo treba odma advokat, ima li on svoga, prije nego ga slome”, “amm gasi mu tel”, “stari daj broj tel da se gasi”, “sklempo je bio na klupu I on dva puta prosao pored cetkovica na parking I ovaj potrcao tamo da javi”, “metak u cijev”, “sad ce doc policija kod mene, makao sam kamere znaju li da je tu bio”, “ja sam rekao da se krije kada policija prolazi”, “nije nista rekao nego je dosao kod druga ivana vujovica”, “a ko je ivan vujovic”, “ne znam to je on rekao, on je trebao da unutra da udje na klupu tamo je bio klempo, ne da seta onuda, vele mali je retard”, “cetkovic kaze patroli ovo je mujovic hapsite ga”, “na trojicu je policija”, “jeste u pg ga poveli nije specijalno, vratice to na osnovni mali se dobro drzao ali vidis kukavac da ne moze da trci”.

 

Radnje organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja koje se odnose na izvršenje produženog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 st. 1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, te krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije koje se odnose na njegovo dielovanje u pravcu organizovanja krijumčarenja opojne droge kokaina i hašiša iz Južne Amerike i Afrike u Crnu Goru, druge države Evrope i Australiju, proizlaze iz kriptovanih komunikacija SKY ECC aplikaciie, u okviru foldera okrivljenog Zvicer Radoja pod pinom 8MA869 materijala dostavljenog Specijalnom državnom tužilaštvu od nadležnih pravosudnih organa Republike Francuske po zamolnici Kmp.S broj 98/21 od 14.09.2021. godine, u formi koja se može koristiti pred krivičnim sudom i koje je u vremenu između druge polovine 2020.godine i prve polovine marta 2021. godine ostvarivao sa pripadnicima kriminalne organizacije čiji identitet nije utvržen, a koji su koristili SKY ECC pinove: M0695C, 8BD470, GQNCC9, FJIV1I, PL6SYL, OTUQCW, ZF8UK1, 4HKSRM, 6HPAPI, IKMNGL, DVZ414, 9B26D2, 7FIVBU i AOXXPV.

Tako se iz kriptovane komunikacije koju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje ostvarivao sa pripadnikom kriminalne organizacije koji je koristio SKY ECC pin PL6SYL, u tom pravcu izdvajaju sljedeće poruke: “jesam bolivijka top bas”, “treba mi vozac u hrv mi stiglo nesto”, “koja je roba.. koliko para”, “reci ti za tebe neku normalnu cijenu bol top roba”, “baba mi upravo vozi za Dk, 31.5 sam platio”, “dje jos treba sem cg”, “za cg i bec, prag, svicu”, “imas li prodaju u hrv”, “koliko u hrv, imas li cijenu i sliku”, “nece to hrvat platit kad ce on dovuc iz holandije 31.5+1 za prevoz”, “evo ovaj drugi sto je duzan.. ima pasata novog, staje mu 12,13 mozda i 15.. moze sjutra da krene, da vozi bec i prag, moze i za cg”, “koliko placas cg”, “nasao sam za bec”. “1000e”, “sjutra krece njemacke su mu table”, “koliko ces za cg, da napuni koliko stane ili 10”, “pun”, “ok 12 sigurno mozda i vise, samo neka vakumiraju i namazu ako imaju mogucnosti”, “nemaju vakum u pm”, kao i slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vidi izgled kokaina, a zatim tekstualne poruke: “pobro roba kao Pablo ista”, “na koliko je ti imas”, “ima li ko iz hol do swice da baci turu u cg, srb, hol imam robe da znas, 35 tebi”, “30 col, ova je dobra, vazda je col bolja samo kad je tvrda”, “sto ce ti ici za belgiju imam ti ja robu, a zatim slikovnu poruku sa fotografijom na kojoj se vidi izgled pakovanja kokaina i na njemu utisnut pečat sa natpisom “DITA”, koja fotografija je praćena tekstualnim porukama “Col”, “dobro izgleda bas, placam 30.100”, “imam ti bol u cg”, “dao je 36h, pare u hol, placam ti swicu i bec voznju ostalo daju u hol”, “ima li babe da baci jednu turicu Ams-zagreb, ne treba mi puno samo 5”, “koja je roba i cijena”, “27”, te ponovo slikovnu poruku sa fotografijama na kojima se vidi izgled pakovanja kokaina i na njima utisnuti pecati “MK” i “BARON”, koja fotografija je zatim praćena tekstualnim porukama “moze u utorak da vozi tebi 5 i hrv neka vozi 5”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vidi više pakovanja kokaina, na kojima su utisnuti pečati “MK”, a zatim slijede tekstualne poruke “pogresno je dao”, “ko.. baba ili stetni”, “baba”, “ima li one robe MK, kakva je roba”, “nisam dobio nikakve info, ono ti je roba 93, pa te zato pitam”, “ona je prosla ima baron ista serija, top roba, nema bolje robe”, “jutro.jel se javljao. Ima li miris BARON, je li tvrda, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi pakovanje kokaina sa oznakom 427, a zatim ponovo tekstualne poruke “nema vise barona”, “jel tvrda mirise li na benzin”. “top roba potvrdili su”, “ovi hoce za pusenje.. pa zato pitaju smrdi li na benzin. da ne vracam pobro”, “ova roba je planula bas brzo”, “pobro treba li bol”, “koju imas”, “ima drug slao sam ti sliku kupovao je Modric, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi pakovanje kokaina, a zatim tekstualne poruke sadržine “da tu sa likom 27,5 toliko mi i modric daje”, “imam sad posao iz ekv za aus ako oces da stavis – Australiju”, “tamo je 100 hilj, e to je posao pobro”, “dje se pare daju”, “U cali, iz ams imam transfer, pa ovo nije skupo a velika je zarada samo sto je 40% trosak, 15 posada i 25 izlaz”, “imaju li tvoji u Dk auto sa stekom, da u arhus uzmu 80 kg cokolade i prebace je u Copenhagen”, “nemam ja toliki stek, u swe mi traze cokoladu”, “oce li doc za nju u arhus, moze iz dva puta”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vide četiri pakovanja opojne droge marihuane, a zatim tekstualne poruke “ova 3.. malo tamnija”, “koliko je para, je li po kilo pakovanje”, “mene kosta 3500 e, reci 4 plus transfer”, “ova treca na slici NAWRSS”, “daj da radimo to u maroko da stavljam imam na 600 e”, “pitaj ga koja je sorta hasisa? odakle? je li tamno braon, svijetlo braon, crni? I je li mek ili tvrd”, “koliko je transfer”, “ako saljemo za malagu 8.15”;

 

Iz kriptovane komunikacije koju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje ostvarivao sa pripadnikom kriminalne organizacije koji je koristio SKY ECC pin 4HKSRM izdvajaju sljedeće poruke: “imamo brate dole bas kontrolu dobru.. ovi sto sad sa njima radimo.. ovi drugi su nam rekli da mozemo sve 100% kontrolu da imamo”, “brate gore u senegalu imamo dobre veze.. brate vidi ti sve sto treba za sierra i da vidimo”, “brate mogli bi da organizujemo ko ce da vozi camac i da vidimo sta treba.. iI onda da se prebacimo gore da vidimo sve.. mi smo jednom slali coveka u Ganu to je Volk pitao nesto.. i gore brate nije dobro..”, “brate ovde jedan nas drug ima avion koji leti po africi i da odemo da pricamo sa njim”, “780 h smo dali + 70 do sada za probe i firmu +-, za jos ovu porudzbinu sto stize treba da platimo carinu i sledecu turu da porucimo i platimo to sa ovih 70 ce izaci ukupno oko 120 h +-.. + hemija brate to ne znamo koliko dok nam ne kazu sta tacno treba da vidimo koliko ce to biti.. mi smo tebi trebali da posaljemo 1 m 50 h $ mi po racunici sa porudzbinama smo dali 900 jos ostaje 150 h koji smo poslali ali je ovaj uzeo za nesto svoje dole i trebalo je on da da..”, “vidi za taj avion brate”, “ok brate sve gledam u naredna 2/3 dana i javljam.. ovi su nam rekli sinoc da porucimo kante u naredna 2/3 dana.. kaze da su spremni”, “danas idemo na sastanak brate.. i javljamo.. da vidimo sve, brate da vidimo iz sijer L za ovde.a brate hoces da vidimo i gore da se sale za dalje jer su nas pitali jednom imamo li gore kako da dostaviamo robu”, “brate ovde je 22/23 sada $, brate mi cekamo ovo da stigne.. i sa ovima da vidimo sta kako ono su nama rekli da oni imaju dve razradjene rute jedna za njihovu zemlju dole a druga za Japan i kada smo pricali o centralnoj Af oni su rekli tada gore kupuju robu i salju negde.. sad mozemo da pricamo sa njima da kazemo da mozemo tu da dopremamo robu i gde bi oni mogli da salju”, “brate sinoc smo bili na sastanku.. kontejneri iz durbana mogu da se vade.. kaze sta god stigne dole u luku vade ceo kontejner.. samo kazu da vi kazete sta da se poruci i oni odavde porucuju i vadi se.. mogu iz tudjih kontejnera da rade ali to ne vole kaze da ima prostora za nesporazum”, “sada cekamo ovog decka sto ima avion.. i da pricamo sa njim.. brate mi imamo totalnu kontrolu u zambiji na internacionalnom aerodromu i imamo ovde coveka sto zna sve oko toga i sa nama je”, “brate ovde nam je sve lako i mozemo dosta toga da pokrijemo.. samo ti sve osmisli brate i mozemo korak po korak.. brateg ovde imamo dosta ljudi svojih koji nemaju dodira sa nasima”, “brate ovaj nas pilot ima dobre veze u senegalu.. pa brate ti vidi sta kako ja cu ti pisati sta kako mogu”, “kaze nam ovaj drug da ga je neko zvao i rekao mu da neki sa nasih prostora imaju 2 tone u Gani”, “cim budu legle gore uplate i daju nam rutu i tacne informacije odmah javljam brate”, “zdravo brate sta radis.. jesi dobro.. jesi ti upucen u ovaj posao brate. jel ovi sad kazu da su poslali 440 komada i u tome 100 kolumbosi da su, e sad brate mi smo imali dogovor da delimo 450 mi i ti, a da dolazi 900 ukupno, i mi smo poslali pare za to. jel sad ovaj prica drugu pricu brate.. mozes ti to da provers.. ili da nam das sa kim da pricamo jel moramo zbog drugova ovde da imamo ispravnu pricu.. ovaj sad pominje Maksa ne razumemo ga sta prica”, “dobro vece brate, kako si? brate mozes da pitas onog druga sto smo imali grupu sa njim za brazil.. dal ima je jos interesantno da izadjemo mi na 150/200 milj da pokupimo robu i da im dodamo gorivo.. mislim da bi imali resenje za to..”

 

Iz kriptovane komunikacije koju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje ostvarivao sa pripadnikom kriminalne organizacije koji je koristio SKY EGG pin 6HPAPI, izdvajaju se sljedece poruke: “imas ll robe na sitno da prodajes”, “ja imam oko 300 g, malo manje, po 45 eur.”, “na 100 g koliko”, “100 g 4500 eur”, “okk”, “ja sam tvoj komad sto sam prodao. Da 10h. Francuzu 20h. Dao sam Duki. I imam da jos 10h da ti dam. Mirko iz Novog 4000+6000 iz kosova da mi stigne”.

 

Iz kriptovane komunikacije koju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje ostvarivao sa pripadnikom kriminalne organizacije koi je koristio SKY ECC pin IKMNGL, izdvajaju se poruke: “ja je dobijam na 4800, od brazilaca sto ih je Hugo ukrao, od istih imam sad prema meni 4800”, “imam PCC sa rizikom iz bolivije za 4000, imam ljude koji nece ukrast ni iz brazila ni iz kolumbije”, “znas li ti nekog jos na skaj da ima isto ime kao ja, jer ima jedan prodaje robu neku u spaniju pa me ljudi zovu, ima dosta robe u spaniju”, “treba li kome robe u brazilu imam za prodat, da uzmem 100-200 dolara 5200”, “I sao Paulo, za tebe manje, imam PCC na zajednicki rizik po 4000 dolara, oni voze 200/200 u turi, helikopter i mali avioni”, “Afrika isto, imam ti za afriku ribaricu iz surinama, al da vidim jel gvajana ili Surinam, zaboravio sam kad sam bio na sastanak u kukuta”, “salje svake 2 sedmice po 3 kutije po 400, to je ribarica mozda moze da doda direktno”, “pitat cu sjutra okle ide pa cu ti reci da pitam za 400-500, pola pola”, “ako imas izlaz tamo na vodu to je najbolje, je li direkt dodavanje brodu ili prvo izbacimo u afriku pa onda za evropu to me pita kolumbos i na koliko milja da se izbaca ako je izbacaj u pitanju”, “imas li izlaz na MSC, moze rot moze Antwerp, imam jednu komb, ako si voljan da probamo”, “imam izlaz u hamburg traze 25% to je puno”, “Koliko traze za vadit, najaca ekipa brate moj ovo ono”, “ima mali brod sto kupi kante iz portova u brazilu i vozi za santos u porat ali su prosle skener kutije i dolazi na terminal za ukrcaj i nema vise kontrolu a puni se na more cijela posada radi i donesu camcem na sred mora ubace i plombiraju”, “voze direkt na terminal za ukrcaj ali samo MSC, ako te zanima eto da znas”, “kolumbiju isto imam ljude dobri su, ako imas interesovanje da pricam, pa da probamo i ako hoces da pitam uslove”, “liudi iz kolumbije rade jako a ovo im je novo, znaci test je sve ovo ali nema kradje posaljemo pare i nidje ne zavrse… ne ljudi su ok pane nema para i njima sve znas koja roba itd”, “rizika ima od plaze do broda, kradje nema”, “koliko je izlaz onda je rizcno radit sta mislis? dobro bolje ne silit onda”.

 

Iz kriptovane komunikacije koju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje ostvarivao sa pripadnikom kriminalne organizacije koji je koristio SKY ECC pin DVZ414, izdvajaju se poruke: “treba li mu robe u bec, da mu damo 5 k”, “za isto vrijeme isplacuje 5,10 i vise… tako nekako funkcionise… on ima ljude daje im na ler pokupi posle par nedelja, ja bi mi 10 dao”, “ajde onda cu poslati a ovih 5 moze odmah na onu adresu u bec, posto cemo ga cekati kao vazda na 37”, “ima li kakve sanse jos 500 nize??”, “moze, neka drzi kod sebe dok ne posaljem sofera, moze li adresa u bec”, “Moze brate pisem odmah”, “jel onih 5 kocki jos u becu??”, “jeste treba li’“, “treba mu roba samo da se dog sta kako s njim, 7 ili 10 bi uzeli”, “5 ima”, “cekam jos neku posiljku pa zajedno da to posaljem jer nece 3 niko da vozi, imas li koga u cg da mu das robe za dobar auto”, “cg mi treba da prenosim, skup je prenos”, “koliko prodajes kocke”, “od 36 pa nadalje, bijelo je kao zlato”, “svakako sam u debelom minusu s njim al ako ne mozes manje neka bude tako brate”, “prije cu ja kocku prodat 37 nego ti auto 27”, “koliko kocaka ima kod tebe”, “ja ne znam mislim 7, da vidim nekog da org u ko??”, “jeste brate, onda sad 6”, “provjericu pa cu ti potvrditi, mislim da je sigurno 7”, “imas Ii ista robe u becu, kaze zavlaci ljude dve nedelje, da ne uzimaju na drugu stranu racunao je 8.. pare za ove kocke ce dati izmedju 20 i 25… tako je rekao kad je uzeo oko 4 nedelje”, “pripremi adresu krenula je roba”, “Uchatiusgasse, 1030 vienna”.

 

Iz kriptovane komunikacije koju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje ostvarivao sa pripadnikom kriminalne organizacije koji je koristio SKY ECC pin 9B26D2, izdvajaju se poruke: “kako ce ti iz swice a transfer ili isto autom, imamo 3 komada pitbula, vratio sam danas marokancu robu, znas li kad ce vozac”, “ok pasa moj sjutra najbolje ujutro da krene. onda kako bruda kaze on zna, imas li prodaju tamo pasa”, kao i proslijeđenu poruku iz koje se vidi komunikacija sa pripadnikom kriminalne organizacije- okrivljenim Milovic Ljubom kao korisnikom kodnog imena “OFICIR”, sadržine “nijesmo dobili zeleno svijetlo od murije, sledecu srijedu cekamo, vazi brate. brate prodao sam 220.700.ok, napravi racunicu brate. ocu, 500 eura vise si dao”, a nakon toga poruke sadržine “sada samo jos da platimo mi pa da se raspalimo, samo imamo jos da platimo marokanca, onda da uzmemo 480 sto si ti dao tvojih i 274 sto sam ja dao od mojih”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vidi više pakovanja kokaina, na kojima su utisnuti različiti pečati od kojih se raspoznaju natpisi “OP”, “1444”, “1023”, “427”, “TOMMY”, “MK”, “BARON”, odlomljeni komad pakovanja kokaina, te manja količina kokaina rasutog na papiru koji se nalazi na digitalnoj vagi količine 0,93, nakon čega slijede tekstualne poruke sadržine “da na veliko ako uzme 100+moze drug da mu uzme na 26, nemam pojma pasa koju cijenu da njemu damo”, a zatim slijedi slikovna poruka na kojoj se vidi fotografija lista papira na kojem su ispisani različiti iznosi, koji prikazuju troškove nabavke, tansporta i preprodaje kokaina, nakon čega ponovo slijede tekstualne poruke “to drug uzima amiko ima mozda prodaju na 100 ako mu jave, ja bi mu najradje prodao na 32.5 kao i onaj Pablo, ali kad to nije cijena sada ne mogu nikako”, “sa onim drugom turcinom ocemo li probati sa njim, izbacaj njihov, ono sto smo za ekva poslali bili, 1 mil smo poslali.”, “jesam pasa siguran poslali smo 1 mil stavili smo pola kad je pala ona kutija na izlaz”, evo za pobra 5”, “ok pasa 10 komada da mu se da jer tako 3 pitbula, i 7 drugih, daj mu baron”, “tezej je rezervisao sve mk, nema jace robe pasa moj”, “u petak ce alba moj da plati sto je duzan ostalo od prosle ture, 96.500, imamo ovde jos 40 nase zarade, kod mene”, “jos 110.700 imamo zaradu na robu od oficira to treba iz beca da dodje i onda da povratimo nase pare sto smo platili ti 480 h ja 274 h”, “754 h to su nase pare sto smo ulozili 110.700 to nam je zarada na robu sto smo prodavali ovuda”, “27 placa robu, 1000 prevoz, tad je bila roba 29 ili 30, treba dobra roba za udaranje”, “pasa moj, koje oces da ti vakumisem, sve je isto pasa moj”, “je li ti drug dobio poruku u cali od njih, transfer ce danas pare dati sisata, oko podne ce da predaju”, “prodasmo na brzinu 94 bolivianke, prodao je i ovaj dosta, ostalo mu 300 jos nakon čega slijedi proslijedjena poruka koja je razmijenjena a pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Boston George” sadržine “imam jos 300 ove nove i 140 fendi, fendi ne mogu ispod cijene davati nazalost, nego da napravimo racun samo da vidim jel sve ok, jer imam 10 racuna pa se pogubim vise”, “a fendi isto ima jos, nego bolje ovu da im davamo mozemo vise da uzmemo pa cemo fendi posle”, “taman da imamo za hasis da ulozimo”, “pasa mozes pitat jesu li zvali ovi vec za transfer”, “dje za oficira para ostatak, uplatili su danas”, a zatim slijedi slikovna poruka na kojoj se vidi fotografija lista papira a kojem su ispisani različiti iznosi, koji prikazuju troškove nabavke, transporta i preprodaje kokaina, odnosno tekst “275 MI0, 250 MIO, 150,200 MIO i zbirni iznos 676,200 MIO…”, a zatim tekstualna poruka “105 nije poslala, a zatim ponovo slijedi slikovna poruka na kojoj se vidi fotografija lista papira na kojem su ispisani različiti iznosi, koji prikazuju troškove nabavke, transporta i preprodaie kokaina, odnosno tekst “110.000 H zarada 136.000 H zarada 60.000 LOKUM 105.000 H SWICA 300.000 H OD OFICIRA uzeli”, nakon čega slijede tekstualne poruke “to 110 plus 136 h to nam je zarada bila na prodaju ovde total 246000”, “od stare ture nista samo da naplatimo sto si ti ulozio tvoje ja sto sam ulozio moje pare i jos zaradu i imamo jos 3 komada pitbula”, “a od nove si uzeo 10 dao tezeju ne znam je li ti poslao 5 samo mislim i jos 5 komada kad je baba bila ne znam jesi li to uzeo ili papel, 10 tezej i 5 pape, drugo nista nismo uzimali”, “a tezej je poslao samo 5 mislim ja sam mu odbio od druga 5 h”, “moramo oficiru da vratimo po pola 150 jer smo poslali 300 h od njega”, “tezej mora da plati jos 14 bolivianki i tu imamo 50 h”, “uzeo je tezej 15 komada ali to nije top dacu mu ih na 26.5 ne mozemo na 27 pasa glupo je”.

 

Iz kriptovane komunikacije koju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje ostvarivao sa pripadnikom kriminalne organizacije koji je koristio SKY ECC pin 7FIVBU, a koji je identifikovan kao državljanin Republike Srbije Miroslav Starčević i koji je djelovao van teritorije Crne Gore, izdvajaju se poruke sadržine: “vuce sto si mi rekao za argentinu mozes li punit, ja cekam te pare da mi das moram placati robu, podijelio na ler i svi kasne”, “mogu uzeti koliko oces, ja prvi put ne bi preko 600 vidi kad je pa da pitam samo da nije uzalud jer mogu i nase ispaliti, oni su u cet na sastanak”, samo jos jedan mi je ostao da ga isplatim i moji su placeni, posalji mi matematiku da vidim dugovanja, kako da im kazem posle dvije godine evo vam pare na ostrva, za one u bec smo 20 dana”, “kad moze hasis nisi mi pisao”, “nece ovi da spustaju za pregovore su teski, oni vec rade hasis sa eng”, “ja sam odma rekao da se mnogo ugradio ali je za bijelo jeftino i tu se ugradio za 1% sto nije puno, za kocke nece niko ispod 15% da cuje”, “koji je to hasis 480-580 e”, “hasis koji je u maroko 350 prodaje je u hol, njemacku 33800 e”, “ocemo li u srijedu da organizujemo posao, kad je jedro vuce da to razmaknemo do tada, to je sila tog hasisa, znacemo sjutra tacno kad su u maroko na tacku”, “4 t odjednom”, “pa sto cu to sad pricati, cekamo da kazes kad su na poziciju, valjda znaju kako ce prebaciti robu”, “ovi brodovi iz arg prolaze blizu urugvaja i brazila, jedan je na sidro ispred buenos a”, “ima li robe u zil da dodamo ovima, blizu prolaze koji grad koliko robe”, “guaruza odgovara”, “treba li tebi robe”, “vuce necemo stici da dodamo Salvador”, “treba im dva dana da prevezu robu do salvadora… uklapaju da iznajme neku kucu na obali, evo je traze dva dana… camac su resili”, “samo mi kazi imas li ti robu i treba Ii”, “treba djenerale”, “koliko”, “jedno 30-40 komada”, “reci ti koliko 30 ili 40 i dje placas”, “posto je roba, platicu u zilu”, “brazilcima smo rekli za njihovih 30 k da platimo kroz posao i nece kazu poslali su covjeka i nismo im dali robu”, “5000$ peruanka. 5400$ je bila ova kod brzog boliv”, “ovi sa broda su usporili i bukvalno im kran dizalicom spusta na jahtu 3 jumbo vrece”, “sutra ujutro od 04-06 dolazi u Salvador po brazilskom, jutros su krenuli u 04:00”, “stizu oni tamo ujutru spremaju sve i uklapaju”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi novčanica sa natpisom “banco central do brasil 5” i oznaka 140000$, a zatim slijede tekstualne poruke sadržine “ovaj token jel tako”, “1405 uplati a 60 neka kod tebe vuce za ubacaj”, “stigla roba upravo”, “oni nisu pakovali u torbe?”, “nisu”, “kako ce to pakovati bice na more?, cekam da se jave ali su oni sami rekli veceras”, “upakovali u rance i samo da podignu, u jednom rancu ce biti nepromocive torbe sive trake i oprema”, “bore se da stignu sve, javice brzo tacno vreme kada mogu biti kod broda na poziciju za dodavanje”, “oni djenerale mogu biti u 21:00 cas na poziciji za dodavanje”, “msc sinfonija jel tako bato”, “da da”, “harmonija”, “krenuli djenerale na posao, 14 torbi 317 km + 3 torbe sa opremom”, “sto nisu jos 4 torbe povukli ludaci”, “nisu hteli povuci vise”, “koliko je ostalo u te 4 torbe”, “pa nece kazu dogovorili su 200 komada a racunali su 10 torbi po 20 komada = 200, ukupno su mornari digli 230 komada”, “ostalo je 3 torbe po 24 komada 1 torba od 15 komada, ostalo je 3 torbe opreme, 14 torbi 317 km + 3 torbe sa opremom”, “moze li se napuniti u te 3 torbe tih 15”, “pitacu djenerale”, “imas li ti ubacaj u urugvaju”, “imam, dje treba, imamo na cma imsc, cekamo bukong da nam daju”, “ima i hamburg.. isti bus kao msc, gledaj hamburg kutije”, “meni rekose da je rott puko vuce”, “kad krece ta velika kolicina jel to rade neki holandjani sto traze izbacaj u Portugal”, “moram znati da uklopimo logicnu putanju broda, da vidimo da brod ima putanju a da ga vadimo pre ulaska u neku od spanskih luka”, “punice se posle Capo Verde prema africi… brod ce od capo verde da ide za nigeriju”, “koliko bi ti komada isao djenerale”, “oce li uzeti ono iz afrike, koliko ispada komad”, “7000 ili 7.500$ cekam samo da vidim koliko ce robu da obracunaju dal 5$ ili 5,5$”, “preskupo iz brazila da dovezu i dodaju posle capo verde prema africi”, “kilaza je to i 7 je skupo”, “skup brazil, robu prebacuju iz sao Paulo na sever izlaze iz sao luisa… 2$ uzimaju ovi sa ribaricom sto prevezu robu iz brazila i dodaju na brod”, “ima li transfer za Tenerife vuce”, “imaju oni majmuni djenerale sto im moras odneti na adresu za 7%”, “vidi ovo za vadjenje moze li da uvezemo i koliko bi ti kocki isao da uklapamo”, “koja je cijena”, “7-7,5$ za kocku”, “je li 7 ili 7,5”, “rekao je 7$ sad mi pominje prevoz 500$”, “na 7,5 mi nista”, “kad krece to”, “iz brazila krece ribarica oko 07.12. do tad im treba poslati pare”, “tanker, dobra posada, krcaju Galeota-trinidad, iskrcaj Finnart Engleska, pitaj kad moze transfer i za koliko daju lovu”, “pitam sve dienerale”, “ovom linijom, a to mogu samo ako ga usmerim prema nekoj od luka… bilo bi dobro da tovar izbacimo pre ulaska u luku… ali opet cu da razmisljam i o ovim tackama”, “sta oni misle kako je najpametnije da to uklopimo, neka daju neke predloge, jer nama je idealno put za bejrut ali on ide ispod Palme dole prema alziru”, “koliko ima para”, “ne mogu da mesam ova dva posla”, “vratice je u santos, kosta nas 1.000 reala po komadu povratak 180$”, “djenerale nisu isti ljudi ovi sada sto smo radili Salvador i ovo sto radio na bulk”, “ajde da pitam da li hoce da uzmu to u Salvador”, “povesce za santos robu ako ne budu ovi hteli uzeti”, “nemocan sam djenerale sada na momentu da iskombinujem sve to… roba u zil sto je ostala je kod nas videcu kako i sta javim ti… roba u afriku cekam ovoga da dodje dole i da vidim da se organizujemo i uklopimo to na neki brod… sve je to kod nas u rukama ali sada u trenutku u ovom poslu mi je konkretno nespojivo za uklopiti”, “za afriku ce nam trebati po svemu sudeci dobar gliserdzija… da vidimo ako ne bude se moglo sa onim crncem da posaljem ti jednog tvoga”, “afriku radimo na msc brodove 1000%”, “ovo u brazilu nisam nikako mogao uklopiti ostalo je 87 komada”, “jeste stigao je gliser tek 22.11, a video si kada je posao”, “za JAR ti sad pisem”, “gadjaju brazil santos-durban, dal imamo koga u luku u durbanu”, “ja ne pisem dole nikome, dron-marokanac, eno ga u dubai”, “dogovoreno to bi bilo top u leone ubacimo i samo posaljemo u JAR ako moze da dolete gore do leone”, “koliko ima robe”, “530 kom”, “imas li ti prodaju tamo ja bi prvi put 100”, “imaju oni prodaju ali da vidim cijenu”, “treba videti sta oni imaju i sta mogu i onda da uklopimo to”, “sta mislis kada bi na ovaj bulk dodali 150-200 komada da li bi momci mogli da izvade 3,200, onda bih u tome dodao tvojih 100 iz afrike”, “onda ocistimo afriku za brazil ne znam da li ce prihvatiti 87 da uzmu”, “da li kada pokupe robu sa broda oni idu kuci svojoj na svoj privatni vez tada”, “znaci u jumbo vrece kranom direct u njihovo plovilo spuste se”, “ove zemlje sierra leone, liberija, gvineja i gvineja bisao su zemlje čije luke nemaju neke izvozne potencijale pa ih kompanija msc i ne posjećuje, uopste ne svraca u njih vec samo prolazi pored njihovih obala video si da su to brzina tipa 15-16-17 čvorova…”, “samo da vidim njih moze li to uci kranom jer je jahta. oni bi kranom spustili jumbo vrece na jahtu a momci posle iz vreca vade i pakuju kod sebe u jahtu… bolje nego da baci, znas sta znaci da izvade iz vode tu silu”, “gvineja bisao je losa zemija… sad su na vodi presreli 1300 komada, taj deo pokrivaju njihove vode ovi do capo verde”, “roba iz zila se lako prihvata, zato ti sad saljem foto”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vidi veći broj torbi, u kojima je upakovan kokain na brodu kojim je vršen transport, zatim tekstualna poruka “imas li pecat robe”, nakon čega ponovo slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide pakovanja sa kokainom, od čega se na nekima razaznaju pečati sa znakom “betmena”, vozila “audi” i natpisom “POKER”, a zatim ponovo slijede tekstualne poruke “oko 14:00 je jedan vozac za 10 komada u Puli..”, “treba mi prebacaj do EU za druga vuce”, “spremno je 1 t robe na Pacifiku”, “djenerale ako je preko hrvata ubac da znas da su sada promasili jedan brod, samo obavezno posalji coveka da checking urade robe, camca i da ode na camac”, “ne mozemo sad stici vuce”, “dobro jutro vuce, robu da damo, za 15 dana, samo cijenu da im kazem”, “da vidimo sve da sklopimo”, “hoce pare za robu 40% oni, 60% nama”, nakon čega slijede slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vide unutrašnjost broda i položaj broad – koordinate na kojima se nalazi, a zatim više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide pakovanja i odlomljeni komadi kokaina sa nerazgovjetnim pečatom, a zatim ponovo tekstualne poruke sadržine “je li sve kako treba”, “Da da sve, sve vreme nam slika poziciju sa kordinatama i brzinu kretanja”, “koliko ima komada i koja roba”, a zatim proslijeđena poruka koju je okrivljeni Zvicer Radoje razmijenio sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Sharri”, sadržine “30 mi je daju, cekaj pitam buraz al mislim da mi je rekao kolumbija cekaj”, “colo je kazu, a sta to znaci nemam pojma”, “je li sve kako treba vuce”, “sve djenerale pod konac, brod preuzeo 146 torbi robe, ukupno 3001 komada, idemo dalje sve ti javljam”, “samo da ovo sada fino izadje i da onda krenemo da gruvamo”, “zdravo, stiglo nam je sledece putovanje 90% ce biti Mexico-usa sa pacificke strane, tako da cemo se zadrzati sa ove strane nekih mjesec dana sigurno”, “znaci nece za EU”, a nakon toga slijedi proslijeđena poruka koju je okrivljeni Zvicer Radoje razmijenio sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Shelby” – okrivljenim Spasojević Nikolom, sadržine “mogu oni tonu lagano”, a zatim poruke “vuce iz col da dodamo 2t ide brod za aus”, “mozemo odakle djenerale na pacifiku, jel tako”, “sad cu da vidim”, “danas malo da pisem sa brzim na chat da preciziramo tacke lagano, imaju istovar u gabonu i nigeriju i idu nazad, brzo to prodje… sada je vreme da to oko tacaka uklopimo sve”, “kad je to”, “ja racunam 25-26 dana”, “djenerale ako ovo prodje boze zdravlja, oni hoce 6 tona da dovezu… moze li to brzi iscupati… ili kako to da uklopimo”, “imam sad posao strasan za aus”, “iz columb ja mogu a mogu i iz ekvadora, kako kazes tako cemo”, “mozemo raditi jos jednu varijantu iz ekvadora, u pasoriju imamo dodavanje na brodu ubacuju u kante… vadimo na 1,700, ako te to zanima mozemo da zaletimo javljam ti sve cekam da javnu hrvati, rekli ova nedelja”, “posalji kad mognes sto je sto za matematiku jer slabo sto mogu pohvatati, nakon čega slijedi proslijeđena poruka okrivljenog Zvicer Radoja, sadržine “258 – 1 FFM Roterdam, 56 E stetni, 500 BG, 560$ Sao Paulo, 530 dato + 140 token = 670$, 180*2 =360$, 50 kom*5000 = 250$ – 110$ 670 – 110 =560$…. 170.000 E ja duzan za hrv ukupno dug djeneral 305.000-170.000 = 135.000E”, a zatim poruke “koliko imamo mi komada na balk i koliko je bilo iz afr”, “250 komada”, “kako se napravio minus vuce”, “kakav minus djenerale, ti nisi dao bio dovolino za 250 komada, nego ja nisam trazio, cekao sam kada dodju pa da sve obracunam”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na Kojima se vidi više torbi u kojima je upakovan kokain i smješten u unutrašnjosti broda, te jedna slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi komad hartije i ručno ispisano ime pripadnika kriminalne organizacije “wolk” i “afrika zil”, te cifre “450.000, 276.800…” – uloženi novac i ostvarenu zaradu od preprodaje kokaina, a zatim poruke sadržine “ovako je pakovana roba iz brazila na ribarici… 3001”, “ovo je roba u africi, ovako je pakovana 219 kom… ce se dodati sada u povratku, bez obzira dodali ili ne ti imas 250 + 100=350”, “1500 komada je izvadjeno u afriku 13.06. prosle godine… 980 komada smo poslali na jedro… jer jedro nije vise moglo primiti, 980 je palo prosle godine, oni hrvati sto su vozili, ti si tu imao 111 komada, pre portugalije, od tada nisam vise radio jedro”, “120 k sam ja imao”, “nisi 111 komada”, “ne prosle god nego prije neki dan i te torbe nisu nase u afriku sad cu ti poslati nase”, nakon čega slijede dvije slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vidi više torbi sa kokainom u unutrašnjosti neke prostorije ili broda, a zatim poruke sadržine “u pravu si meni nisi slao robu iz afr, sliku robe, ovo je prvi put da ja vidim robu iz afr”, “imao si 111 komada na jedro, 100 komada ti je ostalo u africi”, “Je li palo tebi 980 k prije 7 dana? Iz afrike”, “ma gde generale palo nisam nista radio, to su potopili ribaricu kod gvineje bisao tursku, bilo na njoj 1300 komada”, “imas li para u holand”, “imam prag i bec ali to moram za hol da ceram”, “imas li prevoz, koliko imas para u bec i prag”, “u bec 80 h prag cekam da javi sporo sve ide”, “jeste bas usporilo”, “imam onaj za australiju moramo to spucati”, “kada je on tamo i koliko robe da se spremi”, “2 t ja gledam iz ekv”, “on krece iz paname”, “moze djenerale da se doda iz kolumbije”, “odlicno”, “djenerale mozes li uklopiti u holand na transfer da dodamo 135 E”, “moze li dje drugo vuce jer tamo saljem da platim robu, imam u swicu pare, bruda mi poslao sofera da uzme iz beca i praga ovo za robu, imam i u hrv 100 h samo da vidim je li krenulo za cg”, “brod ceka pretovar”, “daj slike dje ceka”, “monrovija je sad na pretovar”, “dje je to”, “liberija dosta blize od nigerije i gabona”, “imas li transfer za ekv”, “ima djenerale”, “koliko je”, “sad pitam”, “djenerale, 16%, traze za pare, koliko zelis da posaljes para dolje”, “je li to onaj pall mall”, “ima i kinez jedan, isto je sve 16%”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi usidreni brod u nekoj luci, a zatim poruke sadržine “istovara se brod djenerale u lagos, brod koji sam ti slike slao”, “danas da dodam onom pall mall malo para pa na jedno da doda na transfer u cali”, “moze nema problema”, “u hol oko 300 h i one sto si mu ti dao da isporuci”, “koliko je transfer za cali, jos nije napunjen brod?”, “nije jos dnevno istovare 500 – 700 tona”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi više pakovanja kokaina sa natpisom “GL&CH”, a zatim poruke sadržine “blokirani smo bili u sieru”, “ako ga sad ne pogodi iz maroka pobjece nam. sto ces za ovaj sto radimo za australiju”, “ja bih za australiju stavio 10 komada ako moze… mogu ti pare dati u bg ili u holand da uklopim”, “kaze maroki da 300 komada vadi od 15-20% zavisi kada bi se posao radio i kako je stanje sa radnicima… kaze kada bude pripremljen posao da mu kazemo…. prica da je mnogo robe izgubio u zadnjih par dana… palo mu je 7,5 tona, u 4 posla”, “token za cali nemoj zaboraviti”, “sta kaze maroko za ekv je li u redu”, “ne vadi sad maroko ekvador, vade i oni preko belgijanaca… kazu da je maroko sada izmenjao neku robu”, “juce uhapseni ovi iz Ploca”, “meni je neko rekao da to murija ceka”, “znali sigurno iz ekv se namesta u fulu”.

 

Iz kriptovane komunikacije koju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje ostvarivao sa pripadnikom kriminalne organizacije koji je koristio SKY ECC pin M0695C, izdvojene su poruke: “ima kum druga sto zivi u Antwerp a taj je tamo dugo 20-30 god… taj covek ima druga koji radi u luku i na taj njegov deo medju kutijama dolaze i neke sa novog zel koje su uvek u zeleni sa medic opremom, on kaze da nisu nikad skroz pune a transfer im je u kartag… pa ako je to zanimljivo da se ode i prica sa tim sto tamo radi”, “secam se jednom da si rekao da imas nekog ko moze u kart da stavi”, “javio mi se ovaj za kartagena i kaze da su vec nasli nekog ko to moze da im zavrsi tako da sam tu zakasnio ko zna kad je on to pitao ovog iz Antwerp ali evo kaze imace za 1 mesec neke nove linije iz brazila pa sm mu rekao kad to dobije da kaze pa da se vidi je li ma tu nesto interesantno”, “oticu sutra do ovog druga da vidim jel on sta nasao za njega pa ako sta ima ja cu ti javim”, “danas sam isto mogao da odem da si mi jutros rekao da ti to treba jos uvek”, “ima kaze kod jednog surinamca od kojeg on uzima, ali je cena jaka 33,5”, “sad ti ako ti sta znaci reci koliko ti treba i koliko mozes da platis pa da mu kazem”, “udaraju je kazu i u juznu, tako kazu prave zaradu sebi”, “jel ti treba jos? Ima mozda jedan ovde u rot nesto pa da ga pitam je li sta ostalo”, “32.5 ovaj drug kaze dobija i nesto njemu da se da… mada i to je verovatno skupo”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide pakovanja kokaina sa različitim pečatima od kojih se raspoznaje natpis “GVY”, dok se na ostalim pakovanjima natpisi – pečati ne raspoznaju, a zatim poruke “ima ovo nudi marokanac colo i boli, tu je kaze u blizini roterdam”, “ovo je boli i imaju turci jedni malo vise toga pa ako je neko od tvojih zainteresovan mozemo doci do ljudi, kenzo je pecat, ma ima toga sad po 31 dosta kazu”, a zatim proslijeđena poruka razmijenjena sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Red bull 2” sadržine “posto je ova, colo”, “29.750 bez matorog, vrh roba, proverena”, “znaci moras da se ugradis”, “poslacu u roteredamu je”, kao i proslijeđena poruka razmijenjena sa neidentifikovanim pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “El maestro”, sadržine “jedno pitanje, da li je neko od ljudi od druga u ams da pogleda neku robu dal mu se svidja”, “mogu da pitam”, “posalji mi cenu i slike”, “cena je 28”, “poslao sam ti”, “koga si mi poslao”, “cenu”, “jel to bolo”, “colombiana samo”, a nakon toga poruke sadrđine “e moj Borne, ko zna kud si ti otisao, tu dole kod tebe ko u medelin, da pitam jel moze jeftinije?”, “ima je bas dosta, sta imas ti u Amsterdam, jel moze slika i cena ako neko pita da imam”, “to je 28 ili manje”, nakon čega slijede slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vide pakovanja kokaina sa nerazgovjetnim pečatima i natpisima, a zatim poruke sadržine “kaze da je top i da nema gresku, imaju robu u rusiju 450 kom”, te proslijeđena poruka razmijenjena sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Red bull 2 i “Atila” sadržine “el ovo peruanka neka kada je ovako bela”, “kolumbijka”, “ok znaci colo je ako pita covek”, “E 40”, “ok”, te poruke sadržine “moze ovaj kaze neko tamo otici po 1 da je uzivo pogleda, nije vidis ni skupa mnogo 40… secam se da si mi pricao da je tamo preko 60…”, “koliko treba da se plati”, “ok poslao sam im pa ako odgovara pitacu te gde da se ide u Amsterdam”, kao i proslijeđena poruka razmijenjena sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “EI maestro” i “red bull 2”, sadržine “holandez me ceka samo da vidimo da li se uklapamo ja I ti, za sad cenu od 27 imamo…”, te poruke sadržine “reci mi komita nekih 100 k ima jedan u brazil pa bi da ih vrati ovamo, jel postoji ta opcija preko tebe da znam?”, kao i proslijeđena poruka razmijenjena sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Sergio” na engleskom jeziku, koja u prevodu znaci “90.000$ u sao paolo. 75 komada u roterdamu ili amsterdamu”, a zatim poruke “ovo trazi ova tamo sto je u brazil pa ti vidi sta i koliko da mu se ponudi i ovaj sto mi je ovo dao info kaze da se nesto casti… sad ko to placa ti mi kazi bolje se u to razumes”, “pitas za ovog sto ima ove pare u sao Paulo? ili za turka sto sam juce bio kod njega?”, “javi ti samo koliko da se da ovom para za tih 90$ tamo i da vidim za ovog sta se moze odvojiti sto mi je dao info za te pare tamo”, “aha ne trebaju ti pare u brazil okk… nema problem ja sam mislio da ti treba tamo”, “a za koga si me pitao, koliko prodaje komad, ovo si pitao”, “hoce da ti da tamo 90$ a da uzme pare ode u holand”, “nego nisi mi rekao za turka jel neko zainteresovan da otkupi tu robu njegovu? da vidim slike da uzmem i pitam sta i koliko toga imaju”, nakon čega slijedi fotografija mobilnog telefona i na njemu izgled kokaina, a zatim poruka “to sam onaj dan uzeo sliku ali ceka da mu to donesu kuci pa da slikam uzivo slike, to je ovde u NL”, a nakon toga više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide pakovanja kokaina i poruke “colo, slike ako trebaju original ja cu ih traziti”, “ovo je od marokanca mog nesto stiglo pa ako hoces ti daj ponudu za vise pa da kazemo”, “kakve su cene sad jel jos onako 28 za ono novo sto si mi rekao da imas”, kao i proslijeđena poruka razmijenjena sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “El maestro” i “red bull 2”, sadržine “sta radis brate jesi dobro, ima li jos robe drug”, “koju”, “onu sto mi je nudio na 27 ili onu bolo 28”, “brojevi”, “na 27”, “sad cu pitam za brojeve”, “koliko treba”, “pitao me ovaj za 5 kom”.

 

Iz kriptovane komunikacije koju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje ostvarivao sa pripadnikom kriminalne organizacije – korisnikom SKY ECC pina 8BD470, izdvojene su poruke: “pitaj treba li robe u bec i kad placaju garantuje li skoda”, “treba, a prag?”, “koliko mu treba za pocetak”, “koliko komada koja cijena”, “prosli put si mi rekao 38, jel?”, “kaze mi da ako proda odmah, odmah placa pa kad proda odmah 10”, “da mu damo 4 vidi kad moze prodati”, “kaze da hoce vise zbog transporta. Kaze da je jedini rizik primopredaja, ostalo ne. Ako mozes da mu saljes svake nedelje recimo 3 kg on ce ti lovu davati u roku od par dana”, “predlaze da mu donesemo recimo 3 ili 5, pola love da da odmah a pola do 10-20 dana”, “ajde tako cemo po tri prvo da vidimo kako ide ako skoda garantuje”, “ako naruci jos uvek plati od ranije sta je bilo, ajmo po 4 da mu dajemo pa da zavrti”, “saljemo sa tri pa da vidimo”, “aj da mu kazem, kad mozemo da mu posaljemo, koliko da mu kazem da je cena, 38 h”, “jeste imas ti 1000 po komadu”, “vazi, kaze da ce imati oko 60 h odmah a mozda i za sve, i rekao sam mu da vidi garazu neku da nema kamera za sigurnu predaju… kaze ima sve to za sigurnost”, “u petak krece iz hol”, “za bec kaze ja gledam da prod odma”, “nemamo nasu robu ko zna od kad pa kupujem i tako bi se zarobio”, “skoda garantuje za njega, ili da mu 5 damo pa to mora odmah da proda i plati”, “sub 12 do 13 h je prag, jel da da 60 h tom vozacu, drogerije rosman pod patankou 1c, prag 6”, “ispred taj drogeri cekace moj drug.naocare izgleda kao hari poter 30 godina, mali 165 cm bolivijac”, “moze da stavi pare u vakum”, “mislis da da pare u vakum i napise cifre, rekao sam mu unutar vakuma da ubaci papir sa cifrom”, “kaze mi da dolazi roba u kucu”, “sto”, “kaze top je roba, sredice pare ostale cim prije samo da vuce kolicinu”, “ima li para u prag”, “sad ga pitam kad ce pare i da li mu treba jos”, “imace u petak sve pare pa mozemo sledecu turu da planiramo, jel ista roba”, “moze 5 k, sad ga pitam koliko ce imati para ako hoce 5 ili vise”, “sad ima tih 92 h da vrati dug, i imace jos 100 h do kraja sedmice a mozda i jos nesto da da za dalji nastavak… donese pare neki drugovi pa ce biti”, “92 sad ima jesi dogovorio sa skodom?”, “jesam sve”, “hoce li sutra da se uzima iz steka, 1 komad?”, “moze, treba dvojici po 1, da maknemo ta govna od tebe”, “cena ista? koia je roba ima li slika pita me, posalji mi batov kontakt… nemam njega”, “roba bomba”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide pakovanja kokaina sa pečatima oznaka “23” i “BARON”, te poruke sadržine “cena?”, “ista, neka daju adresu”, “ostavi bar 50 kg da mu prodamo, kaze mi za par dana je prodao 5 kg”, “koliko para davaju?”, “sada nema, skuplja pa ce dati brzo 100 ima u sredu i ostalo misli brzo da ce”, “mora platiti vozace 10 h”, “dobro sad neka uzmu prvo robu”, “kaze vozac hoce pare odmah”, “ne zna jos ga ceka da vidi jel uzeo robu”, “uzeli su robu”, “e super roba je jos bolja od one to je limit sto se robe tice da znas”, “poter ceka sofera sa 10 soma… nema ga”, “jutro brate, pitaj mogu li vakumirati pare”, “104 h vakumirano ima”, “oko 15 h u prag sifra London”,

“koja kola ili covek obucen”, “audi caravan Frankfurt table stigo”, “krenuo je sa 5, vozacu 10500 e”, “da spustimo nesto ceh… pitao je gore za makar 100 do 200 evra”, “jos nesto molim tebi… mozes dati na manje para robu? sad je ovde po gradu normal roba oko 38… i ja nemam mesta za zaradu… svaki 100 eura je dobro”, “daj mu na 37,5”, “sad ce vakumirati lovu, kad moze da dodje po lovu sofer”, “prag ce imati za 5 dana 200 a mozda i 250 h tako da znas”, “da vidim onda moze li sofer za 5 dana, sad cu da vidim sprave, jos je 1 kg ostao?”, “da”, “sto cinis brate ima li para u prag, pitaj za prag ima li love”, “cekamo za sredu imace 70 a mozda i 100 h, kaze sad zbog situacije nekad dobro ide posao a onda stane”, “stizu li lovu, javljaju li kad su tamo”, “sad su u bec, daj adresu za prag, krenuo sad iz beca”, “koliko je duzan jos”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi hartija i na njoj ručno ispisano “kom 5×38 =190 kom 10×37,5 =375 565 -130 = 435 -80 =355”, a zatim poruke sadržine “80 sad?”, “da”, “usporio je dobro, kad misli vracat to”, “kaze da mu je posao sad zbog zakljucavanja dobro istrpeo… ali ocekuje da krene jer ne moze gore”, “kako je stanje u prag”, “u sredu kaze da ce imati oko 100”, “koliko je on duzan jos”, “355 dug, kaze da je dosta prodaja pala pa rade na po par grama do 20 grama sad zbog krize i totalnog zatvaranja i policijskog casa kod njih, 210 hiljada je do sad dao”, “u srijedu saljem sofera da to pokupi”, “je li potvrdio za prag”, “ima 25 h slabo mu prodaja sad ide sve zatvoreno, a pojavila se roba na 35 h pa prodaje po manje dok se ne otvore, kaze ni to sto 35 h imaju ne prodaju”, “nema 100 h”, “to je mislio da ce prodati 2k ali ti nisu uzeli, i on vice sve u picku ali i da ce da batali i da radi travu nesto a ja mu ne dam i neka radi za nas jer je posten i precizan… proci ce i ova situacija”, “nema sanse a da ne ide prodaja, jer on nema nesto puno kesa da se prosipa za reserve, on radi na lerku… tako je i sa batom radio i placao po prodaji za 7 do 10 dana po kg ili vise”, “imam izmedu 60 i 80 h u pragu za koji dan”, “kad da saljem sofera”, “javicu ti sutra, bolje da skupi 80 h ako je za koji dan”.

 

Iz kriptovane komunikacije koju je organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje ostvarivao sa pripadnikom kriminalne organizacije koji je koristio SKY ECC pin GQNCC9, izdvojene su poruke: “predate pare ruti”, “kume imamo li robe u hr, kocki”, “kume imamo li robe u holandiju”, “po koliko je imamo jel imam neku pricu sa onim drugom on je moze preuzet tamo pa vozit skandinavija njemacka slovenija hrvacka i ima prodaju veliku u njemacku”, kao i proslijeđene poruke razmijenjene sa pripadnicima kriminalne organizacije kodnih imena “NIKOLAJ” i “Džunglaš” sadržine “al aj sad da vidim kako stvari stoje i gdje bi mogli najvise da uzmemo razliku neku sad da podijelimo pa se javljam da razmislim i da se cujem sa nekim drugovima”, “ajde a javljam brzo kolko je daju ovi drugovi u hr sto imaju, evo 34 jucer mi nudjena u hr”, nakon čega slijede dvije slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vide pakovanja kokaina sa pečatima “KENZO” ¡ “KTM”, a zatim tekstualna poruka sadržine “a kolko u hrvacku je mozes uzet od drugova da vidimo imamo li sto kume”, te proslijeđene poruke razmijenjene sa pripadnicima kriminalne organizacije kodnih imena “NIKOLAJ” i “Džunglaš” sadržine “na kojoj lokaciji imate robu i gdje bi se moglo preuzimati, naravno i cijene jer ako bi imao dobru cijenu onda bi se mogao razgranati”, “ja imam i vozace, tako da mogu preuzimat i u holandiji i onda vozit dalje, njemacka, skandinavija, hrvatska, slovenija”, “nemamo trenutno kod vas tu nasu bas, al imao bi te spojit sa nekim ko ima”, “Kazem moze i da nije preuzimanje u hr”, “a sta bi ti radio da kupis tamo u holandiju ili da se dog pa da zajedno prebacamo kako si mislio”, “ako cemo imat cijenu mozemo razbacat dosta da smo svi zadovolini”, “a gdje imas prodaju sve”, “njemacka dosta, nesto slovenija, kod nas i skandinavija (danska), “a najvisa je cijena u skandinaviju i dalje?”, “dosta velika s tim da ovaj moj placa max 38 na 5 kg”, “u skandinaviju?”, “u kopenhagen, al kes i nikada problema”, “a kolko je kapacitet steka, jel u kamione ili auta”, “auta vozimo mi ali moze se rijesit i kamion”, “ajde da pricam sa kumom sta bi gdje i kako odgovaralo najvise pa da nadjemo neki prostor zarade svi”, “ali mislim da mozemo da imamo dobru cijenu doc 100 kg, imamo i kombi mozemo radit i prijevoz imamo vozaca, ako kome treba da se vozi, tako da se moze napraviti dosta, sada je malo stalo nije kao prije onoga sa amerikom sto je palo ali opet krece po malo da se popusta”, “koliko bi ti odgovarala cijena tu u hr?”, “evo da vidim sa ovima drugovima iz hr jel nemamo nase jedino da je posaljemo mada ne verujem onda da bi se isplatilo ovdje je velika cijena dosta”, “u holandiju je sada 28-30 koliko znam, ovdje me neki dan trazilo 34, to mi je puno, hocu dobru cijenu onda mogu na kolicinu”, “velika cijena mislis?”, “to bi bilo idealno uglavnom da kupimo gore robu da imamo sto veci luft a vozace imamo tako da transport mozemo kako god dogovorimo”, “koliko se njima placa prevoz na pr hol hr, holand hr ili, da ili do cg na pr”, “mogu pitat za cg”, “do hr oko 1500, ovisi i koliko, ali mozemo tocno definirat, za cg moram pitat”, “ajde na vezi smo pa cemo sve vidjet, ja sam to ranije masu manje placao do cg iz spanije nap r, 1250 zadnji prijevoz sam platio, prije korone i 1000, najvise po 1000 sam ikada placao”, a nakon toga poruke sadržine “pa pretpostavio sam, da mu kazem koliko mi mozemo, tako cu mu i rec”, “kakvi su mu to pecati po 34 jesi upucen sto sam ti slao da mu kazem”, “vidi ako mislis pa da je ponese do njemacke dje ima prodaju ili nesto mozemo li sto tako napravit a da nam valja u pm iz hol”, “kad sjutra to treba da bude spremno moram vagu kupit da to odvojim lijepo, pa cu je vakumirat nece se to vidjet”, “kad mognes”, “stigla je kocka u novi da ne brines”, “odlicno kume”, “… pa cu poc da kupim vagu pa da to odvojim lijepo da se ne vidi na kocku da je vakumiram lijepo, pa ti javljam kad sam spreman da mi kazes kad da je dodam”, “moze kume recicu da dodju na trojicu ili on ispod kod cigana”, “blokiran mi je put do kuce kume mjesalice su neke plocu mu prave pa nije kasno malo kasnije za koji sat da ono odvojim sve sam uzeo ja jutros i vagu i sve no policija bila na troicu sada se makla, pa da ne vide da idem gore”, “moze kume”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi kokain upakovan u plastičnu kesu sa zavežljajem kako stoji na digitalnoj vagi koja pokazuje količinu od 10,1 grama, a zatim poruke sadržine “cekam da javis samo da vakumiram kocku, kume, ocemo ih zavrnut po kotoru kume, grijeh bi bio to ne uradit”, “hvala kume moj, mogli bi da vidimo kako to ide”, kao i proslijeđena poruka razmijenjena sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “’Hulk new”, sadržine “evo krece ovaj auto danas dole, stek se otvara ovako: imas dva magneta, oba su sakrivena iza papucice od kocnice nozne, jedan magnet ide u rupi kod menjaca, drugi magnet kad se otvore vrata dole na plastici, zadnje sediste srednje povuces po 2cm za one plastike dje se pojas ubacuje, zatim preslozis sediste i prevrnes naprijed, posle rukom otvoris poklopac i tu je stek”, koju poruku prati više slikovnih poruka na kojima se vide fotografije opisanih dijelova vozila planiranog za transport kokaina, te poruke sadržine “kad ti odgovara na trojicu da dodas onih 100 g”, “ocemo sjutra kad mognu sad nesmijemo zaustavice ih negdje bojim se”, “koliko kocki moze”, “neznam ovako 20 30 neznam tacno mozda i 40 sta ti on kaze nemogu procijenit dok ne snesem ih”, “on rece 40”.

 

Radnje organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st. 1 u vezi čl.23 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i radnje pripadnika kriminalne organizacije, okrivljenog Lazović Petra koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.4 u vezi st. 1 i čl.23 Krivičnog zakonika Crne Gore, proizlaze iz sadržine poruka koje su tokom februara 2021. godine razmijenili preko kriptovane aplikacije SKY ECC, sijedeće sadržine: “Imaš li robe u Beču”, proslijeđenih poruka koje je okrivljeni Lazović Petar razmjenjivao sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “’Mak” sadržine: “Ima li Ljubo još ovog AMG na stanje u cg?/nl imali robe u Beč i na koju cijenu?”, “Pitacu brate oboje mozda ima komita”, “Brate meni merak da komita i oficir to resavaju i da ti ako mozes sa njima da zaradis vi ste moja braca dokazana! l ja vas brat!”, na koje poruke mu je okrivijeni Zvicer Radoje odgovorio porukama “Imamo toga djaola svuda” i “Ja mislim da je njima drug iz nk prodavao preko mene”, dok je na poruku okrivljenog Lazović Petra “Koja je cijena u beču” odgovorio porukom “Davao sam na 36 sad je pala cijena pa moze na 34”, nakon koje je okrivljenom Lazović Petru poslao poruku “Jeste idemo rafalno u aus je 80-90h cijena” i “Taman cu 100, nego ti kazem nije smijesno jer je cijena 3x veca nego u EU”, nakon čega je organizator – okrivljeni Zvicer Radoje okrivljenom Lazovic Petru poslao slikovnu poruku sa fotografijom na kojoj se vidi na pola razlomljeni komad kokaina od 1 kg, koja je praćena tekstualnim porukama “Pricam o najboljoj robi” i “Sad ima i za 30 krs”, na koje mu je okrivljeni Lazović Petar odgovorio porukama “Brat ima sve naj robu kola drugove bracu i 9 zivota”.

 

Radnje organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i radnje pripadnika kriminalne organizacije, okrivljenog Milović Ljuba koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, proizlaze iz sadržine poruka koje su međusobno razmijenili preko kriptovane aplikacije SKY ECC, sliedeće sadržine: “Kakve pare uzese na ovaj hasis holandjani”, “500-700 e je u maroko, ovamo 3000 kg u holandiju”, “Ovaj sa nama sto radi mice masu, ne moze pristizat koliko moze mac”, “Valja li albanski sta? “Poslace mi slike jedan”, “1350 je nova trava u albaniju, skocile su cijene masu”, “E u pm.. Nista vala, evo do pg dosao malo, nijesmo radili posao za vikend, nijesmo dobili zeleno svijetlo, pod nadzorom je luka zbog nekog pada od prije dvije nedjelje”, “Uradjen je posao, cekamo da isplovi”, “Ko je zaduzen za njega znas li”, “Isplovio je ovaj prvi brod”, “Bili bacilli u australiju, ima li ko pokupit tamo, trebamo li robu obezbijedit”, “3300 nam je steta u ekvador, avans što smo im dali to su zadrzali”, “Sest suvih kanti je bilo, svih sest skinuli sa broad i redom otvarali”, “Upala je murija iz centrale, tako da ovi nijesu nista mogli znat ni uradit”, “Na tom terminal nema vise rada, prevruc je, nedelju ranije su upali i uhapsili sest radnika”, “Javljaju li oni kordinate za australiju”, “Stiglo mi je u ekv 500, cekam hapag kako ce proc, ako prodje punim ga, to se vadi lagano, pokricemo sve”, “Sad cu ti poslat racun za robu, odbili smo tvoj dio od ukupne cifre, ono sto je izaslo”, “Na taj spisak imas 272800 lijevo pri dnu, pise dao borna”, “Zadnji put je dao 98 stetni i ostalo jos 112150 born”, “Ja imam 156300 i ovo dug stetnog”, “Mozda otvorim izlaz u sevastopolj sa rusima”, “Jesam daj vidi koliko kosta i da odbijemo od 156h”, “Pisem toliko. Pa cemo dodat dodatne troskove”, “Ono je odlicna lokacija”, “Arman, pitaj tvoje u tursku. Ko je ovaj. Taj se udruzio sa guljevim bratom”, “Oce da mi zakaze sastanak sa njim i bratom za ovaj poso u rusiju krim i bjelorusiju, kaze da je to njihovo trziste”, “Pitaju me imam li da prodam 100 za kes, voze za rusiju”, “Pitao je junior ovog sto vadi cigare”, “Za vadjenje”, “Dolazi neki Jak za 5-6 dana sto vadi u greku”, “Trebalo bi da moze tamo I bugarska”, “Ne ne, no valja li linija ekvador-grcka, nikad to nijesam pricao sa mojima”, “Kao ima firmu, moze izvadit i u makedoniju da se preuzme”, “Trebalo bi da imaju, cim vade duvan”, “Jel stetni raspolozen da pokupi robu ako izvadimo ujutru”, “Nocas u 22 stize brod, plan je ujutru da vadimo”, “Ujutro vadimo”, zatim proslijeđenu tekstualnu poruku koju je razmijenio sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “FUTURO”, sadržine “Krecu sad u akciju brate”, “Drzimo palceve”, “Ima lufta kaze kanta je tu sve je pod kontrolom”, “Sto cinjet, oli prebacivat vani! Ja bih mozda mogao prodati nesto onom drugu iz zagreba”, “Vraca mi jedan duznik 20h u istanbulu, treba li ti gore kome”, “Oli slat ti ovamo iz hr, dal da prodamo tamo ili da saljemo ovamo, nude na 32500, mislim da je to malo, imam prevoz za ovamo”, “Jes kvalitet, ali drugi pecat, jeste, al vecinom bolivija i slikovnu poruku sa fotografijom više pakovanja kokaina sa natpisom “Baron”, “Ocemo kod stetnog robu”, “Kako oces najbolje 272”, “Kako cemo oko prodaje oko cijene”, “Neka kazu koliko su zadovoljni kad vide kvalitet, neka prodaju bez pritisak, i nemaju rizik od pada”, “Koliko je izbacaj”, a nakon toga i poruku sadržine “od 150 h (minus transfer 12%) ulozeno za 11 komada 68200 ostalo 63800 – pad Ekvador 20 komada 3300=66000 – ubaceno 5 komada na probni 5300=26500 – Ukupno: 63800 66000 26500=156300-20*5800 =116000=40300+112150 dug Stetnog za preuzetu robu”, “Imam neki kamion, al bi morali dodat do auto puta, cera pivo za pg”, zatim proslijeđenu poruku razmijenjenu sa pripadnikom kriminalne organizacije – okrivljenim Kašćelan Slobodanom kao korisnikom kodnog imena “HEKTOR”, sadržine “500-750 eura iz zagreba”, “iz holandije mu dajem 1500 do cg. Ma koliko god da dam, oni voze samo meni i ja im dam koliko je realno ali donja granica. 500 e iz zagreba to na auto put se mora dodat. A ovo 8 tona je marokanac onaj sto je u dubai valjda istovario, bar tako kaze ovaj sto mi nudi njihovu robu”, “Stavi dva ako moze”, “Ovo cu mac u hr”, “Jeste, tu je i hektor uzeo na 29500”, zatim proslijeđenu poruku razmijenjenu sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Hulk new” sadržine “Brate imas od mene i futura komad, castimo, mogu da ti ubacim nesto svaki put kad radimo”, “Jel vozac odozdo da ne saljem moje, poznace ih”, “Posto dajes ti to dolje”, “Da, jacu dat na 37 jer nemam obavezu”, “U TV ce pokupit svestenik”, a zatim i slikovnu poruku sa fotografijom pakovanja kokaina, te poruku sadržine “Je li to baron ili onaj drugi pecat”, “Onaj baron je tvrd, nije kao ta, ta se bas prosipa”, a zatim slikovnu poruku sa fotografijom novogodišnje jelke ispod koje se nalaze najmanje tri pakovanja kokaina upakovana u celofan sa znakom automobile marke “Mercedes” i natpisom “AMG”, te poruku “Vidi hariju jelke, jel na kraju nordin spijun, kako ga pustise, ovo je sve on izvadio 9 tona”, “Koliko ces kom, za vikend bi trebali punit, na msc”, a nakon toga i poruku sadržine “od 150 h (minus transfer 12%) ulozeno za 11 komada 68200 ostalo 63800 – pad Ekvador 20 komada 3300=66000 – ubaceno 5 komada na probni 5300=26500 – Ukupno: 63800 66000 26500=156300-20*5800 =116000 =40300+112150 dug Stetnog a preuzetu robu 152450 20*5300=106000 (novi posao msc) 12350 270800 ti mene, ja tebi: 5-17, 5%=4, 125*28=115500 mornari 11*3500=38500, prevoz 9*1000’=9000 163000 ukupan racun 270800-163000=107800 ti meni ukupno dodjes”, “da da, upisao sam 3500, 1500 sam racunao vise na 11 kom sam racunao cuvanje a trebao na 9, to je to”, “Da je junior da i da dodjemo do tebe pare bi dao… Uzecu mu 30 h hahaha, dobar je al dijete, on ima zelju veliku, al pravi greske jer nista prosao nile”, zatim proslijeđene poruke sadržine “50 ja 20 dusko 20 hektor 20 born 10 junior 2 paja 2 bosna 6 hulk 10 stetni 2 batica 2 britvas 10 bobo 5 banici”, “37, 125×28000 = 1039500-93900 945 600 e total – 100000 bg – 42000(1.5 kom) – 12000 (razlika na cijenu) – 534750 256850 – 165000 (posao Major), te tekstualne poruke sadržine “sta radis, kad kreces, da svratis da ti zena da pare i posalji mi racun za stetnog”, a nakon toga proslijeđenu poruku sadržine “272 x 28000 =7616000 42000 (1,5 kom) future 28000 (1 kom) major 320000 futuro bg 100000 oficir bg 42000 (1,5 kom) oficir 600000 hektor 230500 Bg (major) 445000 hector 580000hektor 501000belgo 646400 hektor 780000hektor 750000hektor 711000hektor 186000 hektor 5775.900 36.000 (meka roba) 255.000 major ( hulk) 300.000 hektor 1063 100 – 437400 hektor 625700”, a zatim tekstualne poruke “437400, juce hector uzeo, treba od njega para, javljam koliko”, “107 ukupno x 5700 e =609 900”, a zatim ponovo proslijeđenu poruku koju je okrivljeni Milović Ljubo kao korisnik kodnog imena “Zli porucnik”, razmijenio sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena FUTURO sadržine “evo dodace poslie stetni 405500”, “odlicno”, nakon čega slijede tekstualne poruke sadržine “predao stetni pa upisi”, te proslijeđene poruke sadržine “272 x 28000 = 7616000 42000 (1,5 kom) future 28000 (1 kom) major 42000 (1,5 kom) oficir 420000 stetni dao u bg (100 ja 320 futuro) 230500 stetni dao futuru 24.12. 600000 preuzeo hector 24.12. 445000 preuzeo hector 26.12. 580000 stetni doa futuru 28.12. 501000 hulk dao belgu 30.12. 646400 preuzeo hector 01.01.2021. 780000 futuro dao hektoru 09.01. 750000 stetni dao hektoru 14.01. 711000 preuzeo hector 15.01. = 5775900 isplaceno 255000 do majoru 20.01. 300000 stetni dao hektoru 20.01. 186000 stetni dao hektoru 21.01. 437400 stetni dao hektoru 24.01. 36000 (meka roba) 405500 stetni dao hektoru 30.01. 220700 stetni dao hektoru 03.02. =7616500”, te proslijeđena poruka koju je okrivljeni Milović Ljubo kao korisnik kodnog imena “Zli porucnik”, razmijenio sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “CG!me”, sadržine “ocu/nimam oko 50 h u split ima li ko da ide od tamo da znas”, da pitam”, a zatim slijede tekstualne poruke sadržine “nema zasta ic, to je 50 h, neisplativo”, “no reko da ti nije slucajno tamo”, “pitaj vuka treba li mu mornar u juznu afriku”, “ako treba imam na toj liniji”, “to je ta linija koja se radi ako imaju robu”, “zvao dima vezano za ozija, momci njemu su rekli da treba odraditi 5”, “on sad dogovara sa kinezima da bi to sve odradili kako treba”, jedino zamoli da bi tu kolicinu on morao da se pripremi i treba tacno da zna kolicinu i datum”, nakon čega slijede proslijeđene poruke koje je okrivljeni Milović Ljubo kao korisnik kodnog imena “Zli porucnik”, razmijenio sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “pacini new” sadržine “imas li robe u zadar, ko od tvojih”, “nema zadar ne znam nikog brate”, “ima u zg, posao, koliko kom treba”, “komad”, “koliko im nije puno platiti”, “ti reci da je korektno”, “roba je top orginal u nedelju stize iz holandije”, a zatim tekstualne poruke sadržine “evo ti na 35, mora bit malo jeftinija, pala je cijena, uslo je robe, a vecinom slab kvalitet”, “direct iz hr uzet ne isplati se, nema tu zarade”, nakon čega slijede proslijeđene poruke koje je okrivljeni Milović Ljubo kao korisnik kodnog imena “Zli porucnik” razmijenio sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “pacini new”, sadržine “ima li onaj komad za druga”, “ima, koliko mu nije puno jesi ga pitao”,”gore su momci platili po 29 prevoz 1200 to je 30200 njih u zg dodje a ako oce nesto ako oce nesta dat im vise nek da ako ne nek im da toliko ja cu rec da je to za moje potrebe”, “31 doplati im ti jos ako treba, a 31 ovaj da da”, “ok ne treba nista doplacivat”, “kad ce doc taj”, “da vidim kad ce doc, da mi potvrdi”, “da nemas sliku”, “dobra je top nemam sliku original, zapakovanu”, a zatim tekstualne poruke sadržine “sigurno dobra, ljudi ne bi uzeli bilo sta da prodaju u hr”, “reci mu ako ne valja nek vrati, platicemo mu troskove”, “dje treba u koji grad?”, “sta imas otuda, mornare?”, “imam ja druga sto je sa gavricem u kombinaciji, pitacu ga sad dal ima robe, sta da pitam tacno?”, “od gavrica sto je arkana ubio”, nakon čega slijede proslijeđene poruke sadržine “pitaj vuka treba li mu mornar u juznu afriku”, “ako treba ima na toj linij”, “jel ide JAR – EU ili juzna amerika – JAR”, “nema brate robe u JAR sada… ja sam pisao i cekam da mi jave kada bi mogli da pune i odmah ti javim”, te tekstualne poruke “sta radis brate reci koliko para i kad da ti donesem”, “ima li ko iz hr da dolazi jednom drugu da pokupi 50 h”, “sledece nedelje punim jos jednu kantu, pa vidi sta ces”, “roba je gore, cekamo potvrdu za sledecu nedelju da punimo brod”, “jos jednu krajem sledeceg mjeseca”, “jos jedan posao sa bornom pripremam za australiju, 5300 je komad pa vidi koliko ces”, “sta rabotas?pitao me drug iz zagreba da te pitam znas li nekog iz zagreba sa kim su dobri neprijatelji?”, “u srijedu punimo hapag oces da se kockas? Koliko ces 20 ima sigurno”.

 

Radnje organizatora kriminalne organizacije, okrivijenog Zvicer Radoja koje se odnose na izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, proizlaze iz sadržine poruka koje je u vremenu između kraja decembra 2020. godine i početka marta 2021. godine razmijenio sa pripadnikom kriminalne organizacije iz Republike Srbije Starčević Miroslavom, koji je državljanin Republike Srbije i koji je na kriptovanoj aplikaciji SKY ECC koristio pin 7FIVBU. Iz navedenih poruka, izvlači se zaključak da je taj pripadnik kriminalne organizacije, po naredbi organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja, na teritorijama Bosne i Hercegovine, Ukrajine i drugih država, neovlašćeno nabavio veću količinu sljedećeg vatrenog oružja: krajem decembra 2020. godine pušku sa optičkim nišanom proizvođaca “Bergera” model BA – 13 kalibra 6,5×57 R, o čemu je dana 30.12.2020. godine u 14:56:10 h obavijestio organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja, tako što mu je poslao slikovnu poruku sa fotografijom predmetne puške i poruke: “jedan metak, citava puska je u cevi, mala jeste ali je cev kao na karabinu”, “bergara”, “dje je ona dobra sto si mi slikao”, “rasklopis i stavis ispod jakne”, “koji je to kalibar”, “ozbiljan je kalibar 7 x 57 R”, zatim automatsku pušku sa optičkim nišanom neutvrđenog proizvođaca, o čemu je dana 30.12.2020.godine u 14:58:56 h obavijestio organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja, tako što mu je poslao slikovnu poruku sa fotografijom na kojoj se vidi snajperska puška neutvrđenog kalibra i proizvođača sa optičkim nišanom, koja ima integralne nožice i zatvarač karakterističan za puške repetirke i odvojivi kutijasti okvir za municiju i poruke: “fino izgleda”, “lako je nosis, prebacujes”, zatim početkom februara 2021. godine automatsku pušku američke proizvodnje M60 kalibra 7,9 mm, o čemu je dana 02.02.2021. godine u 07:29:18 h obavijestio organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja, tako što mu je poslao slikovnu poruku sa fotografijom na kojoj se vidi američki vojni mitraljez “M 60” kalibra 7,62 x51 NATO i poruke: “Jeli to sarac”, “nije to je americki M60”, “koji je to kalibar”, “7,9”, a početkom marta 2021. godine tri komada revolvera brazilskog proizvođača “Taurus” kalibra 38 specijal, od kojih dva sivo-crne boje i jedan crne boje, te dva metka od kojih je jedan revolverski kalibra ,38 Special ili .357 Magnum i jedan lovački metak kalibra 36, kao i četiri pištolja od kojih su dva pištolja crne boje proizvođača “Beretta” neutvrđenog kalibra, jedan pistol sivo-crne boje proizvođaca “Beretta” model Px4 kalibra 9 mm i jedan pištolj crne boje neidentifikovanog proizvođača, o čemu je pripadnik kriminalne organizacije kriminalne organizacije, Starčević Miroslav obavijestio organizatora okrivljenog Zvicer Radoja, tako što mu je dana 03.03.2021. godine u 15:31:14 h, 15:33:58 h,15:34:35 h i 15:35:17 h poslao više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide opisani revolver i pištolji, nakon čega su tim povodom razmijenili i više poruka: “Iha davaj to moj vuce”, “preko ovoga ne postoji, vidi ovu sivo crna ista kao ona tvoja sto imas… kod tebe je crna”, “bez kokota 38 special, sa kokotom 38 special”, “kako su dobri sto je to, niko nema oruzje kao ti”. Osim toga, radnje organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja koje se odnose na izvršenje istog krivičnog djela zajedno sa okrivljenim Lazović Petrom, proizlaze iz sadržine poruka koje je tokom januara 2021. godine preko iste kriptovane aplikacije razmijenio sa okrivljenim Lazović Petrom, odnosno poruka od 31.01.2021. godine, u kojima je tom okrivljenom ponudio na poklon dva uređaja koji služe za konverziju pištolja i koji poklon je okrivljeni Lazović Petar privation.

 

Perović Foto: Libertaspress/Savo Prelević

Radnje organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja i pripadnika kriminalne organizacije, okrivljenog Perović Nikše, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela pranje novca iz čl.268 st. 3 u vezi st. 1 i čl.23 Krivičnog zakonika Crne Gore, proizlaze iz sadržine poruka koje su razmijenili preko kriptovane aplikacije SKY ECC, sljedeće sadržine: “Evo dolje sam na gradiliste, danas stala kisa pa da ih stisnem malo, da pripreme ovome da moze prozore pocet stavijat”, “Slikaj mi, kad mozes na zgradu da ti doda pare, kazi bageru da prihvati zahtjev”, “ocu no mu je isteko telefon, mogu za 10 min”, “tu treba 50 radnika da to zavrse”, “ogromno je bas. Sad ce staklenu fasadu krenut i odma struja i voda, dok ovi pripremaju prvi sprat, da se ne ceka, iza struje i vode masinski malter i poravne”, “koliko ima radnika”, “ovi sto pripremaju ovo zidanje blokom ima ih 8, ne treba vise brzo to ide, to se samo slazu blokovi jbg, sjutra oni zavrsavaju prizemlje, prelaze na prvi sprat, a ova sto radi bravariju napada prizemlje”, “kad planiras da ce se sve zavrsiti”, “a nedje u maj ja mislim da je gotovo”, “moramo to skockati prije ljeta ako sto mislimo prodavat, odma pocni da nudis dako ko kupi u izgradnji, samo sto se to mora pojacati jer ce kisa i cuda”, “upregni radnike nece ono nikad bas je sporo”, “jesi sto zavrsavao ili na oruk”, “na oruk jer niko za sad ne moze obecat”, “ma da tako je i najbolje”, “pa nadzora moramo stisnut i castit da to potpise i onda imam neke ljude koji bi to posle odvojili da je samo taj sprat pod teretom i evo nesto burgijam tu inspekciju da uvatim nekog glavnog da ne zajebava”, “zavuceno je ono”, “ali za sada nista ne pominjem nego ako dodju da znam kome da se obratim”, “a vidi se sad s puta bas”, “jedino je nama bitno da ovaj nadzor pristane da potpise to tako kako jest, njega treba castit jer rizikuje licencu”, “ja sam mislio da se napravi kao da je prizemlje suteren, a suteren da je nelegalan, a ovo ostalo kao da je sve po planu. Ako to bude mogao tako napravit zapis i potpisati, to bi bilo pravo”, “sjutra baci koju sliku”, “ocu brate, oces javit nekome da otvori”, “je li sve ekstra kvalitet?”, “jes sve top brate”, “evo ih hvala brate i salji slike ja bas volim gradjevinu”, “ocu brate sjutra ti saljem, lijepo stvarno ispada, vise si ti ogradio dosta sigurno nego ja”, “nisam koliko sam mogao i trebao”, “ima vremena sad si u najjacu snagu brate”, “taman tako”, “sprat bi vec bio dignut”, “a bio bi vec brate da nije govana”, “moras li to gore rusit”, “ne moram”, “dobro bar to”, “a eto na zle jade su nekako pristali da ostane to, ja se nadam do kraja iduce sedmice da cemo moc pocet ponovo gore, dole u cetvrtak izolacija se stavlja na suteren, pa da zatrpavamo dvije strane i pocnemo spremat parking, sanitarije treba da porucim, vrata unutrasnja, plocice, vrata, bravarija je ispala malo vise nego sto je u pocetak trebalo, jer smo dodavali neke prozore i malo one uredjaje bolje, da budu roletne na struju na vece otvore i td”, “odlicno izgleda sve”, “milo mi je da ti se svidja, zbilja se trudimo da bude ful kad se vec toliko para ulaze brate”, “jos je davor malo bolesnik da bude sve pravo, on vrace po 10 puta majstore da ispravljaju, ti vidi brate kad mozes skupit jos para valjalo bi, moram narucivat materijale za fine radove i ovome prozore isplatit a za ovaj sprat spremat material. Napravicu ja ponovo presjek da vidimo na sto smo sa troskovima”, “moze brate koliko da skupim, vidim da vodite racuna i ja sam ludak sto se poslova tice bio koje vrste ocu da je 1/1 tako da bi volio i vi da nastavite samo tako neka ih vrace po 50 puta, da ne dolazimo u situaciju da nam sjutra neko kaze nije dobro”, “a eto vidi oko 100k. da ti ne trazim svaki cas, ako mozes, ako ne po manje onda kako sto dolazi”, “ajde da vidim”, “vazi”, “dje ih mogu uzet”, “jesi uzeo”, “nisam, evo sad mi je stari rekao za ujutro da ostavimo”, “majstori dolaze sjutra, krecu gore nalivaju one stubove i idu dalje”, “preuzeo kod lakovica, sto smo se nasli na parkingu”, “sjutra slikaj malo, kad ce biti gotov sprat”, “pa dobro odlicno”, “brate jesi tu, mozes lil rec nekome od momaka da mi otvore donio sam im namirnice”, “odmah”, “evo evo sve je okej”, “otkljucavaj slike da mogu memorisat, kad slikas to oko plavo pomjeris desno”, “ruzno vrijeme”, “jes u pm do sad je kisa padala”, “mora se to na brzinu”, “mora, napadaju salovanje ploce cim ovo sklone ove daske”, “ko je radio eloksiranu”, “termodom iz pg”, “slikaj dolje kad se spustis”, “evo sam poso nesto da im uzmem na stovariste pa kad se vratim slikacu”, “ok”, “koji posao je pred nama”, “kad se digne sprat odma se fasada napada, izlolacija suterena i uredjenje, nije mala zgrada kad pogledas brate”, “ma ne okle mala, samo to oko nje da fino sredimo, zidove parkinge i sve, ima li bazen”, “obavezno sve mi je iscrtao arhitekta taj parking i prilaz i zidove, nema bazen nema dje, jedino na krov da ga roknemo :)”, “evo izolacija dolje na pod se postavlja prije kosuljice”, “kako si ruku slomio, na koje mjesto si je slomio, jesu stavili gips”, “ovako kad je u gips ne boli”, “zeznuto je to mjesto brate”, “a jes govna, ne boli ali ne mogu nista s rukom”, “sad smo isti”, “a eto, sad vidim kako je”, “koja ti je ruka”, “desna je ruka, da je lijeva ne bi toliko bio nervozan”, “taman da je poravnas sa desnom, muka je sa lijevom”, nakon čega slijedi dvanaest slikovnih poruka na kojima se vide fotografije unutrašnjosti i

spoljašnjosti zgrade u izgradnji, a kojim porukama je okrivljeni Perović Nikša obavijestio okrivljenog Zvicer Radoja o do tada završenim građevinskim radovima, nakon čega ponovo slijede tekstualne poruke; “ide li krov gore”, “ne ide ravna je ploca, samo vijenac i izolacija, pa moze neka terasa da se napravi”, “e pa to a ti stanovi u potkrovlju su cudo mogu gore djakuzi i sve”, “sto cinis brate, kod lakovica da donese ovaj pare, pa posalji nekog da ne gleda vas”, “kad moze on? da posaljem nekoga”, “javljam sve”, “vazi brate, e pa to smo mislili i mi, to bi tako top bilo ako krov ne moze, jer gore moze raj da se napravi, greota je ne iskoristit”, “ostavicu brate tel za 10 min kod ivana ovog rodjaka sto radi kod nas, pa nek se javi vucko ili ko ce donijet on ce poc po pare, jer ja moram kod revidenta i arhitekte da nesto rijesimo oko papira”, “moze li u 20h ispred lakovica? Golf 7 crni, sifra pariz, nemoj da ovaj gleda tablice”, “koliko si poslao brate”, “26500€”, “sto cinis brate”, “evo brate nesto do notara”, “oko 16-16.30 ce biti 36h kod lakovica”, “vazi brate, poci cu ja ili Bager”, “ok”, “koliko ce trebati jos +/- znas li mozda?”, “nama sto sibamo do kraja kvalitet i sve pa dako se javi neki kupac, sve se dogovaramo zajedno kako nam i dolikuje”, “valja li ta dva od 130 za teretanu”, “koliko valja 300m2 da se izda, koliko parking mjesta ima tamo ako bi ovaj uzeo, moramo imati dosta parkinga i kuda je nas put je li samo pored pekare”, “vidi brate kad budes mogao nesto organizovat para, moram ih nekako na racun ubacit kako znam i umijem. Onaj sto mi ih je uplacivao vise ne moze. Nekako cu drugacije”, “radi li se sto tamo”, nakon čega slijedi osam slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vidi spoljašnjost i djelimično unutrašnjost predmetne grade, kojima je okrivijeni Perović Nikša obavijestio okrivljenog Zvicer Radoja o do tada završenim građevinskim radovima na zgradi, nakon čega slijede tekstualne poruke; “vidis tu se jos 120m2 prostora napravilo ispod ove terase koje se mogu iskoristit, sto mislim na terase brate inox ili kovanu? Ovo ce po metra da osaluju i naliju a gore inox ili kovanu”, “kovanu neka kinjo to pravi, inox trazi paznju”, “to i Bager kaze, da je inox za odrzavanje uzas”, “odma neka uzme mjere da se ne ceka, koliko para treba”, “trebalo bi jedno 50 sad, sjutra cu ti ja kad sjednem ill nocas ponovo onaj presjek napravit da vidimo koliko se ulozilo i koliko jos treba”, “ajde uradi to da znamo, moramo dati gas”, “doce rusi da vide poslovni”, “a nema unutra jos struje u taj poslovni ali moze se ovako vidjet”, “sto kazu rusi, problem je vlaga na zgradu to nije smjelo da bude”, “nije brate to se sliva niz zidove, to ce sve da se rijesi ubrzo, vjeruj da to nije nista, rusima se svidja, vjerovatno ce pola suterena i pola prizemija, tako je nesto gledao”, “da cudo je on samo ce biti borba za pare moracemo trenirati da nam odbija ?”, “koliko mislis da ce dati max, on bi uzeo oko 500m2”, “ja sam mu rekao nesto cemo prebiti preko treninga ali nisam mislio preko 250-300”, “kako je brate evo gledamo ovo gore kako pretvorit u tri stana i ne moze nikako se poklopit prozori. Moglo bi ako bi bilo 2 stana jedan 136m2 i drugi oko 200 i nesto kvadrata”, “moram doci da vidim kako cemo to izvesti”, “ajd vazi, ako mozes popodne bilo bi dobro, nije prazno gradiliste samo da znas brate ima radnika jedno desetak, ako oces mozda je bolje oko 4-5 da naletis, ako neces da te gledaju”, “sto mislis brate za boju fasade, kakvu da stavimo, ocemo li nesto na krem kao u projekat ili perla bijela ona, svakako smo mislili od kamena detalje neke stavit pa onu rasvjetu da malo to oplemeni”, nakon čega slijede tri slikovne poruke na kojima se vide fotografije spoljašnjosti predmetne zgrade, a kojima je okrivljeni Perović Nikša obavijestio okrivljenog Zvicer Radoja o do tada završenim građevinskim radovima, a zatim ponovo tekstualne poruke “moramo korstiti ove lijepe dane da se buca”, “to obavezno, sad će bit jedno deset dana sigurnu, ja mislim da cemo dosta napravit brate”, “ja sam one pare vec skoro stuko brate, uzeo materijala nesto za fasadu, za izolaciju i a prozore dio dao”, “uf je li moguce vec, koliko nam jos para treba da ulozimo?”, “ja mislim oko 350h da ce jos trebat sigurno brate”, “koliko smo do sad stukli”, “zajedno oko 1m, ja mislim da ne moze izac manje od 1.5m jer ovo je ukrv sad sve u pm, 1m i 50h smo do sad izracunali ja i Bager da je ulozeno”, “koliko smo rekli da ce izaci kvadrat”, “624€ sam racunao prije, pa to je to”, “ostaje li ta cifra” 2500m2”, “ima li ko da se interesuje, da vidim ima li sto para pa ti javljam”, “a ima neki su za stanove dolazili, ali oni bi za 1000€, dolazi dosta ovih profesora i iz drzavnih firmi sto dobiju kredite, pa bi da se uklope”, “ja bi dao i po 1000 sad u izgradnju samo neka idu”, “a greota je u pm, ja mislim da ce jace ici samo da malo korona ova popusti”, “sad cu da vidim dje je ovaj drug da ti doda 22h”, “vazi brate, krivo mi je jer ovi sto fuserisu su prodavali za te pare i vise, a mi smo to odradili brate sve ful i bas se trudili da bude lijepo i ti brate, a i htio da bude top i bice sigurno. Ali sto je tu je. Ako nece ici spustacemo i prodavat pa bice drugih rabota”, “jesi jos tamo da mi slikas iste slike samo ih otkljucaj”, “ja bih sacekao da ove papire sredimo kako treba i fasada da se rokne pa da vidimo”, “necemo spustati vala pa sto bude, fino mi slikaj da bi sacuvao”, “ocu”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vidi spoljašnjost navedene zgrade i do tada završeni građevinski radovi, a zatim tekstualna poruka “trebace bogami jedno 500h jos sigurnu, sad smo malo racunali ima dosta stvari jos u pm, kamen, bioseptik, struja brojila, ugradni elementi u kupatila, plocice, uredjenje okolo, rasvjeta, suteren da se opremi, za vodu rezervar da se napravi, da se urade ograde, da se stepenice i terase od onog brusenog kamena urade, izolacija na krov, ali opet mislim da cemo bit u te 620 do 650 max po kvadratu, to je opet ja mislim dobar prolaz”, “plocice, parketi, gletovanje, krecenje i ciscenje. Mislim da je to to”, “evo sad racunam nesto ako bi u najboljoj varijanti prodali stanove po 1500e, ostali bi nam cisto posla prvog sprata, prizemlje i suteren, a ona ide – i poslovni dio prvog sprata”, “krece momak sad kod lakovica, za nekih 15 min je tamo”, “ok tamo dje i prosli put jel, ono na ulaz od lakovica, ja cu biti sa zutim pikapom hn table”, “sad krece sa sv stasija”, “ok sa kojim ce kolima”, “ne sa sivi a6 bd table”, “preuzeo 22h jel tako”, “jeste brate, imas li dobre rigipsere?”, “nama bohor radi brate”, “oni su preskupi”, “nisu ima jedan tatin prijatelj je glavni tamo pa su nam dobru cijenu napravili sa materijalom”, “koliko se to naplacuje i kako rade”, “a ima i ovaj sto radi za njih bosanac, dobar je”, “koji je to”, “samo ruke 5-€, to je neki Miki bosanac, oces da ti dam broj”, “a koliko vam bohor uzima”, “bohor nama ruke uzima i manje od 5€ ali pogodjeno je sa materijalom”, “rade li oni dobro”, “rade nema sto, sve garancije daju”, “nebi da nas spajaju”, “ajde da vidim ima li jos neko da je dobar. Ovaj Miki bosanac je isto dobar ali ti bosanci su dosade zive, samo melju kao kakve zenetine”, “mozes ti da das kinju od bohora”, “dacu ja kinju broj, ok vazi, neka mu daju ponudu pa cu vidjet je li to dobra ponuda”, “sto cinis brate, razmisljam kako nismo ukopali garaze”, “voda je ogromna dolje brate, mi smo drenazu 1 metar stavili da rijesimo vodu, sve je ziva voda tamo”, nakon čega slijedi jedna slikovna poruka sa fotografijom spoljašnjosti predmetne zgrade i označenim dijelom potkrovlja, a zatim tekstualne poruke “ova dva stana treba da spojimo da ima 3 sobe, od toga jedna mega soba ono da ima ulaz u kupatilo”, “ajd da vidim je li izvodljivo, da li se poklapaju prozori, jer je ovaj prozore već uradio, ali vidjecu sad kako moze”, “pa može odlicno, samo ovu dnevnu presjec poprecno”, nakon čega slijede dvije slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vide arhitektonski planovi unutrašnjosti određenih prostorija predmetne zgrade, a zatim tekstualne poruke “ocemo dva kupatila? Ili jedno, ovako nesto soba i taj zid die sam podebljao da se rusi”, “koliko imaju kvadrata ta dva stana”, “ova dva stana su 76,12m2+61.68m2”, “jel ovo neko tvoj dosao?”, jeste”, “a evo vidjeh javio mi se vucko”, “vidi sa njim kako bi mu odgovaralo”, “reko sam mu da pita sve sto ga interesuje i kako oce”, “dacu mu ja to na cekanje dobar je vule”, “ja kinju htio napisati je li daleko da nosimo kamen sa grahova, imate li vi kamen”, “kakav ti kamen treba”, “za pontu”, “jel veliki kamen da se sipa u pontu ili za zavrsnu obradu”, “veliki da se sipa”, “aj sad cu vidjet pa ti javljam”, “ok”, “jesi uspio sto nac”, “ne bgm, kinjas ce da vidi, ako u cg nema kamena onda..”, “kako napreduje zgrada, treba sad grabiti danas je bilo prelijepo”, “donijecu sjutra ili preksjutra primjerke neke plocica”, “moze da to odma bucamo, da dodje bager masline da cupamo, da to uzmemo na vrijeme, izvadimo za zgradu i meni

za kucu da to odma sklonimo, ne mora to je skoro pa nase ?”, “moramo imati zelenila nama se 5 maslina nece vidjet tamo”, “da vidimo sto ce vucko za onaj stan on bi da spoji ona dva samo bez one sobe sto ostaje lije kad prodjes hodnikom”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi arhitektonski plan unutrašnjosti određenih prostorija grade, pa zatim tekstualne poruke jeste bez te sobe”, “ovo kupatilo znaci ostaje”, “jeste ocu i da ti pokazem kako bi on to”, “kako si brate”, “dobro je brate”, “nije lose moze se. Lijepo vrijeme pa je sve lakse. Samo da vidim kad bi mogao skupit sto para da znam da kalkulisem sa ovima dobavljacima i majstorima”, “idu li radovi baci koju sliku*, “koliko treba para”, “ide brate prozore su stavili danas gore, izolaciju bucaju, fasadu isto”, “30h cu dati veceras da neko doda kod lakovica”, “ok ti ako mozes jos sjutra da te ne cimam svako malo ti vidi. Jer sad bas ima dosta obaveza, ali kako mozes ti, ja mogu malo drat te majstore i za materijal sve na ler ne mora im sve bit u minut, jer rade struju, vodu, klimatizaciju provlace, fasadu, izolaciju, kamen, pa sa svih strana samo kao sakali zovu ☹”, “koliko treba para”, “ti vidi ako mozes 70-80”, “da vidim najvise sto mogu”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama spoljašnjosti predmetne grade i do tada završeni građevinski radovi, a zatim tekstualne poruke “odlicno”, ”spasilo nas je ovo lijepo vrijeme”, “kako ne ovo se mora grabiti jer ce 7 dana biti fino, oce li biti bager tu dok si ti odsutan”, “oce oce bice on tu, kod njega ce bit telefon”, “koristite ovo vrijeme dato izbucamo sve spolja, a unutra ne smeta vrijeme”, “pa to brate, bitno je da stavimo napolje spric, stiropor ljepilo mrezicu, izolaciju isto i posle smo mirno kad se zapuci zgrada, skelu cemo ostavit napolje i onda samo rajb da se spusti kad otopli malo”, “brate dolazili li kod lakovica veceras ili sjutra, samo da znam jer bi trebao nesto do tivta otic”, “za 10 min bg citroen sifra macola”, “vazi brate, mercedes bijeli ct“, “ok” , “Jesi tamo”, “evo stizem”, “za koliko si”, “tu sam, preuzeo sam”, ”40h”, “vazi brate”, “posalji mi presjek do sad sto sam da sacuvam u onaj notes, nemogu da skupim vise sve lazovi niko dugove ne vrace”, “a znam brate narod nikad losiji nije bio, bas rijeci vise nemam a tobos smo poznati po casti, saljem ti ujutru presjek sve mi je u kancelariji”, “treba dati na oglas”, “stanove mislis? Pocu malo kroz agencije da vidimo sto se desava”, “jeste i poslovne, poslovne za izdavanje”, “oce li rus uzimat ovaj dio”, “oce ali je on bez banke”, “dobro jedino sto valjat da zivne objekat”, “na tome i radim jer je perfekcionista rus”, “brate ja sam uzeo od tebe 926100€, od toga je proslo 3000e na plac onaj u risan, 5750 opremanje stanova u grbalj (kuca), 12400 kuhinje ugradnje isto u kucu. 4165e su troskovi hrane, roba i stvari kad su bili tu drugovi u kucu i 324000e sam stavio para na racun preko onog covjeka, tu je placen pdv 56.232e. od toga je povraceno 19400e. Ostaje 36.832e da se odbije. Znaci: 926.100e-3000-5750-12400-465-36.832=863.953e je utroseno tvojih para neto na zgradu do sad”, “ja da zabiljezim ovo juce i zaboravih odg”, nakon čega se okrivljeni Perović Nikša po završetku građevinskin radova, u Upravi za katastar i državnu imovinu uknjiži kao formalni vlasnik sagražene stambeno-poslovne grade u Katastarskoj opstini Dub – Kotor.

 

Sadržina komunikacija okrivljenog Perović Nikše i organizatora kriminalne

organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja se u tom dijelu potvrđuje iz medicinske

dokumentacije Opšte bolnice u Risnu, iz koje proizlazi da je okrivijenom Perović Nikši u toj medicinskoj ustanovi u istom periodu – tokom decembra 2020. godine, pružena medicinska pomoć usljed povrede ruke. Nadalje, iz dokumentacije Uprave za katastar i državnu imovinu proizlazi da je okrivijeni Perović Nikša tom organu podnio zahtjeve za uknjižbu vlasništva nad istom stambeno-poslovnom zgradom u KO Dub Kotor, te da je nakon toga i uknjižen kao vlasnik predmetne nepokretnosti i pripadajućih stambeno-poslovnih jedinica u obimu vlasništva 1/1. Osim pomenutog, navodi optužnice u dijelu koji se odnosi na radnje okrivljenog Perović Nikše, potvrđuju se i poslovno – finansijskom dokumentacijom privrednog društva “Termodom” DOO Podgorica, iz koje proizlazi da je u periodu između druge polovine 2020. godine i početka marta 2021. godine okrivljenom Perović Nikši prodata aluminijumska bravarija za potrebe ugradnje na poslovno – stambenoj zgradi u mjestu Radanovići, odnosno upravo zgradi lociranoj u KO Dub Kotor.

 

Naprijed navedeno je u skladu i sa sadržinom komunikacija između okrivljenog Perović Nikše i organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja, ostvarenih u istom periodu, u dijelu koji se odnosi na ugradnju eloksirane bravarije, konkretno porukama kojima je okrivljenog Zvicer Radoja o tome obavijestio sadržine: “ko je radio eloksiranu”, “termodom iz pg”.

 

Navodi optužnice u tom dijelu se potvrđuju i iskazom svjedoka Joksimović Jovana, iz kojeg proističe da se njegova firma “Termodom” bavi proizvodnjom i montažom aluminijske i PVC bravarije, da se na poziv investitora odazovu, da ga je u konkretnom slučaju zvao lično Perović Nikša, da investitori kao i uvijek pošalju šeme iz projekta, tačnije šeme otvora, nakon čega radnici njegove firme odrade i pošalju ponudu za traženi proizvod, što je u ovom slučaju bila aluminijska bravarija, da je pregovarao sa Nikšom Perovićem, da se zgrada nalazila u Radanovićima sa lijeve strane puta od stovarišta. ”Drvomont“, da je po prijemu ponude Nikša Perović odgovorio da je zainteresovan da sarađuju, kada su se prvi put i upoznali u njegovim kancelarijama koje su se nalazile desno od “Drvomonta”’, takođe u Radanovićima, da je tom prilikom sa Perovićem bio i njegov otac, da su dogovorili dinamiku izrade, montaže i načina plaćanja, kao i detalje u vezi eventualnih izmjena, da su nakon ponude skiopili ugovor koji je svjedok zaključio u ime svoje firme, a Nikša Perović u ime firme “DM Company”, da su u ugovoru naveli dinamiku izvođenja radova, način plaćanja, da je predmet ugovora bila aluminijumska bravarija. Početna vrijednost radova je bila oko 80.000,00€ i to je bila vrijednost za prvi objekat koji je započet, a poslije je bilo dodatnih radova, korekcija i izmjena za objekat pored. Objasnio je da firma ima kamion kojim su vršili prevoz, proizvodnju i majstore koji idu na montažu, da je tokom same montaže na objektu i tokom zanatskih radova dolazilo do izmjena na pojedinim otvorima, obzirom da je negdje trebalo staviti da prozor bude klizni ili fiksni, tako da je bila korekcija na taj prvi ugovor i na prvu ponudu, da prvom ponudom nije bilo obuhvaćeno prizemije i to su naknadno odradili i dali ponudu, da je u međuvremenu bilo još nekih sitnih poslovnih prostora u blizini i to nekih manjih iznosa, otprilike 5-6.000,00€ što nije bilo u vezi ovog objekta i da su svaku izmjenu registrovali ponudom ili predračunom, da su detalji montaže već bili predviđeni u startu, tako da se nije sa nekim posebno dogovarao, već su oni imali svoj nadzorni organ, misli da je bio Zoran, ali ne može da se sjeti prezimena, povremeno je dolazio Nikša, a povremeno jedan od njegove braće, dok su na montaže išli monteri njegove firme i sve je išlo svojim tokom, zbog čega lično nije imao potrebu da ide. Dalje je naveo da se sa Nikšom prvi put sastao u njegovom poslovnom prostoru, nekad su se sastajali na samom objektu, a nekada išli na kafu i za njega je Perović Nikša bio kao i svaki drugi investitor, da je na sastanke dolazio sam, da plaćanje nije išlo dinamikom kako su dogovorili, što je Perović opravdavao prodajom, eventualno da se sačeka da se proda neki stan ili poslovni prostor, da je najveći dio plaćen preko računa, sigurno više od 2/3, a bilo je situacija kada nije mogao da plaća preko računa i tada kad nije mogao da plaća preko računa, pa mu je tada davao gotovinski na ruke iz više puta, sigurno je bilo nekih 6-7 puta, odnosno da je otprilike 22-23.000,00€ dato u kešu, a da je ostalo dato preko racuna i ostao je dug negdje oko 7.000,00€. Pojasnio je da je ukupna vrijednost radova na kraju bila sigurno oko 90.000,00€, možda i 95.000€ i da se ovaj iznos od 22-23.000,00€ što je dato u gotovom novcu, odnosi na taj ukupan dug.

 

Radnje okrivljenog Milović Ljuba, kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st.3 u vezi st.1 i st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, proizlaze iz sadržine poruka koje je razmijenio sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem preko kriptovane aplikacije SKY ECC, sljedeće sadržine: “kakvi su, jesu novi”, “Izaberi najbolji, ne zezaj brate”, “Svaki je dobar, neznam koji da izaberem, uzecu onda ovaj kolt, njega nijesam imao”, “Ne moj samo radi mene da uzimas te izgrebane”, “Moze li britvas donijeti 5-6 utoka iz trebinja”, “Morace”, “Kad stizu u trebinje”, “Moze li sa kutijama prebaciti”, “Bombe su”, “Zavrsicemo”, “Auu, bombe, kako ubode to”, “Ove bez kokota odavno cekam” i više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vidi izgled više revolvera crne i sive boje neutvrđenog proizvođača i više pištolja crne boje neutvrđenog proizvođača, a dana 04.03.2021. godine u vremenu izmedu 12:15:29 h i 16:41:17 h i više tekstualnih poruka sadržine: “Krece gvozdje jeli spreman britvas”, “Kad stize, da ga spremim”, “Ne javija mi se ovaj jos, ali ce biti danas”, “Za 3h je tamo daj neku adresu” i jednu proslijeđenu tekstualnu poruku koju je okrivljeni Milović Ljubo razmijenio sa za sada neidentifikovanim pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Britva” sadržine: “Daj neku adresu, ne tamo, u tvoj grad”, “Vazi roki, Sokolska 2”, “Je li isti covjek”, “Nije isti ali docice tamo”, ”U gacko su utoke, idu ka tb”, dok je okrivljeni Milović Ljubo dana 06.01 2021. godine u 20:23:19 h l 20:23:57 h, okrivljenom Zvicer Radoju posiao dvie slikovne poruke na kojima se vidi okrivljeni Milovic Ljubo kako u rukama drži automatsku pušku crne boje nepoznatog proizvođača i stoji ispred kamina i umjetničke slike, koje slikovne poruke su praćene tekstualnim porukama sadržine: “sutra iz ovoga grmim, kakvo je to cudo, 7,9 sarac, Sava je drao iz njega”, nakon čega je istog dana u 20:31:34 hi 20:31:54 h okrivljenom Zvicer Radoju poslao i dvije slikovne poruke na kojima se vide fotografije puške neutvrđenog proizvođača, sa optičkim nišanom, koje su praćene tekstualnim porukama sadržine: “stavio moju optiku, cudo kako je dobra”.

 

Radnje okrivljenog Lazović Petra kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Cme Gore, proizlaze iz sadržine komunikacija koje je ostvario sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem preko kriptovane aplikacije SKY ECC i koji ga je dana 23.11.2020. godine u 10:56:03 h obavijestio “da rade staroga u kotor”, odnosno da se planira ubistvo pripadnika kriminalne organizacije, sada okrivljenog Kašćelan Slobodana, nakon čega je sa organizatorom kriminalne organizacije od tada do kraja februara 2021. godine razmijenio više poruka o planiranim policijskim aktivnostima u odnosu na pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije, sadržine: “pazi boljević je ukljucen”, “imas li br boljevica?”, “jel to onaj sto sam ti poslao sliku”, “jeste to je kum tuzu”, “imas li mu br boljevicu”, “i da ovog boljevica stavimo na mjere”, “da stavimo na mjere da dovedemo kecer da ulovimo kriptu koja je na stan”, “samo mi posalji slike da bi isplanirao da se otvore mjere”, “da bi tuzioc dao nalog da bude zakonski da ih polomimo”, “danas mi otvaramo mjere samo neka slikaju onda vidimo dje cemo postaviti ma da kad budu bili na obradu sve ce oni pricat ko je dolazio itd…“, da bi zatim dana 27.11.2020. godine u 14:27:02 h okrivljenom Zvicer Radoju poslao poruku sadržine “jel neki zoric iz nk tvoj?” da je u stek?sad su me zvali prije 5 min pao je na mjere da se hapsi”, “nema veze oko tebe nego oko droge sigurno”, “nije ništa značajno”, “nemam pojma pitam te”, “na trsteno”, “skp ga drzi ali ne smiju jer je on okg”, kojim porukama je okrivljenog Zvicer Radoja obavijestio o lišenju slobode pripadnika njegove kriminalne organizacije Zorić Marka iz Nikšića, a dana 03.12.2020. godine počev od 12:35:34 h više poruka u kojima je organizatora – okrivljenog Zvicer Radoja obavijestio o planiranoj aktivnosti Specijalnog državnog tužilaštva i Uprave policije – Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela, u pravcu lišenja slobode pripadnika njegove kriminalne organizacije predviđenoj za naredni dan, sadržine: “brate, da ti javim, sada sam bio na dogovor oko aktivnosti ujutro u Hn. Ono od ranije se ujutro realizuje, hapsi se 6 lica, oko Roganovica. Ne dira se Dusko kao sto sam ti rekao, ali oko njega lica da”, “pratnja ih drzi dolje duska ne”, “znam ova sta cemo mi da hapsimo rajic, aleksic i zmukic”, “moja grupa dje ide nece ih niko maltretirat, nece ih niko dirat ove dje mi idemo”, nakon čega je dana 09.12.2020. godine u 20:07:36 h na “chat grupi” sa okrivijenima Zvicer Radojem i Milović Ljubom razmijenio više poruka obavještavajući ih o planiranim aktivnostima policije u odnosu na članove porodice pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, sadržine: “Hari sve zna dolie”, “sad sam ih stavio na mjere”, “koga si stavio na mjere”, “sjutra njima kecer je u pg enesu rade nesto”, “4 kripte ove”, “sad znaju kuda se krecu, jel tako”, da po baznim”, “ako ne bude dedovicu tamo die ti je poslao hari lokaciju”, “posalji kecer u pentagon”, “kaze born da moguce da je tamo”, “dedovic je moguce da je bio kod stanisica”, “jedna od kripti je njegova”, “jer dedovicu obican tel drze na mjere i taj tel je bio dje i ove kripte i sumnja je da je niegova jedna i bio tu”, “dedovic ce spijat kao bela lala”, “4 sad mi rekose i sve 4 na mjere stavljene”, “ne 4 kripte sad mi opet kazu, jer kako mi kazu javim vam”, “4 kripte i obicno ovog malog koji je vec na mjere”, “4 se poklapaju sa informacijom”, a zatim dana 10.12.2020.godine u 08:47:35 h i dvije slikovne poruke, od kojih se ne jednoj vidi fotografija dijela operativne informacije iz baze podataka Uprave policije, za lice Perušinović Nikola iz Budve, a na drugoj ista takva umanjena fotografija i ispisan tekst ispod “sa ovim licem u ranijem period prelazi granicu Vusurovic Srdjan. Sad ga ukucah na granicu i vidim da je 06.12.izasao na Vracenovice u isto vozilo sa Vuksanovic Bobanom.To je na konto one price da je mozda Minja Sakovic poslao Andjelica za advokata Vusurovicu”, nakon čega slijedi tekstualna poruka “eto jabukama materijala boban je u zatvor ali mu se brat seta tuda”, a nakon toga je dana 17.02.2021. godine u 10:15:22 h okrivijenom – organizatoru Zvicer Radoju proslijedio slikovnu poruku na kojoj se vidi fotografija Zapisnika o obavještenju prikupljenom od gradanina Savić Strahinje, sačinjenog dana 22.01.2021. godine od strane Uprave policije CB Budva, koju prati i tekstualna poruka sadržine “za tebe..”, “slabo se vidi brate”, “tako mi je poslato i jos kad sa ovoga slikan lose ispadne” i tako okrivljenog Zvicer Radoja upoznao sa sadržinom izjave pripadnika njegove kriminalne organizacije lica Savić Strahinje, dok je dana 25.01.2021. godine u 19:21:12 h i 19:23:50 h na grupnom ”chatu”, okrivljenog – organizatora Zvicer Radoja, okrivljenog Milović Ljuba i pripadnike kriminalne organizacije iz Republike Srbije Belivuk Veljka i Miljković Marka obavijestio o sadržini informativnog razgovora koji je policijski službenik Žižić Milorad obavio sa licem llić Lazarom, na način što im je poslao dvije glasovne poruke sadržine: “onaj mali Ilić je malo laprdao tamo a nije pomenuo drugove, nikoga sa one strane, pominjao je neke iz rada, pominjo je da su mu nudili da ubije jovicu, da je trebalo to na godišnjicu da se radi, nego nijesu mogli da se organizuju, inače kao njih 6 htjelo da to automatima radi, pominje da je trebo da odradi lazara, ovoga gore što je nestao iz beograda i da se taj dan, ne znaju zašto, odustalo od toga i da je ubio šarca, malo se otvorio tamo i pričao ovo sa žižićem, pričao jedno 2 sata” i “ne znam je li pošla ova poruka, rekao je da je kod nekog druga gledao u kriptu da mu je pokazivao dje se on naježio, slike nekih momaka, kao lazara i tako dalje, da su valjda mučeni, ubijeni pa kako su im kidali ruke, noge, masakrirali i da su ih posle toga potapali u neke kiseline i da ih kao ne može nać niko”, a llić Lazar je dana 22.01.2021 godine zajedno sa licem Savić Strahinjom lišen slobode i protiv kojih se po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br. 12/21 od 20.07.2021. godine, pred Višim sudom u Podgorici vodi krivični postupak zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čI.401a st.2 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore i ubistvo u pokušaju iz čl.143 u vezi čl.20 i čl.23 Krivičnog zakonika Crne Gore, izvršenog na štetu člana suprotstavljene kriminalne organizacije Ljubiša Marka.

 

Sadržina ovih kriptovanih komunikacija, potvrđena je i dokumentacijom Uprave policije – Sektora za borbu protiv kriminala – Specialnog policijskog odjeljenja pod brojem 03, broj 512/20-819/22 od 27.07.2022. godine, iz koje se utvržuje da su dana 23.11.2020. godine, na osnovu inicijative Uprave policije i pisanog zahtjeva Specijalnog državnog tužilaštva, od strane sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, pisanom naredbom MTN broj 71/20 od 23.11.2020. godine, određene mjere tajnog nadzora protiv više lica, između ostalog i u odnosu na lice Boljević Dušana, odnosno upravo lice koje je okrivljeni Lazović Petar u istom periodu pominjao organizatoru okrivijenom Zvicer Radoju na zaštićenoj aplikaciji SKY ECC, u kontekstu određivanja mjera tajnog nadzora. Dalje, iz iste dokumentacije, a što je takođe u saglasju sa sedržinom ostvarene zaštićene komunikacije između okrivljenog Lazović Petra i organizatora Zvicer Radoja, proističe i da su dana 30.11. 2020. godine, od strane sudije za istragu Višeg suda u Podgorici proširene mjere tajnog nadzora u odnosu na lice Boljević Dušana. Osim toga, podaci iz dostavljene dokumentacije ukazuju da su mjere tajnog nadzora od strane sudije za istragu Višeg suda u Podgorici dana 09.12.2020. godine, proširene između ostalih i na lice Dedović Miladina, što je takođe u potpunoj saglasnosti sa sadržinom zaštićene komunikacije ostvarene između okrivljenog Lazović Petra i organizatora Zvicer Radoja u tom pravcu. Osim toga, iz dostavljene dokumentacije, čiji su sastavni dio službena zabilješka Specijalnog policijskog odjelienja I broj 2644/20 od 24.12.2020. godine i operativna informacija Specijalnog policijskog odjeljenja bro 04/1-070/20-26/2089 od 30.11.2020. godine, proističe da su u predmetu radnog naziva “Mediteran”, po naredbi Višeg suda u Podgorici MTN broj 30/20 od 20.05.2020. godine, sprovođene mjere tajnog nadzora, između ostalih lica i u odnosu na lice Zorić Marka iz Nikšića, za kojim je bila raspisana nacionalna potjernica, pri čemu se u postupku primjene mjera tajnog nadzora došlo do podataka o trenutnoj lokacili lica Zorić Marka, na osnovu čega je to lice dana 28.11.2020. godine u 06:30 časova lišeno slobode po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva. Iz operativne informacije naprijed navedenog broja i datuma, sačinjene od strane Specijalnog policijskog odjeljenja, proizlazi da su policijski službenici kriminalističkim istraživanjem na predmetu “Mediteran” u vezi člana kriminalne organizacije tzv. “kavači” – Zorić Marka iz Nikšića, došli do saznanja da se krije u nekom od objekata na plaži Trsteno, u kojem pravcu su dana 27.11.2020. godine, sačinili i organizovali mjere u cilju lišavanja slobode navedenog lica, da je istog dana dogovoren plan lišavanja slobode Zorić Marka, što je i učinjeno dana 28.11.2020.godine u 06:30 casova. Dalje, u operativnoj informaciji se konstatuje da su policijski službenici neposredno nakon lišenja slobode Zorić Marka, nakon što je dobrovolino dao šifru kriptovanog telefonskog uređaja, na dan 27.11.2020. godine u vremenu izmedu 15:30 i 16:00 časova, evidentirali više poruka u kojima ga je okrivljeni Mujović Radovan kao korisnik kodnog imena “Bengall” upozoravao da ima informaciju da će da ga uhapse, što je policijske službenike navelo na zaključak na sumnju da neko od službenika Uprave policije odaje povjerljive informacije članu navedene kriminalne organizacije Mujović Radovanu. Analizirani podaci, po ocjeni ovog tužilaštva, i u ovom dijelu su u saglasju sa sadržinom zaštićene komunikacije ostvarene u istom vremenskom periodu između okrivljenog Lazović Petra i organizatora Zvicer Radoja. Sadržina kriptovane komunikacije u kojoj je okrivljeni Lazović Petar u istom periodu obavještavao organizatora između ostalog i o upotrebi tehničkog sredstva tzv. Catchera, upravo u odnosu na pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije koje je pominjao okrivljenom Zvicer Radoju, potvrđuje se dopisom Uprave policije Odsjeka za specijalne istražne tehnike broj 512/20-767/22 od 11.07.2022. godine, iz kojeg proizlazi da je urežaj “IMSI catcher” korišćen i to: dana 27.11.2020. godine na području opštine Podgorica prema ciljanom licu Boljević Dušan, dana 09.12.2020. godine na području opštine Tivat prema ciljanom licu Stanišić Radovanu i dana 11.12.2020. godine na području Opštine Kotor prema ciljanom licu Dedović Miladinu.

 

Na opisani način, po ocjeni ovog tužilaštva, okrivljeni Lazović Petar je postupao protivno odredbi čl.4 st. 1 Pravilnika o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova, koja propisuje da policijski službenik primjenjuje ovlašćenja samo u svrhe za koje su namijenjena, te protivno odredbi čl. 188 st.1 Pravilnika o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova. koja propisuje da policijski službenik prikuplja, obrađuje i koristi podatke samo u mjeri koja je neophodna za vršenje policijskih poslova i primjenu ovlašćenja.

 

Radnje okrivijenog Lazović Petra kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, proizlaze iz sadržine komunikacija koje je ostvario sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem preko kriptovane aplikacije SKY ECC, sadržine: “e super ti otac i tigar imate nesto od mene”, “oli se ti spustiti po to”, “moze kad oces samo da vodimo racuna najvise zbog tebe”, “nisam ti pokaza”, nakon čega slijede dvije slikovne poruke koje je okrivljeni Lazović Petar poslao organizatoru, na kojima se vide fotografije revolvera sive boje sa crnom drškom, a zatim slijede tekstualne poruke “’kad ces po ovo”, “kad ti odg kad pa da vidim”, “veceras ce biti kod mene”, “dobro brate moj”, nakon čega ponovo slijede dvije slikovne poruke poslate okrivljenom Lazović Petru od strane okrivljenog Zvicer Radoja, sa fotografijama na kojima se vide dva komada tzv. konvertora za pištolj crne boje, a zatim tekstualne poruke “sad si pravi komandos”, “samo mi reci kad si da mi donesu”, “pa onda uzmi ti njima samo kazi da sam im dao, “ne ovo sam vama namjenio pa im ti objasni da je to za komandose”, “ovo je pravo kad ides u akciju’, kad da pripreme”, “kad tebi odg nocas ili sjutra”, “meni kad oces brate”, nakon čega slijedi slikovna poruka koju je okrivljeni Lazović Petar poslao organizatoru sa fotografijom na kojoj se vidi da je na pištolj postavio dodatak crne boje i na kojem pištolj ima izgled automatskog oružja, a zatim ponovo tekstualne poruke sadržine “brate da Kazem porucniku da si poslao jedan za njega kralju i tigru cu da dam od tebe pa cu ja uzet kralju, a moj dam porucniku kazem da si po meni poslao”, “ne brate dacu ja njemu nesto drugo”, “jer k nece koristi ja cu mu ga uzet a moj da dam porucniku, a ovaj jedan cu dati porucniku i recu da si poslao po meni jer voli on to”.

 

Radnje okrivljenog Lazović Petra kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje produženog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.4 u vezi st.1 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, proizlaze iz sadržine komunikacija koje je preko kriptovane aplikacije SKY ECC, ostvario sa pripadnicima kriminalne organizacije koji su koristili SKY ECC pinove 220A6D i AE43FB, sadržine: “HvalalJavim za amg, ako mi izbije ko. A ti javljaj kad bude to novo dobro, da pravimo dogovor”, “Kad moze onaj jedan AmG da se preuzme i dje? Dok ne bude to iz Hol…”, “Ada necu gratis brate”, “Pusti to.. korektno je ovo na 32 nema sta”, “Nisi javio nista, oko logistike”, “I za onu robu, kad moze da se preuzme i pare da se ostave..moram ove moje dopunit, pri kraju su”, “Ti org dje ce se dodat i saljem 32, da uziva ovaj narod, ahahah”, “Ovaj moj oko pola 3,3 je u pg. Dje da se nadju, da se dodaju?”, “Nemoj onaj kvart, drugo dje god”, “Ol tamo kod volija, na ulaz na zlaticu? Il u atlas u garazu?”, “Audi a4”, slikam ti sve kad bude dolje”, “Za 5 min je atlas, saljem sliku”; “Cekace Audi a4 karavan, tamna bordo”, “Kod perione”, “Zavrsili!”, “Da im nije mene kolumbiju bi samo na tv gledali..ahahahha”, “Pomjeri ovaj drug za sj pg, pa sj saljem po njemu”, “Ne 16, vec 27”, “Ocemo li atlas i danas? Najprostije”, “Kom da se ostavi? 27 h je”, “Kroz 40 min je tu”, “Ima li ljubo jos ovog AMG na stanje u cg?I imali robe u Beč i na koju cijenu? “Vazi brate. Al da se dog ja i ti nesto, a to je, ako napravimo ovu varijantu u bec mogu da org da se skida fina kolicina i da tebe ja ubacim ocu, na komad, ja se lose osjecam i tebi za burek sto se kaze”, “Na koju cijenu?”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vide dva pakovanja kokaina u celofanu, sa natpisima “fefi”, a zatim ponovo tekstualna poruka sadržine “Za robu ti javim kroz par dana koliko i sta, pravim neki dogovor da ide nesto u kontinuitetu mjesecno, al da vidim ocu li to poklopit sve, pa javim’, “Imas li dje vadjenje u koju luku, da nije roterdam, bilo dje odakle brodovi sa ekvadora plove”, “Imamo mogucnost iz ekvadora da posaljemo dje oces, tu dje imas mogucnost da se vadi”, “A dje ima luka z makedoniju, a kuda da dodje u mk”, “Sad rade iz ekvadora nesto za roterdam ce da pokusaju ako ocesh, imas mjesto, pa to dje mozes ti kad vidis ljude dogovaramo se”, “500 kom imaju pa ce da salju oni ce po 50-100 kom”, “Ok ako cesh ovih dana mi reci da ubace Koliko, oficir ce 60, komita 100, ovo je ne vezano za ovo sto sam te pitao sad ako oces za roterdam”, “Imaju oni za roterdam oni tamo rade i sad oce da odrade posao, a ovo ako ti zavrsis I to ce pa ce se preseliti… a sad rade nezavisno od ovog sto sam ja tebe pitao…”, “Sad oce ekvador roterdam a to ako zavrsis ti to je bonus top kazu”, “I za narednu nedjelju isto ne mozes da izvucesh 350×30 ili mozes?”. “Ocesh li do nocas moraju znat ono sto su te zvali napravili mjesto sa tebe ocesh li sad za roterdam dok ti to ne vidis sto moze…”, “Pitaju ocesh li da uplatis, da ide sa njima roba, ne vezano za grcku, za grcku svakako ako dogovoris, nego oni sad rade za roterdam”, “Pa imas miesta da ubacish komada 20,30 ne znam koliko bi htio, a za grcku o tom potom kad vidis tog priatelja onda se to dogovara”, “Koliko ce brat da salje za sebe?Kom je 53007 – roterdam 31000? 5kom 155.000-125000 zarada i 25 ulozeno jel tako – 15% 105, vazda od ulozenog se odbija izbacaj”, “5 komada – 15% = 4,25”, “Koliko je od ova 3 kom zarada?”, “Ne znam posto ce prodati brate.Bas nisam pitao kolika je sada cijena, ali tako nesto oko 31 3 – 15%*31000=79h”, “Koliko imam ja sad da vidim sta cemo za sjutra i australiju”, “Imas placeno 22 u ovoj turi sto je krenula”, “Koliko ostaje ukupno: “Saljem ti sliku”, “Junior 10 -17%=8,3*25000 = 207500 16720 – dug od ranije 224220 novi posao 22*5300=116.600 224220 – 116.600 = 107.620 ostalo”, “16 h i nesto, pa oduzeo ovaj posao sto je krenuo. Ostalo ti preko 100 h”, “116600 su 22 komada”, “Vidi ti sa Oficirom, dogovori i ja sam tu”, “21 komad je 111300, a ti imas 107620, tako da fali 360 samo”, “Ne znam po koliko ce se prodavati, vidis da dosta robe izlazi, cim je trziste preplavljeno, pada cijena, al eto ako bude 25”, “Oko 880000, malo ti fali da budes milioner hahahah, to ces sa poslom Australije”, “Nisam znao detalje za australiju.A Oficir, jes. Malo, nije strasno. Kao da mu je prvi put da ljulja jako, nije ovako, al spram para koliko je imao tada, isto je ljuljao jako”, “21 msc 20 austr”, “Ti vise msc a austra tako, vidi batice sa oficirom”.

 

Radnje okrivljenih Milović Ljuba i Lazović Petra kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje produženog krivičnog djela krijumčarenje iz čl.265 st.3 u vezi st.1 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, proizlaze iz sadržine kriptovanih komunikacija koje su preko SKY ECC aplikacije ostvarivali međusobno, ali i sa dvojicom pripadnika kriminalne organizacije, za koje je analizom sadržine poruka utvrđeno da su djelovali na teritoriji Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tako iz sadržine ovih kriptovanih komunikacija proizlazi da su okrivljeni Lazović Petar i Milović Ljubo dogovarali nabavku neocarinjene robe, cigareta proizvođača “Manchester plavi i crni”, “Fm“, “Merlin” i “Trokadero”, njihovu preprodaju na teritoriji Crne Gore, Makedonije i Kosova i način podjele novca od tako ostvarene zarade, a na to ukazuje sadržina sljedećih poruka: “Planiraj da ce biti sledece nedjelje mancestera”, “Pritisni ga da posalje pare, planiraj da imas dvije nedelje po 350 mancestera”, “Nemoj ga davit jeftino, probaj na 600’“, “Ok brate posalji mi kolika je tvoja zarada na ovu zadnju turu”, “Ne brate nego da ocistimo to, kad uzmem pare javijam se da ti dodam”, “Brate poslato je 137100, jesi li po gradu da ti dodam ovo tvoje”, “Hoce li uzimat manc u utorak, ide mu 250 manc plavi I 100 manc crveni, daj mu ga na 600”, “Ima mancest fm plavi i crveni, fm slims i merlin”, “Ok brate, da saljem ovih 350 u utorak jel tako”, “Ima samo fm”, “Brate donio je Mar 150.000 od druga, hoces li da ti odvajam sta”, “Fm je 540 za tebe, 580 probaj i na 570 da ga das neces pogrijesit, Brate dug je 493000+tvoja zarada na 700 mancestera”, “Sjutra mu ide 350 fm, molim te isforsiraj ga malo za pare”, “Brate proslo je 140, koliko je tvoja zarada da ti odvolim”, “Nema odje nista od robe”, “Jeste brate javio mi je marinko da je preuzeo 180 a ja se u subotu vracam pa cu uzeti od njega”, “Jeste 190 sad vidjoh da mi je tako javio nego ja pogrijesih”, “Mislim jos nesto oko 120 da je dug, planiraj da radimo sledece nedelje, pokusaj da mu podignes malo cijene, za tebe je sve isto, manc 510 a fm 540 za tebe, fm na 580 a manc probaj na 600”, “Forsiraj manc jer je na njega najbolja zarada a ja cu te pogurat koliko god mozes da prodas”, “Mar koliko moze da vuce, hoce ima sad robe za 2-3 nedelje”, “Samo da miki javi kad i kako radimo i pravimo plan”, “Brate sad sam bio sa Mar i donio je kompletan dug, rece da moze 500 da povuce ove nedjelje”, “Ima manc, fm I trokadero”, “Ok brate, koji fm imaju sve 4 vrste”, “Mislim da ne moze preko 500 da spakuje u dvije hladnjace”, “Ok samo javi koji ce i koliko fm ili ja sam da mu izmiksam”, “Brate vidi sa tvojima sta im treba od robe i do sjutra javi spisak”, “Ima mancester i fm slims”, “Stavi 400 plavi 100 cmi”, “Mislim da ce Mar sjutra donijet kad dodje za robu”, “Kolika je zarada na 300 fm I 200 manc da odvojim sjutra”, “600 manc 580 fm”, “30.000 poslao”, “sta ima za narednu ned”, “Ima trokadero ks i fm slims, ima 50 mancest crnog, debeli trok”, “Koliko je tanki fm za totia”, “200 fm ostalo sto moze i ima manch”, “Fm mu daj na 570, 540 je za tebe, ima jos 50 manc crnog”, “To 250 salju mu, kune se da ne mozes vise i trokadero da nema kome”, “Jel slao Toti”, “Jeste ono ranije, ocistio prvu turu, nije vise slao nista”, “Imas li koga u bg? Da moze da da 40h ja tebi odje”, “Nemamo trenutno nista gore, ovo kako je bilo malo robe nismo slali gore, bosna, Makedonija i Kosovo ima ako ti sta znaci”, “Zavrsio sam brate”, “Jel ti donosio marinko”, “Nije jos nista, javijam ti kad bude i odvojicu tvoje za predzadnju turu”, “Poslao je toti 100, kaze poslace opet strah g abilo od kontrole”, “Kolika je tvoja zarada na 500 manc da ti dam za to”, “35”, “Ok brate, veceras se javljam da ti to dodam”, “Brate poslao je toti danas 100, kolika je zarada na ovih 250 zadnjih da ti izdvojim, 200 fm i 50 manc je bilo”, “Odvojicu ti pa za 45 min ti mogu nedje dodat”, “Hoces kod tvoje zgrade, moze tu sam za minut”, “Brate izvucu ti 700 mancestera ove sad 350 i one tamo koja borba oko njih kao da su od zlata”, “Koliko si poslao”, “Kad ces ovih 500? A neces da uzimas”, “Ovamo ne smijemo prekidat jer ce nas iskljucit ti tebe ja odje posrednik ima 700 mancestera rekli su 600 ja cu tebi dati 575 ako me ofiras onda ci izgubit kupce ovo ocu da ti pomognem”, “Nema gruvamo stigla roba sad cemo da dovlacimo po manje, ako bude krenulo da stane, mozda budem mogao u tamo da ti po 500 saljem pod maskom”, “Brate sad su me zvali 610 mora manc, znaci tebi 580, 30 e da zaradis vise ali da mi saznaju rastrgli bi me”, “U utorak prvih 350, brate utorak se radi, ne pominji nikom mancester jer bi me ubio 610 ga daju”, “Utorak 350 manch posalji pare u sto vise u utorak masu je duga moramo to razduzivat”, “Srijeda fm, za tebe 580 je, pokusacu na 570 al nemoj pominjat nikome”, “Dobro sto je to tako poskupio”, “Sima manje robe dolazi dolje placaju isto”, “Salem posle”, “Koliko?”, “136000 cistim onu turu od 500 i sjutra opet salljem 150 od mancestera”, “Odvezoh robu u bosnu”, “Manch ti je 600 fm 580 ove nedelje moze 350 manch i 150 fm jer marinko ne moze preko 500 valjda”, “Imam mancestera 350”, “Vidi moze li jos da pokusam 50 fm pa 550 da ti posaljem, uzmi sad 350 m i 200 fm=550 i iduce cu ti poslati 550 pa cu rotirat fm i manch poslacu ti 250 manch i 300 fm”, “Mozes sad 350 fm i 200 manch”, “Koju fm, ako marinko moze vise od 500”, “300 fm 200 manch ove

iduce cemo vidjecemo da vise fm bude”, “ako mozes dogovorit sa marinkom vise onda cu ti vise poslat”, “pitaj moze li preko 500 pa da ti stavim jos 200 fm”, “tako je meni receno 580 | 600 sad, nema bice 3,4 ned pa opet nece*, “Brate slusaj napravicu grupu sa jednim drugom to mi je kao brat da vidimo oko jedne kombinacile mozemo li je zajedno realizovat oko cigara. Pod maskom, pred njim mozes sve kao sa mnom… ali ovo nase sto radimo to se ne pominje to je firmino i to ce opet brzo stati*, “Koliko bi tebi odgovarao mancester, jer imam komb nedeljno 1000 manch jer tada niko nece moci da imato ja idem na to da vidim za tebe pg – 550,60 ako uspijem”, “Brate samo gledaj da uzmes sam jedan brend da drugi niko nema i onda je posao pravi”, “Pa to cu pokusati mislim da cu moci ali moram nac prodaju za tih 1000”, “300 slims fm i 200 mancestera za narednu i ima jos jedna dvije ned ove regularne”, “Onda mancester sad cu trazit 590 i mojih 10 dacu ti 500, na 580”, “Koji je ovo trokadero, je li slims ili debeli”, “Tanki fm mi slabo ide alia ko nece bro doci roba uzeo bih nesto”, “Koliko je taj tanki brate fm”, “580 mislim ali cekam odgovor”, “Ma brate nemam ga kome majke mi i 200 fm mi je previse”, “Brate ne znam imas 250 fm 150 trok i 50 manc”, “Trokadero nemam kome da mi ga dzabe das”, “Ili fm 565 | mancester 570 da trazim”, “200 tog tankoga | mancestera sto imam”, “575 fm 580 manch”, “Toti oficir je moj brat”, “Oficire vec sam ti rekao toti je nas drug sa njim mozemo se sve dog”, “Toti junior mi je rekao za tebe kaze da imas razne mogucnosti u bosnu kad su cigarete u pitanju pa da vidimo dal mozemo nesto uklopiti da razmijenimo informacije”, “samo ti prediozi ja ti odmah mogu reci sta se moze a sta ne”. “Mi imamo Manchester na raspolaganju I mogli bi pod maskom da ga uvezemo u BIH da ga provucemo na llino brdo na crnogorskoj i tvojoj strain”, “Ja bih imao transportnu firmu i vozaca, i imam carinu i nasu i bosansku pod kontrolom”, “Mogli bi od 500-1000 kartona nedeljno da dobacimo do bosne”, “To je mnogo zajebano kod nas jer kontrolu vrse ovi iz uprave za indirektno oporezivanje, oni pregledaju robu na terminal ako je sta sumniivo”. “Kako ce pregledati robu ako istovarimo cigare prije, ako je dobra firma onda nece”, “Mi trenutno na raspolaganju imamo 1000 kartona nedelino ako bude islo sve po planu mozemo da je ostavimo u cg ili pod maskom da je izvezemo za transit nijesam siguran”, “Bosna se brzo zasiti, Hr je pravo trziste”, “Odgovara li tebe ovaj Mancester na crno, ako odgovara gdje ti pase”, “Kolika tebi odgovara cina manch? Do sad si uzimao do 580-600.”, “Trenutno je ima na 600 na granici majke mi pokazacu ti poruke sto nude”, “A koliko tebi odg”, “Ja uzmem 500 izadje me 620 a dodje neko uzme 20 na 600 I poremeti trziste”, “Trenutno sada davaju mancester 600 na granici I sve preko toga da platim je mnogo, takva je sada situacija”, “Sad da uzmes 500 od nas kolika ti odgovara cijena, nedeljno 500 koliko bi tebe odgovaralo, da ti ja I oficir damo”, “Toti, sad pricamo nas trojica I nas dvojica te pitamo koja je to cijena sad koja bi tebe odgovarala”, “Znamo to sve zato te pitamo ako ti odgovara grahovo koliko ti na grahovo odgovara cijena”, “Mancester 580 pg ili 600 granica”.

 

Radnje okrivljenih Milović Ljuba i Lazović Petra kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.4 u vezi st.1 i čl.23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, proizlaze iz sadržine komunikacija koje su preko kriptovane aplikacije SKY ECC ostvarili dana 26.11.2020. godine, konkretno poruka: “ove dvije su 30, sto si mi bio duzan za 6 kom”, “6×5300=31800”, “ovo ostalo je visak”, “onaj pad nijesam racunao od 200 kom, to moram podijelit na ulagace i procente”, “ove dvije su visak”, “10 h”, te slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vidi veći broj papirnih novčanica u apoenima od 20, 100 i 200 eura.

 

Radnje okrivljenog Živković Radoja kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika Cme Gore, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 3 u vezi st.1 i st 2. Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije u odnosu na njegovo djelovanje da krijumčari kokain iz Južne Amerike u Cmu Goru i druge države Evrope i da neovlašćeno nabavljaja veću količinu vatrenog oružja i vatreno oružje čije je držanje građanima zabranjeno, proizlaze iz komunikacija koje je ostvarivao preko kriptovane aplikacije SKY CC sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem, konkretno poruka sadržine: “dje treba da pitam za transfer, kolumbija?”, “poslacu ja odavde nekog da ponese, pa ovo preko bata da saljem, vazi”, “koliko ima, koja cijena, slikovnu poruku sa fotografijom na kojoj se vide četiri pakovanja kokaina u celofanu sa natpisom “AMG”, koja je praćena porukom “u stek je, mislim da su u bg”, “da saljem preko onog za spasketa?Ekv 500 cali 2000”, “vazi mi smo slali u ekv 2000 cali 500, sad cu org pa javim kad posaljem”, “ako budes imao neki kamion da prebacim oruzje neko sam kupio od nekog od brzog da dam gojcetu, u srm mitrovicu a mislim u bg da ga moze donijet”, te slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vide dva pištolja crne boje neutviđenog proizvođača i jedan automatski pištolj “Škorpion” crne boje sa dva okvira za municiju i prigušivačem, a nakon toga tekstualnu poruku sadržine “I automat”.

 

Radnje okrivljenog Spasojevic Nikole kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st. 1 Krivičnog zakonika Cme Gore i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije u odnosu na njegovo djelovanje da krijumčari kokain iz Južne Amerike u Crnu Goru i druge države Evrope, proizlaze iz komunikacija koje je ostvarivao preko kriptovane aplikacije SKY ECC sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem, konkretno poruka sadržine: “dje imamo vadjenje, za ove iz arg, koja cijena, kad ubace robu i mornari potvrde mi tek onda saljemo pare, tako da nam je to dobro, samo da vidimo dako se posrece te tacke i mogu ovi da dodaju”, “dje je onda prvo za eu ili? pitaj ih da znamo, javio sam ja ovima”, “ne mogu skupiti mnogo robe 500 ima za sad probace jos mozda da nadju ovi za arg, al je peruanka, cekaju kordinate da im daju, dobra je ova peruana kazu, slikace nam, uglavnom ovi 500 ce dodati sigurno, na sidro kad budu ce im dodati, kad pridju na sidro u arg vode im dodaju, tako mi kaze, sad ce nam poslati sliku robe, 6800$ su rekli onda sad cu pitati, ovo je roba od neke druge ekipe tamo, kaze da je top, skupice jos robe kaze, ali 500 za sad ima, skuplja jos kaze, imas masu robe u arg vazda je i bilo, skuplje ce roba biti kaze od 6800$ ono je bila cijena jer iz brazila htio da doda, zato je pitao za fortalezu prolaze li, sad ce javiti koliko je, peruanka je skuplja kaze, 5200 kaze da je roba tamo, sad ce da nam javi koliko je ubacaj”, “kako cemo da vadimo u eu, 3h sam mu rekao da kostaju, pita ovaj koliko kostaju mornari jeli, ja sam mu rekao 3 h nema on sto da pita”, “moja je greska ja sam rekao grapi da sam ih spojio da pisu mirkikiu jel su spremni da ubace 1000 i da naprave podjelu, sad pisem bas sa drugom oni mogu da ubace 1000 sigurno ali kaze da nece da plate 3 h i da su samo tri covjeka na brod koji rade”, “daj mi samo preciznije dje mi izbacamo robu, dje imamo izbacaj, evo sad dogovaram sve precizno oni nece ispod 1000 da stave i zato im je mnogo ovo 3 h sto sam im rekao, moze i vise da nam ubace, samo mi daj jos podataka oko izbacaja jer oce da znaju zbog sebe jer i oni ulazu, sto i ti ne vidis za robu da nam daju, ja sam vec ponudio, nego sam trazio 10 k pa ispadoh neozbiljan”, “8 sam rekao na kraju kumu da trazi, sad sam mu rekao 7 onda pa da vidimo, ma ima robe, ima sigurno neko od stranaca, naci cu ja u hol”, “trazio je kapetan da naprave put i izmedju engleske i irske, tako da se jos nije odlucio kojom ce nazad, od 02 do 10 og ce biti izmedju wp 20 i wp 21 tu ce plutati i cekati odlazak ispred luke na ukrcaj, ovo je pozicija na kojoj ce biti od 02 dec do 10 dec, nakon cega idu na ukrcaj, samo je 70 milja razlika, tj blize je iznad irske ali se boje ruznog vremena”, “sad ce kum javiti tamo na chinu”, “reci mi ovo za australiju kad treba da se uplate pare, rece mi pjer da oce 250 da ide, ima li prostora za jos 50”, “sto cinis brate, imas li varijantu kakvu da posaljem pare iz cg gore za hol ili ako nekom treba ovdje pa on da gore”, “koliko treba njima u ams da se da para ako cu za 50 k da uplatim, kome bi trebao da dam to onda u ams, tvojima?, okk”, a zatim proslijeđenu poruku razmijenjenu sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Lucciano” sadržine “evo gledamo sad ovin dana da se uplati 500 e za cali samo sto ce da podignu pezose sigurno to Dv zna da nema tamo $ ali cemo izracunati tacno da dobiju 250×2000$, mozes da kazes Dv ako moze da oni ubace na Grimaldi da imamo vadjenie nas momak ulazi u luku kad stigne kutija, slobodno neka garantuje brate da saljemo ovih dana pare nego trazimo transfer nasli smo 20% nam traze”, “mozes Dv da pitas u pezose da damo u Cali”, a nakon toga poruke “treba nam token i kontakt za predaju para, treba nam i za kali i za ekvador token i kontakt jer nasli smo gore da damo”, “cali 250×2000$ ekvador 250×500$”, “ima li sto za cali brate, okk cekamo, da nema sad slucajno u ams da daju pare a ja da dam u cg”, “nemaju oni transfer nego mi saliemo u cali 2000 $ po kilu i 500 $ u ekvador, kad dodaju jos 1100$ ili je obrnuto, za cali 500 $ a za ekvador 2000 $”, “dao sam 125 h bestu da mi prebaci u holand, mozemo li danas zavrsiti da uplatim za dalje te pare za cali i za ekvador”, a zatim proslijeđenu poruku razmijenjenu sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Lucciano” sadržine “mozes da pitas Dv da provjeri jesu zvali u ekvador da predaju pare?.uplaceno brate za ekvador i token, samo da nam daju za cali, da uplatimo 500 $”, nakon čega slijede poruke “jesu li ti javijali za ovu uplatu za cali”, “okk brate sad cu im reci da spreme token, sad sam pisao da spreme, brate ovaj sto uplacuje za pjera gore u col pare kaze da mu mi damo token jer on uplacuje pare i pita koliko pezosa treba”.

 

Radnje okrivljenog Kašćelan Slobodana kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije u odnosu na njegovo djelovanje da krijumčari kokain iz Ekvadora i drugih država Južne Amerike u Crnu Goru i druge države Evrope, proizlaze iz komunikacija koje je kao korisnik SKY ECC pina DI845T, ostvarivao preko kriptovane aplikacije SKY ECC sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem tokom avgusta 2020. godine konkretno poruka sadržine: “slao sam ja tri put pare u ekvador”, “50 kom sam stavio a najprije smo se dogovorili don i ja po 40 da stavimo pa smo podigli po 10 kom”.

 

Radnje okrivljenog Vujotić Milana kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije u odnosu na njegovo djelovanje da krijumčari kokain iz Južne Amerike u Crnu Goru i druge države Evrope i da po naređenju organizatora prati kretanje pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, sada pokojnog Šaković Milića za kojeg je organizator odredio da bude ubijen i da o tome obavještava organizatora, proizlaze iz komunikacija koje je ostvarivao preko kriptovane aplikacije SKY ECC sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem, konkretno poruka sadržine: “Neka javi wolk za ovu robu, da znamo koliko da trazimo, znaci peruanke ima od toga je 22 nase”, “roba moze u santos”, “treba li njemu robe”, “evo token i broj whatsapp za 140 000$ Wolk da plati za robu, vidji wolka za placanje robe”, “brate pitaju ovi moji drugovi iz australije za onu robu za Fiji je li sve ok sto su dali kaparu, brzo bi mogli da se organizuju da je uzmu i da daju ostatak novca svakako, “On je duzan tebi ja mislim za kocku i meni 85h. I one 50 kom tamo u peru”, “bice oko 140-150h da ostane u barsu od onih para sa tenerifa. Koliko treba da se posalje jos za ekvador?poslao bih ja jos 50-60 toliko mi treba da pokrijem robu sto sam narucio ubacaj.I ko ce jos”, kao i poruka koje je dana 04.02.2021. godine, razmijenio sa organizatorim: “Reko sam mu da se pazi da ga ne obidju.Dok ne vidimo o cemu se radi. Samo da ne poklekne neko i progovori”, “nisu ludi da pokleknu nidje djela nema, ko je od njih tayson”, “jedino njega nisam upoznao a pominjali su mi ga”, “taj je isto uhapsen”, “taj ie kidao Lazu je preuzeo u auto”, “samo da cute”, “Sop, kratos, kantona, ares, bary, hell, tayson, leo, to je ekipa koja kida mislim da nema sansi da iko tu progovori, ne znam jel i onaj boske inzinjer kidao za njega nisam siguran a za ove znam i slusao sam”, “jedino da spija neko ili da nadju onu masinu ako je kuca na inzinjera”, “to treba leo da skloni”, “kad je ovoliko iskidano ljudi i masinu i kucu zapalit, nego ibg kad su oni samouvjereni i tvrdoglavi nazalost“, “sve se to rasklopi baci itd”, “da ovaj Vrcin ne pominju bili bi mirni a ovako haos”, “neka je ako nije pala treba da to razmontira i nosi nedje, kupi dvije prasice i provuce ih kroz tu masinu, plocice i sve iz kuce skine kao i namjestaj”, “onda mi nije jasno kako imaju za zvonceta sve i za kanidju, kad je svaki na isti nacin isao u masinu i u rijeku”, te proslijeđene poruke koje je okrivljeni Roganović Duško sa kodnog SKY ECC imena “Kurjak” razmijenio sa pripadnikom kriminalne organizacije iz Republike Srbije, Hrvatin Bojanom koji je koristio SKY ECC kodno ime “Anakin”, sadržine: “brate sad smo mi tu da pocistimo ostale stvari za bracu”, “vidi treba nam ozbilina organizacija da pocistimo sve i onda nista bas ne mogu”, “da moracemo da se organizujemo da se sve to ponese od masine do ostalog”.

 

Radnje okrivljenog Roganović Duška kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije u odnosu na njegovo djelovanje da krijumčari kokain iz Južne Amerike u Crnu Goru i druge države Evrope, kao i da organizatora obavještava o pronađenim dokazima prilikom lišavanja slobode pripadnika kriminalne organizacije koji su djelovali na teritoriji Republike Srbije, proizlaze iz komunikacija koje je ostvarivao preko kriptovane aplikacije SKY ECC sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem, konkretno poruka sadržine: “imamo dug od

19 h za pola kocke sto smo uzeli davno (alka) od kalabrija, da to platimo i uzmemo jos pola kocke, ako moze tako jer samo zmule radi pa ide bas sporo”, “moze brate sto god oces”, “smanjicu ove ne toliko bite jer se ne moze stizati”, “ne moze nikako bas, trening, porodica i telefon tesko se uklopit. nama zatvaraju grad prekosjutra zbog korone na 10 – 15 dana, zmule bi sjutra pokupio pola kocke i donio pare, mozemo li za sjutra to iskombinovat?”, ”moze pisi kalabrezu”, “i ja to mislim nego odakle 16 uhapšenih, reko sam mu da se pazi da ga ne obidju, dok ne vidimo o emu se radi, samo da ne poklekne neko i progovori”, “nisu ludi da pokleknu nidje djela nema, ko je od njih tayson”, “jedino njega nisam upoznao a pominjali su mi ga”, “taj je isto uhapsen”, taj je kidao Lazu je preuzeo u auto”, “al brate ne mogu vjerovat da je neko spijao da nisu mogli izdrzat 24 h pritiska pi”, “pa kao da je masina milion eura jebem joj majku baci govna”, “kad je ovoliko iskidano ljudi i masinu i kucu zapalit, nego jbg kad su oni samouvjereni i tvrdoglavi nazalost”, “sve se to rasklopi baci itd”, “neka je ako nije pala treba da to razmontira i nosi nedje, kupi dvije prasice i provuce ih kroz tu masinu. plocice i sve iz kuce skine kao i namjestaj”, “brate sad smo mi tu da pocistimo ostale stvari za bracu”, “vidi treba nam ozbiljna organizacija da pocistimo sve i onda nista bas ne mogu”, “da moracemo da se organizujemo da se sve to ponese od masine do ostalog”, “onda mi nije jasno kako imaju za zvonceta sve i za kanidju, kad je svaki na isti nacin isao u masinu i u rijeku”.

 

Radnje okrivljenog Mujović Radovana kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl 300 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i stvaranje kriminalne organizacije u odnosu na njegovo djelovanje da krijumčari kokain iz Južne Amerike u Crnu Goru i druge države Evrope, pranje novca iz čl.268 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 3 u vezi st.1 i st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, proizlaze iz komunikacija koje je ostvarivao preko kriptovane aplikacije SKY ECC sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem, konkretno poruka sadržine: “koliko brate moj? To sto ima skupljeno jel ili 10?”, “Sve sto ima para”, “Ok rekao brat… pise jutros na grupu firmin onaj da je roba grom gore u stokholm”, “Ma da, neka vakumiraju 10h posebno, ostalo posebno”, “rekao… ti mi samo javi kad ude u A da ja spremim da cekaju brat”, “usla brate ima ura”, “brate 10k vozacu i 34 uz to, to je 44h daju i jos ima 50 od prosle”, “moze 10 soferu”, “10 soferu i jos 34 uz to nema greske brat”, “brat samo javljaj koja kola su ili u sta je cojek”, “tamo je”, “koji auto da bi mu digo rampu brat znas li”, “skoda njemacka sifra London”, “Pojacaj prodaju u stokholm”, “da dignemo cijenu mislis brat?”, “ne nego da uzimaju vise”, “ok ok upiremo samo da su sigurni”, “ima i ovo ako ti treba za tebe brat ovaj drug je svecka cirih, pa ako ti treba kakva zamjena”, “pa da imas pare u svajcarsku gore se daju franke, a u den hag daju eure… ima neki mu drug radi te transfere para, ili u bredu slagacu te, ali znam da je sat od amsterdama grad”, “nemam ja pare u svicu”, “ima albanske trave u milano neko mi je nudio”, “nemam ti nikoga tamo brat”, “ok brate”, “i brat ako ti bude trebalo sta iz svecke za holl da ti poveze za 10tak dana ide drug ovaj”, “neka pare stoje kod njih pa kad budu isli za hol neka ponesu”, “u 16.30 kupi on pare kod sebe jer su ostavili krune da se zamijene, pa nedje oko 17.30 -18h adresu mi das tad ce pokupiti robu brate, isto sam je njemu prodao ja 37, on prodao na 37500… 74 hiljade ce biti kod njega pa ili da preda kome kazes ili da drzi kod sebe sve kako kazes ti”, “za koliko je amsterdam”, “za sat je u amsterdam otprilike 90km ima”, “on je stigao”, “die je”, “pa adresu da mu vidim ili da odmorim malo, dok se org”, “Kramatweg 76, pitaj momka ima li stek u stokholm da preuzme robu i radi dodavanja”, “koliko bi ga trebalo cekati”, “3-5 dana jer on ceka robu u svicu sto smo mu rekli”, “ima roba odma u swicu”, “a leti on odma brate sad preda pare i gas svica pa ce avionom za stokholm”, “uzeo je brate, ova roba nije moja u svicu pa da vidim oce li dati bez para”, “predao je pare brate”, “usao mi je sony u svajcarsku, ako bude opcije za kocke zanimaju ga brate”, “ovo je sto soni moze brate”, “kojih 5 brate”, “daj adresu u bec da dodaju 5k”, “da doda moj drug 5 kocaka ili da zastekaju tebi 5, a sony trazi u svajcarsku brate”, “da dodaju”, “i za stokholm brate ako treba”, “ima li para u bec pitaj ih moram prvo skupiti pare”, “stokholm cekam jos”, “ima para sad pitam i koliko, ocemo li danas brate 5 kocaka, a ima para 70-80h”, “ocemo samo kocke”, “brate sony je dao u holl 3×37000-2000 zetu sto je trebalo”, “tamo je crni mantil i maska, tacno ispred broja 10 je”, “stizu stizu, 3-4 min max je tu, da nije promasio adresu ili nesto, jer stoji ovaj na adresu brat”, “dje je taj na broj 10, nasli su se, potvrdi i ti”, “javljaj mi za sonija brate, oce li se moc ista u svicu ili da ga saljemo u stokholm njega i svu porodicu”, “evo gledam dje ima dobra roba”, -”ako ti se nacrta da ima dobar skank isto moze i sony i pravi mi zet da maknu u svicu brate”, “daj ono zuto da prodamo, u svicu pitaj”, “nece soni ziv da dira zuto samo ina prodju za skank i bijelo brate, to dvoje moze da makne brate… I stokholm sad namjerno svako malo traze bijelo”, “a u bec ima para 70h spremno odma i bice jos”, “jutro krece 10k toga je 7 bomba 3 je udarena 100 grama”, “za cirih jel?”, “eto kad se ne moze skupiti a necu da saljem ispod 10”, “I nama odg u hol”, “I cijenu brate koju da mu kazem”, “39 bi bilo dobro”, “reci cu 39 da vidim kako mu zvuci”, “da mu spustim 500 lufta ako ima brate da se napola nadjemo ako mislis da moze”, “moze brate”, “soni je ponio za tri u holl”, “uzimaju li zuto danas”, “sad pisem”, “sjutra je soni u bredu jer mu se nisam juce javljao pa danas org za sjutra”, “25500 je dao bary u bec brate”, “sto kaze swica”, ”gore ima spremno 170h nego ovaj ga oko transfera nesto ga ceka ali ima da ih odma da”, “evo gledam ja dal ima opcija za transfer; u svajcarsku brate; evo cekam ja potvrdu sad za transfer brat”, “ovo berancima za bg jel brate?; a pare da ostave 20h odakle uzmu kocku, odmah pisem”, “evo ga iz zg krece za pulu za jedno 20 min; krenuo je za pulu brat pa mi ti vidi adresu posle da mu d dje ide”, “viška ulica 27”, “ja njemu imam prodato 5 ali ako ti treba da ti se poveze u Zagreb tebi moze jos mu stati?”, “treba mi u cg; pitaj kad je”, “javljam ja kad bude u rijeku ali racunaj da zagreb pula ima jedno 3-3 ipo sata”, “krenuo je u pola 11”, “kad je od prilike”, “posle 2h”, “imaju li navigaciju ti ljudi”, “ima samo da procita brat; ungargasse71; ovo je adresa za bec; oko 14.30 na adresu javlja kad bude blize”, “kocke u bec sjutra oko 11”, “skoda caravan zg table vidjece samo da mi kaze da je na broj”, “sifra panter; gdje je skoda; neka slika, viška ulica 27, ne visnjicka”, “dao mu je 5”, “eee super; da stigne on… popodne dogovaramo za cg brate”. “kad stize za cg?”, “na kapiju je neka uzme tu robu”, “za koliko je”, “vec je brate, stoji na kapiju, otvorio je”, “dodao je on 10 i sad tvome 15”, “preuzeo samo da usteka… i brate bari ce da pise ili da mu ja pisem?: 5 cemo pirlu pa njih da plati ali moze da dodaje kome kazemo”, “evo me brat.. ocu li ja da pisem bariju?; i dal da mu dajemo 5 ili 10”, “uzimace on po potrebi a pisi mu i ti”, “ima kocka u pg”, “aj da vidim a sutra brata da posaljem”, “26.11.2010. … u st galen dao 10 kocaka na 38500-3 pasa na 37000; 27.11.2020. … u bredu dao 110000 preuzeo audi a4 svaba; 9.12. … dao u Amsterdam 98000 ispred hotela Mercedes caravan; 17.12. … dao 26450 u bec audi a4 karavan (kod mene u svicu 25550) … 19.12. … dao zetu 25000e; 21.12. … dao 26000 zetu”, “ima jos pase kg on sporije ide, ima spremno brate 75h gore i danas cemo i skupiti jos”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi okrivljeni Mujović Radovan u pritvorskoj jedinici UIKS-a, nakon čega ponovo slijede tekstualne poruke “ja rekoh da vidim jel nam ok svica”, “usli su u st galen, koliko smo mu rekli para”, “reko si mi 3h da mu daju brate, pitao sam te zet da spremi pare reko si da je nesiguran”, “cijenu robe”, “reko si mi da mu kazem ovu 37 ali mi reci ti sad brate, jer sam rekao da ne znam radi prevoza dok dodjem u 500e”, “38 mu kazi to je haos donijeti robu tamo dva puta su ih zaustavili, dva auta pratnje sam slao”, “ovaj zagreb je otisao da preda pare”, “’jebena je svica”, “jebena znam… zetu sam isto poslao tel ima kriptu i da otrsava sve; i mozemo vazda sve kod njega ostaviti”, “u 11 na adresu neka torbu ponese i da mu 3h”, “na adresu je on samo da se spusti iz stana jer ima i garazu tu nema greske”, “koliko smo poslali komada? jer imam jos neko ako bude trazio”, “zet je ostavio kola stek da se napravi za pare”, “10 to je pun stek”, “ti imas hiljadu po komadu”, “i brate pitao me je firma beranac za norvesku; ima li opcija ili roba gore ili moze li se voziti, imaju gore rodjaka moze da mice i pitao me da pitam tebe moze li gore, dansku mogu nego nisam ja upustao se dok nije ovako krenulo… sad cu ja sa njim jer imaju beranci tamo familije i svega, a posteni su, firma i brat mu i zekic ne moze glava da boli od njih”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka na kojima se vide fotografije sa pakovanjima kokaina, od kojih se na jednoj razaznaje natpis “BARON”, a zatim tekstualne poruke “Columbijka bolje nema ista kuhinja kao pablo”, ”nama sta napadamo sad da se prodaie, rekao sam ja da je top cista toba nego me pitaju pablo im bio full“, “ Koliko ima jos kocki”. “15 si dodao brate…. 3 su dodate i poslate pare za njih i ova sad jedna, ima robe 11 i cekam da vidim jel pirlo isto jednu jos zavrsio da vidi jel brat dao”, “e super”, “sve ti ja to pratim i pisem po datumima i kola koja dosla, posla… kad dobijemo do 50 kocki sve ti saljem, a mogu i sad kako te volja”, “bec (nosorog i medjed roba) 7×37000=259000 dao odma 50000 vozacu, dao 100000 u bec, 14.11. … dao 15000 kod mene su u nk 16.11. … dao u bec 10×37000 a dali 10000 (vozac) + 34000 … duzni 50000 od prosle + novih 10000 370000 i 37000 u stokholm, 24.11. … 5 kocaka preuzeo u bec salje se dalje, 27.11. … dao vozacu u bec 83450 … ostali duzni jos tacno 150h; 4.12. … u bec crni mercedes preuzeo 40000, 06.12. … 10h dali u bec (za advokata); 09.12. … dao 50h u bec i (25500 bary); 17.12. …. dao 50h u bec (31000 bary) i 26450 za svicu. Pirlo na O sve platio”, “koliko tebi ide?”, “meni brate 20h 15 je vec kod mene … ali imam ti ja duga dosta jer su mi pare za svicu kod zeta, 15 ovo je dovoljino ili ni one mi ne trebaju

ako trebas nekom da das nisam ja bez para brat moj… da znas da ima u nk 15 ja mogu i kad se anulira svica i zagreb”, “moze kako oces”, “i pitao me firma za cijenu za dansku i koju za svecku da imamo da znam, napravio sam ja finu razliku u zg 1750 po kg na 5 ovih”, “tesko naci sofera ali 36-7 dansika”, “vidi samo odgovara li is we 38 sigurno”, “evo evo svecka pitam sonija njega danska zato kazem da uklopim brat, ovo dan dva sa cijenom sve znas, i beranci su mi trazili za cg 5 kolumbije ko pablo brate. nijima treba ono da ima jak miris jer rade berane i kosovo i treba im ona sto ima smek jak benzin ono”. “samo bol ima to je moja i zato je dobra cijena”, “ok ok nije njima da gori imaju robe jos ali da ih imamo u vidu brat”, “cekace ovaj pare pa neka mu daju koliko god mogu na ovu robu imamo dobru cijenu jer smo je sinuli 150g po kilu to im je za swicu”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide pakovanja kokaina, od kojih je na nekim vidljiv pečat sa natpisom “’PIT BULL”, a na nekima najlon kese sa znakom najverovatnije psa rase “Pit bull”, dok se na nekim fotografijama vide izlomljeni komadi kokaina, a potom ponovo tekstualne poruke “jel roba bolivija ili kolumbija da mu kazem”, “col brate, saljem brzo za bec; koliko smo mu rekli prosli put cijenu, koliko je duzan jos”, “prosli put brate 38 ali se mucimo sa 3”, nakon čega ponovo slijede slikovne poruke, od kojih se na jednoj vidi fotografija kokaina upakovanog u celofan, a na drugoj izmrvljeni komad kokaina, te fotografija okrivljenog Mujović Radovana iz pritvorske jedinice UIKS-a, a zatim slijede tekstualne poruke “za koji dan kupim para… 267h tacno ima duga, ali kocaka ima neotvorenih, imam ja sad na jos par mjesta da ponudim”, “ne treba puno siriti i da ofiramo stek”, “zavrseno je u bec, kad krece za hol?”, .”preksjutra najkasnije”, “koliko je dao u bec”, “74500 bi trebo sad pitam, stigo mi kamion u pg brate, da se org da ti spustim”. “koliko imaju jos kocki?”, “15 ili 14 i jedna naceta pa samo da mi odg pirlo, a brate jel u kotor da ti spustim 75h ili ces da ti ih dodam nedje drugo”, “neka spusti u kotor ako moze”. ”ima 15 kaze mi brate pirlo da je neko napunio bec, roba”, nakon čega slijede dvije slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vide pakovanja kokaina, od čega je na jednom pakovanju vidljiv broj “8”, a zatim tekstualne poruke “i ova brate pa slabo prodaje ima, na 34 davaju ovo na kocke a ovo je pecat kao onda u svecku ovaj pml1 koliko mi se cini”, “izgleda dobro ovako na oko”, “koliko ima jos u svicu”, “6 pit bula ima i 2 23; ali ide pit bull ok malo je zakocila ova 23 jer se prospe”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama pakovanja kokaina od kojih je na jednom vidljiv natpis 23, dok su na druga dva pakovanja natpisi nerazgovjetni i jedna fotografija na kojoj se vide vakumirane novčanice u apoenima od 100 i 200€, a zatim tekstualne poruke “ali ide ide nije da ne ide”, “otice to u svicu sve tamo smece prodaju”, “148h je brate jer nisu nakupili drugi sitno nesto i zet odma gas brate pa cemo opet za nedelju nema sta malo je sporo ali ide svica polako, jel imas adresu za holl i koji grad”, “amsterdam brate”, “za bec brate niko ne pita za robu u pm’. “koliko ima jos”, “14 nenacetih i jedan na pola nacet brate”, “moramo to prodat”, “ocemo no sto cemo brate, ima u bec robe skupa je pirlu na 36 ali neka dan, da vidimo stanje, da vidim jos jednog kako ce to ici ali samo kes ne damo bez kesa nikome”. “koliko ie sad roba”, “brate meni su poslali nekolika pecata u bec sto imaju i to sve neki nasi sto dovoze, na 34 obraza mi”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide pakovanja kokaina, od čega su na nekima vidljivi pečati sa oznakom “MK” dok su na ostalim pakovanjima nerazgovjetni, a zatim tekstualne poruke “daj mu na 34”, “necu odma na 34, nego da ga opipam”, “pa da na 35”, “nego ja samo kocke da pirlo mice da ne dajemo mi ispod”, “imamo li garazu u utreht brate”, “namamo, koliko kocki ima u bec”, “11 i po”, “daj adresu da doda 5”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj je ispisan naziv ulice Hinceštrase 10, 1030 Wien, a zatim tekstualne poruke “adresa za kocke”, “stigo vozac za pare”, “kad mu mogu dodati to?”, “mora da moze brate samo da vidim odma sad adresu, a stigao je u utreh ovaj, moze li brate da preuzme u 19h”, “kocke danas ill sjutra, kocka predata u mostar, krece

nazad samo pare da prebroji”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide pakovanja kokaina sa natpisom “MK” zatim izlomljeni komad kokaina i izmrvljeni komad kokaina na bijelom papiru, a pored istog digitalna vaga, a zatim poruke “ocemo li u petak ovo sa seprtljom”, “ocemo”, “kocke u bg da se preuzmu”, “stigla je je li uzeo skoda karavan njemacka, zavrseno”, “samo nije cini mi se sa slike ona mk nego 23”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vide pakovanja kokaina, sa natpisima “MK” i “23”, a zatim poruke “je li ovo dao?”, “ovo je dovezao ali ima i mk”, “neka slika pa da vidimo”, “jeli u redu?”, “ne moze bit sem u redub rate”, “pare su veceras kasnije u trebinje 65h i dao je 5h kad je preuzeo kocke”, “odlicno”, “brate evo sad cekam pare ono 35h od kocke iz mostara sto smo prodali i od toga cu da platim brate blinde 28600 je racun”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom okrivljenog Mujović Radovana u društvu sa nepoznatim licem u pritvorskoj jedinici UIKS-a.

 

Radnje okrivljenog Pantović Radovana kao pripadnika kriminalne organizacije, koje se odnose na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije u odnosu na njegovo djelovanje da krijumčari kokain iz Južne Amerike u Crnu Goru i druge države Evrope, proizlaze iz komunikacija koje je ostvarivao preko kriptovane aplikacije SKY ECC sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem, konkretno poruka sadržine: “brate šta radiš, jel mogu sjutra ponijeti do amsa pare za 4 kom da ne stoje mi tu u stanu.malo kasnili pa evo tek mi danas stigo bec i ide za sr nesto a sjutra u prag mi stize i to sam dao, tako da cu mozda neki dan kasnim to je neko dan a ne nesto vise i dal cu moci koji komad platiti u bg?”, “brate sta radis, odnio je holandez I predao pare tamo za 4 komada ti 116 k u putu je na kamion pare za 2 ovamo ih donosi a ostala 4 u bg ce platim I nece to trajati brzo cemo, nakon čega slijedi slikovna poruka na kojoj se vidi fotografija sa više svežnjeva papirnih novčanica eura različitih apoena i na njima kalkulator za računanje, a preko fotografije cifra 174.000, a zatim tekstualne poruke sadržine “brate sta radis, ovo ce da ponesem za ams samo da se stetni javi I a ovim sam platio svih 10, predate pare I uzeo sam jednu kocku saljem je za njemacku u dan dva mu nosim pare za ovu jednu i hvala ti brate puno”, nakon čega slijedi proslijeđena poruka razmijenjena sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Hill” sadržine “jel imaju oni tvoji albanci prebacaj iz grcke u albaniju, momka da prebace jednog, znaci iz grcke u albaniju. mamak je u solunu. ona frka sto je bila juce u solunu ako si cuo, sto su digli 350 komada. on zbrisao, pao sa tarase skocio. pa tu bilo i nasih. da pobegne iz gajbe.jbg steta kako padose mnogo para.jbg mnogo.tek bila stigla roba sigurno”, a nakon toga ponovo tekstualne poruke sadržine “jel oslabio posao, meni sporije ide”, “pa jes jedino engleska dobra cijena ovo ostalo ono gura se, mi ceramo prema mancesteru sa englezima pa izvucemo skoro 39 funti u London je manje no mi to sitno, ovdje na vece je ima na 27 colo, do 27500 a to je max cijena”, “brate je lima cijena jer nas holandjanin sad ce uzme cera stetnom iz rota neke pare pa reko ako moze kao prosli put pa da pokupi usput 10”, “drug reko da drzimo 28 a to je puno, cekam da to obale I ti drugi jer nije realan dogovor da drze na 28′, “ok brate”, “koja ti cijena odgovara brate”, ”ja uzmem kao prosli put ako moze i sramota bi bilo kazem ispod 27,5”, “ajde brate uzmi 27,5”, “ok brate sjutra reci dje pa da uzmem 5 barona I 5 onih 23 ako moze”, “moze pisi ti Ste”, “ok brate hvala”, “brate momak jedan nam ostavio pare za 11 komada tj poslao pare i platice 27,5 nece vise i mog holandjana 100 evra da mu doveze pa ako hoces da ga posaljem tebi da uzme jer kad tu vec pare ne mora svaki put zaradim imam ovo 10 zaradicemo, javi ako se slazes da vidim kad holandjanin da ide jer imam da mi dodaje nesto danas na kamion”, moze brate meni daj po 27”, “brate nisam ja halapliv ali bolje uzmi ti kes no drugi, kes je kes”, “dosta mi je 27”, “brat koliko para da mu daju ujutro”, “2k i dorucak neki skroman i nek se nose, castio sam ih ja dosta”, “2200 i burek, toop nista vise”, “brate sta radis, imamo jednog kupca za 6 pare i cekamo dako naleti jos ko da prikupimo malo vise para pa jel da nastavim sa stetnim to kao onaj dan ili kako cemo”, “brate dao sam jos 10 za pare i ostavio 30 kod stetnog jer i to prodato samo da pristigne lova ovih dana”, “odlicno brate, sto cinis brate”, “evo uzeo 12 kocki a drug odnese pare i evo ga kod stetnog”. nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi više pakovanja kokaina upakovanih u aluminijske folije, a zatim tekstualne poruke sadržine “imam porucene dosta cekam pare a ostavio mi stetni sa strane, dacu dosta ove nedjelje”, “vidji ovo, vuk mi je trazio 60 h za tebe i njega i evo mi sad stari posle 1.5 godinu kaze nije to za tebe bilo”, “ja da sam trazio ja bi direkt trazio prvo starom vuk je to uzeo na svoju ruku na osnovu mog posla i ja uzeo od njega 15 k toliko mi falilo i on 2 ubacio i dao mi 10 k je ne mogu bez kako je bilo i ako je brat u pitanju”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi više svežnjeva papirnih novčanica eura u apoenima od 5,50 i 100 eura, koja je praćena tekstualnim porukama “za 12 predate pare”, “sjutra novi napad na robu”, “ocu reci dao u ams 231 k i nisam vozaca sad slao kasno da doda 39 k ne 31 k pa cu sutra sa novom turom”, “moze brate nije problem, kakva je ono roba a brate”, “ovu sto ja uzimam?haos.evo stize vozac za jos 10 nosi pare”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojem se vidi hartija sa ručno ispisanim ciframa … 11 isplaceno 12 isplaceno 10 isplaceno 10 isplaceno 10 isplaceno, a zatim tekstualne poruke sadržine “ovo sam prodao sa ovim 10 danas a imam jos 20 porucene pare stizu svaki dan, ostavio mi stetni jos jedno 30 tak imam i cao”, “ako saljes za bec ili prag da posalje 5-10”, “onda od one losije da izaberem vecinu cu uzeti naravno pa cemo se dogovarat, za prag ne saljem sad ali cu ti naci i tamo da ti posaljem samo mi potvrdi”, “koliko placas prevoz”, “jos 15 otislo tj odnijete pare za 13 uzima tvoje kocke donosi mi sad.za dvije ima pare kod druga I jos gomila para za robu no se cekaju tp.ujutru u 7 ide tp za bec i stetni mi donosi 30 bolive naravno u dogovoru sa tobom tako mi je receno”, nakon čega slijede dvije slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vidi više pakovanja kokaina, od kojih su pakovanja na jednoj fotografiji upakovana u najlonske kese, a na drugoj u aluminijskim folijama sa ručno ispisanim natpisima “MK” i “BARON”, te dvije slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vidi više svežanja papirnih novčanica eura u vidljivim apoenima od 10, 20, 50 i 200 eura, a zalim tekstualne poruke “kod mene su”, “meni treba 5 bec 5 prag brate”, “onda bec ide 5, nacu i prag bez brige”, “dobro jutro brate otislo u bec u 6:30, MK 5 kocki.sad mi reci preuzimanje 3 opcije sat p? 1 ovaj moj ima jednog regularan skup auto i gepek na adresu poveze tako 2 imamo auto mali stek za 2 pa od 3 put da poveze 3 neko tvoj sa stekom dodje.prag ujutru krece 5 barona”, “nije bio stetni na vezi smo bili donio mi bolivu”, “on mi rece oko 20 k da ima lose”, “30 bolive mi u stanu holandez uzeo sad cu ti slikam, sad ce ponese 275 k za prvih 10 da kvitamo sto bile na dug”, “koliko je bol”, “dao mi je na 27750, mi cemo dalje na 28250”, “nadji ti dobru prodaju i za robe nemas zime nista ne moze uci da ja ne znam”, “skupa bol”, “28,5 je na sitno”, “znam ali je gori kvalitet od col, nego kad zapnu oce bol ne mozes ih ubijediti”, “kod mene je”, “bol?”, “da da”, “kad da ocekujemo sofera u bec”, “u 7 h ujutru je wien evo uklapam brate da se preuzme opet se javili, javim ujutro nek pokupe prvo brate rano je to i onda cu ti pisati, brate oces li biti na vezi oko 8 h ili pravi chat, ovi ce tad da ti voze”, “platio sam dug za 10 prvih brate 275 k, pa ceramo dalje”, “samo jakooo”, “brate juce i danas uzeo sam 20 od one losije bez para i vec imam za 15 kocki pare nego je nedelja i rizik je ovuda pa sa stetnim sam dogovorio ponedeljak da mu ponesem to”, “kaze brate da primio 60 k i da nije za ekva poslato 238?, 60 k cali i 238 k ekvador dva tokena”, “mi vec nosimo brate danas 300 k na transfer ostalo nam skida od para iz uk sto nam stizu preko njega, cali naravno 450 k i 300 k tvoje za robu dajem a 150 k od Toto Rine”, “sta je reko onaj jeli primio pare, treba nam jos jedan token”, “jos jedan token samo vidi da ga nemas vec ako ne onda je novi”, “pitaj ga koliko je leglo para do sad”, “530 k, 450 k pal mal, oko 80 drugi token”, “pitaj onoga kad moze uzeti 100 kg u ekv nashi da to isto posalje”, “sjutra će da vidi i da potvrdi rekao sam mu pogledaj ako moze da se uzme to i posalje”, “pitaj jesmo li spremni 15 marta za posao”, “kaze da su dobri sa vremenom za ovaj datum, ja mu kazem da koordinira da se uzme 100 komada, sjutra ce da javi da vidi logistiku i ne moze sa svim da stigne do guayakila pa ce javi sjutra”, “ovo je u gvajakil”, “100? Prenio sam”, “brate pita kolos jel ide 900 il 1000 total, zato sto nije placeno jos za 300 komada, kaze ako nisu pare brzo tamo ne stize se za datum ja sam samo rekao da mora se stigne za datum da znas sta sam rekao”, “900 i onih 100 da pokupi, to je sto se nas tice i ti vidi koliko ces”, “kaze ok ide se sa 900 vidjece i javice za ovo 100 u ekva”, “pitaj ga radi li se 15 marta”, “evo sad cu mu sve ispisem brate, bio je rekao da se radi, ako do srijede ne prime sve pare nece stici za 15 da rade, 100 je tesko da private za sad, znaci sad su pare problem da bi oni stigli brate, do prekosjutra ako legnu pare sve sad opet kaze stize za 15 da pune, jer sam ga priupitao opet”, “Koliko mu jos para hvali”, “sad cu pitam 1.140.000 eura kaze da fali za cali 262 h fali u ecua”, nakon čega slijedi proslijeđena poruka razmijenjena sa pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “OFICIR” – okrivljenim Milović Ljubom sadržine “predali smo transveru, 320 za kali i 890 za ekvador, danas sjutra ce predati”, a zatim tekstualne poruke “jel sve uplaceno sa strane stetnog”, “kaze stetni danas nisam pitao kolko sta, kaze prodaje robu on u ecua i cijena je 2$”, “G39865321 token Ecuador…, kaze kolos ovo je za ekva, cali jos nije primio nista, javice kad prime, zvali sui h za cali kaze za pare i cekaju da ih podignu”, “dje treba da uplatimo sad ekv ili kali”, “mislim na oba tako je rekao, 262 fali za ekva”, “900×3600$ treba, sa tim da uzme onih 100 kg”, “to kaze da tesko da ih uzme ovaj put mada ja cu opet mu reci”, “reci mu stoji nam to tamo”, nakon čega slijedi proslijeđena poruka razmijenjena pripadnikom kriminalne organizacije kodnog imena “Shelby” – okrivljenim Spasojević Nikolom sadržine “treba nam i za kali i za ekvador token i kontakt jer nasli smo gore da damo.okk sad cu im javiti.Koliko dajete brate.sad cu traziti za cali”, a nakon toga tekstualne poruke sadržine “da je uplaceno ovo sto ostalo od ove zene i da nema token nisu ga uzeli a ni ova zena mada on kaze da je uzeo pare to je bitno. drugo kaze da nece da uzme onih 100 da ne dodje u neku ruznu situaciju ja mu kazem da mu mi to ne bi uradili da je roba kod naseg covjeka”, “on bi je uzeo da se docera tamo dje oni izlaze a to je od 300-500 km od guayakila”, pa neka da adresu”, “ok dace nam adresu samo da utvrde odakle izlaze, imaju dvije varijante”, “sto ne da token za ekv, koliko para mu je leglo”, “samo one prve, nista vise nije leglo”, “pitaj ga kad ce dati adresu za onih 100 kg i ima li sliku robe koju radi, stizemo li 15 marta pita me kapetan”, “sto ima tamo ide li roba”, “ide nemamo vise jos sad pocistim ovu sto preradjujemo”, “juce sam dao ovde 400 k i nesto i jutros bg cu dam oko 360 k, ide sve kako treba”, “pita moze li punjenje da se odlozoi na 8 dana zbog problema sa transferom i da ne dodje do zabune posle, jer je uplaceno pola para, 500 komada je prebacio u putu ostalo ima problema sa placanjem

pa dok legnu pare, slike ce sve kasnije da posalje rekao sam da ste trazili slike pecata paketa itd”, “je li napravio on njegovih 1000 kg, 23 marta mozemo da radimo neka potvrdi da bi ovi bili spremni”, “ok”, “problem je jer ce nam biti skuplje vadjenje posada, zato sto ljudi koji daju brod oce 300 kg da im stavimo i 20% vadjenje, ja da bi to izbjego da ne pucamo pare reko sam evo 2 t ide i vadjenje 35%, sa 15% namirimo njihovih 300 kg i 20% ove sto vade”, nakon čega slijedi više slikovnih poruka sa fotografijama na kojima se vidi više pakovanja kokaina, a na jednoj i izlomljeni komad kokaina, a zatim tekstualne poruke “jeli to jos jedan token lego brate”, “da da brate nego mi kasno stigao pa nisam sto ti saliem”. “uplatice danas u ekv i koliko nam ostaje jos za uplatu u cali?”, “da nece davati te tokene?”, “e ekva samo 55,5 k dolara brate, “u ekv kad uplatimo danas 55% placeno je 500$. koliko nam treba jos za cali da bi kompletirali 2 mil”, “samo da dam neku robu pa cu saberem cali”, “199.500 e krenulo iz beca pa mi daj adresu u bg”, nakon čega slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi više gajbi sa većim brojem pakovanja kokaina u nekoj prostoriji, koja je praćena tekstualnim porukama “stigla jos jedna tura u ecua brate”, “koliko ima ukupno”, “sa jednom sto stize kasnije ima 1800 kocki”, “necu kaze odma uzmem 100 onih da ih cuvam u moj stek.necu da rizikam kaze sve bog tih 100 jer hocu da radimo na duze.javice uglavnom”, “sad ce pisati ovaj australijanac na grupu”, “ok”, “posi i bornu, pitaj za sky, i prepisi u notes sve sto imas na papir odmah.sto?kazu da su pohapseni dosta transfera juce i danas. cekam pall mall da mi se javi”, a zatim slijedi i slikovna poruka sa fotogafijom na kojoj se vidi pakovanje koakina oblijepljeno selotejp trakom, dok nakon toga slijede tekstualne poruke “nije nam poslao token nijedan jos,

onda trazim slike robe objasnjavam sta i kako treba slika, ove gomile robe to nije vasa roba, ova je tvoja roba kaze.saljem tis like.ni naljepnice ne umije odstampati, nakon čega ponovo slijedi slikovna poruka sa fotografijom na kojoj se vidi pakovanje kokaina sa pečatom DRL.

 

Iz dokumentacije koja je Specijalnom državnom tužilaštvu dostavljena od nadležnih pravosudnih organa Republike Francuske, u formi koja se može koristiti pred krivičnim sudom, prevedene sa francuskog na crnogorski jezik, po zamolnici Kmp-S.br.98/21 od 14.09.2021. godine, u predmetu Ktr-S.br.242/21, o identifikaciji korisničkih šifri pinova i tzv. “Nick-ova”, proizlazi da njen sastavni dio čine: zamolnica Apelacionog suda u Parizu – Suda pravde u Parizu, kabineta Brisa Hansemanna – potpredsjednika zaduženog za istragu, dostavljena Centralnoj direkciji sudske policije Francuske, broj istrage 507-1/21-323, sačinjena 18. septembra 2021. godine; ovlašćenje za korišćenje

podataka u kontekstu odluke o međunarodnoj pravnoj pomoci u krivičnim stvarima, sačinjeno od strane Apelacionog suda Pariz – Suda pravde – potpredsjednika zaduženog za istragu Brisa Hansemanna, broj istrage 507-1/21-323, sacinjena 20. septembra 2021. godine; zapisnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske – Generalne direkcije nacionalne policie – Centralne direkcije sudske policie – Kancelariie za borbu protiv narkolika, broj 08577/2021/000608, sačinjen dana 27. septembra 2021. godine u 10:00 časova; zapisnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske – Generalne direkcije nacionalne polilje – Centralne direkcije sudske policije – Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala, broj 2021/608/2, sacinjen dana 13. oktobra 2021. godine i zapisnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske – Generalne direkcije nacionalne policije – Centralne direkcije sudske policije – Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala, broj 2021/608/3, sačinjen dana 13. oktobra 2021 godine.

 

Iz dostavijene dokumentacije proizlazi zaključak da su nadležni pravosudni organi Republike Francuske, u postupku pružanja međunarodne pomoći u krivičnim stvarima po zamolnici Specijalnog državnog tužilaštva Kmp.s.br.98/21 od 14.09.2021. godine u predmetu Ktr.S.br.242/21, u proceduri predviđenoj materijalnim i procesnim zakonodavstvom Republike Francuske i na osnovu naredbe Apelacionog suda u Parizu koja je izdata Sudskoj policiji Republike Francuske, između ostalih lica, kao korisnike kriptovane aplikacije SKY ECC identifikovali: organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja koji je koristio SKY ECC šifru 8MA869, kao i pripadnike kriminalne organizacije, okrivljenog Lazović Petra koji je koristio SKY ECC šifru DN3GOV i okrivljenog Milović Ljuba koji je koristio SKY ECC šifru 5S7GLO i u tom pravcu dostavili materijal na kojem se nalaze komunikacije koje su sa tih korisničkih SKY ECC šifri ostvarili kako međusobno, tako i sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije.

 

Dalje, iz dokumentacije koja je Specijanom državnom tužilaštvu dostavljena od nadležnih pravosudnih organa Republike Francuske, u formi koja se može koristiti pred krivičnim sudom, prevedene sa francuskog na crnogorski jezik, po zamolnici Kmp-S.br.48/21 od 31.03.2021. godine, u predmetu Kti-S.br.10/21, o identifikaciji korisničkih šifri – pinova i tzv. “Nick-ova”, utvrđuje se da nien sastavni dio čine: zamolnica Apelacionog suda u Parizu – redovnog suda u Parizu, kabineta Brisa Ansmana – potpredsjednika suda nadležnog za istrage, dostavljena Centralnoj upravi sudske policije Francuske, broj istrage JI (sudija za istragu) JI507-1 21000080; dozvola za korišćenje podataka u okviru odluke za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima, izdata od strane Apelacionog suda u Parizu – redovnog suda u Parizu, broj istrage 507-1/21-80; zapisnik broj 2021/402/1, sacinjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske – Generalne Uprave policije Centralne uprave sudske policije – Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala, od 09. juna 2021. godine; zapisnik broj 2021/402/2, sačinjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske – Generalne Uprave policije – Centralne uprave sudske policije – Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala, od 05. jula 2021. godine i zapisnik broj 2021/402/3, sačinjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske – Generalne Uprave policije – Centralne uprave sudske policije – Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala, od 05. jula 2021.godine.

 

I iz ove dostavljene dokumentacije proizlazi zaključak da su nadležni pravosudni organi Republike Francuske, u postupku pružanja međunarodne pomoći u krivičnim stvarima po zamolnici Specijalnog državnog tužilaštva Kmp.s.br. 48/21 od 31.03.2021. godine, u predmetu istrage Kti.S.br.10/21, u proceduri predviđenoj materijalnim i procesnim zakonodavstvom Republike Francuske i na osnovu naredbe Apelacionog suda u Parizu koja je izdata Sudskoj policiji Republike Francuske, između ostalh lica, kao korisnike zaštićene aplikacije SKY ECC identifikovali organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja koji je koristo SKY ECC šifru 8MA869, te pripadnike kriminalne organizacije i to: okrivljenog Živković Radoja koji je koristio SKY ECC šifru COC6LQ i okrivljenog Vujotić Milana koji je koristio SKY ECC šifru DCSLKQ i u tom pravcu dostavili materijal na kojem se nalaze komunikacije koje su sa tih korisničkih SKY ECC šifri ostvarili kako međusobno, tako i sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije.

 

Iz dokumentacije koje je Specijalnom državnom tužilaštvu dostavljena od nadležnih pravosudnih organa Republike Francuske, u formi koja se moze koristiti pred krivičnim sudom, prevedene sa francuskog na crnogorski jezik, po zamolnici Kmp-S.br.53/21 od 05.05.2021. godine, u predmetu Kti-S.br.12/21, o identifikaciji korisničkih šifri – PIN-ova i tzv. “Nick-ova”, utvrđuje se da njen sastavni dio čine: zamolnica Apelacionog suda u Parizu – redovnog suda u Parizu, kabineta Brisa Ansmana – potpredsjednika suda nadležnog za istrage, dostavljena Centralnoj upravi sudske policije Francuske, broj istrage I (sudija za istragu) JI507-1 21000079; dozvola za korišćenje podataka u okviru odluke za medunarodnu pravnu pomot u kriviénim stvarima, izdata od strane Apelacionog suda u Parizu – redovnog suda u Parizu, broj istrage 507-1/21-79; zapisnik broj 2021/403/1, sačinjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske – Generalne Uprave policije – Centralne uprave sudske policije – Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala, od 09. juna 2021. godine; zapisnik broj 2021/403/2, sačinjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske – Generalne Uprave policie – Centralne uprave sudske policije – Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala, od 04. jula 2021. godine i zapisnik broj 2021/403/3, sačinjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Francuske – Generalne Uprave policije – Centralne uprave sudske policije – Kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala, od 05. jula 2021.godine.

 

Iz dostavljene dokumentacije proizlazi jasan zaključak da su nadležni pravosudni organi Republike Francuske, u postupku pružanja međunarodne pomoći u krivičnim stvarima po zamolnici Specijalnog državnog tužilaštva Kmp.s.br.53/21 od 05.05.2021. godine, u predmetu istrage Kti.S.br.12/21, u proceduri predviđenoj materijalnim i procesnim zakonodavstvom Republike Francuske i na osnovu naredbe Apelacionog suda u Parizu koja je izdata Sudskoj policiji Republike Francuske, između ostalih lica, kao korisnike zaštićene aplikacije SKY ECC identifikovali pripadnike kriminalne organizacije i to: okrivljenog Živkovic Radoja koji je, osim šifre COC6LQ, koristio jos dvije SKY ECC šifre i to AJKV8E i I3KNG8, okrivljenog Kašćelan Slobodana koji je, između ostalih, koristio i SKY ECC šifru PCZIY1, kao i okrivljenog Vujotić Milana koji je, osim šifre DCSLKQ, koristio i SKY ECC šifre 4E49F9, 827KN7, XR26Ml i B85C60 i u tom pravcu dostavili materijal na kojem se nalaze komunikacije koje su sa tih korisničkih SKY ECC šifri ostvarili kako međusobno, tako i sa drugim pripadnicima i organizatorom kriminalne organizacije.

 

Da je okrivljeni Spasojević Nikola u opisanom periodu bio korisnik SKY ECC pina 02NVX, proizlazi iz Službene zabilješke Uprave policije, Sektora za borbu protiv kriminala, Specijalnog policijskog odjeljenja, 03/8 broj 070/22-26-1228 od 18.07.2022. godine, gdje je taj okrivljeni identifikovan upoređivanjem sadržine razmijenjenih poruka sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem kao korisnikom SKY ECC šifre 8MA869, konkretno: poruke poslate dana 09.12.2020. godine u 05:09 h, u kojoj objašnjava da je na kiseoniku 24 sata i da mu se proširilo na pluća i da ne zna kako da se prebaci u klinički centar: poruke poslate dana 09.12.2020. godine u 20:16 h sadržine “shelbijev brat je, prebačen je u kbc”, poruke poslate dana 17.12.2020. godine u 13:50 h sadržine “zdravo brate, evo mi sad donijese tel. Ja sam Shelby”, te dvije slikovne poruke sa fotografijama na kojima se vidi Spasojevié Nikola, od kojih prva poslata 18.12.2020. godine u 06:34 h, praćena tekstualnom porukom “ko veli da sam debeo”, a druga dana 22.12.2020. godine u 14:16 h, iz sobe u kojoj se Spasojević Nikola nalazio na liječenju.

 

Osim navedene službene zabilješke, identitet okrivljenog Spasojević Nikole kao korisnika pomenutog SKY ECC pina, nedvosmisleno proizlazi i iz Otpusne liste KCCG Interne klinike – Pulmologija, mat.br.istorije bolesti 21878/2020, na ime Spasojević Julka Nikola rođen 1979. god, od 23.12.2020. godine, u kojoj se konstatuje da je u toj zdravstvenoj ustanovi liječen od 09.12.2020. godine do 23.12.2020. godine od infekcije virusom Cicid 19, da je do 09.12.2020. godine liječen u Opštoj bolnici u Pljevljima, kada je tog dana preveden u KCCG zbog obostrane upale pluća.

 

Da je okrivijeni Roganovié Duško u opisanom periodu bio korisnik SKY ECC pina OJK3JQ, proizlazi iz službene zabilješke Uprave policije, Sektora za borbu protiv kriminala, Specijalnog policijskog odjeljenja, 03/8 broj 070/22-26-1227 od 18.07.2022. godine, gdje je taj okrivljeni identifikovan na osnovu komunikacije koju je ostvarivao posredstvom navedene kriptovane aplikacije sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem u chatu br.50, u okviru foldera Zvicer Radoja 8MA869, prvenstveno: slikovne poruke koju je poslao okrivljenom Zvicer Radoju dana 17.02.2021. godine u 18:02 h, na kojoj se nalazi u drustvu ženske osobe; slikovne poruke koju je poslao okrivljenom Zvicer Radoju dana 23.02.2021. godine u 19:24 h, na kojoj se nalazi sa svojim djetetom i slikovne poruke koju je poslao okrivljenom Zvicer Radoju dana 28.02.2021. godine u 21:36 h, na kojoj se takođe nalazi sa svojim djetetom. Upoređivanjem navedenih fotografija Roganović Duška, sa njegovom fotografijom iz evidencije građanskih stanja, proizlazi jasan zaključak da je okrivljeni Roganović Duško korisnik SKY ECC pina OJK3JQ.

 

Da je okrivljeni Pantovié Radovan u opisanom periodu bio korisnik SKY ECC pina TMN5I4, proizlazi iz Službene zabilješke Uprave policije, Sektora za borbu protiv kriminala, Specijalnog policijskog odjeljenja, 03/8 broj 070/22-26-1231 od 18.07.2022. godine, gdje je taj okrivljeni identifikovan na osnovu komunikacije koju je ostvarivao posredstvom navedene kriptovane aplikacije sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem u chatu br. 16, u okviru foldera Zvicer Radoja 8MA869, između ostalog i na osnovu poruke koju je dana 11.12.2020. godine poslao okrivijenom Zvicer Radoju, u kojoj je naveo da je već desetak dana u Crnoj Gori i da je došao u Mojkovac da vidi svoje. Navedeno se potvrđuje i provjerom prelazaka državne granice, iz koje proizlazi da je Pantović Radovan dana 30.11.2020. godine evidentiran na graninom prelazu “Božaj” prilikom ulaska u Crnu Goru iz Republike Albanije. Osim toga, iz iste službene zabilješke proizlazi da je Pantović Radovan dana 22.12.2020. godine organizatoru kriminalne organizacije, okrivljenom Zvicer Radoju poslao svoju tzv. ”selfi” fotografiju iz frizerskog salona, koja je praćena i tekstualnom porukom u kojoj organizatoru govori da je na šišanju, na osnovu koje fotografije se upoređivanjem sa njegovom fotografijom iz putne isprave jasno zaključuje da je korisnik SKY ECC pina okrivljeni Pantović Radovan.

 

Da je okrivljeni Mujović Radovan u opisanom periodu bio korisnik SKY ECC pina 57F793, proizlazi iz Službene zabilješke Uprave policie, Sektora za borbu protiv kriminala, Specijalnog policijskog odjeljenja, 03/8 broj 070/22-26-1229 od 18.07.2022. godine, gdje je taj okrivljeni identifikovan na asnovu analize komunikacija ostvarenih sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem u chatu broj 0 u okviru foldera Zvicer Radoja 8MA869, prvenstveno dvije fotografije na kojima se vidi taj okrivljeni u pritvorskoj jedinici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, od kojih je jednu poslao organizatoru kriminalne organizacije, okrivljenom Zvicer Radoju dana 17.11.2020. godine, na kojoj se vidi kako sjedi i jede u zatvorskoj sobi, koja je praćena tekstualnom porukom “bijeloga luka i teletine i nema korone”, a drugu fotografiju dana

20.01.2021. godine u 07:59 h.

 

Da je okrivijeni Kašćelan Slobodan u opisanom periodu bio korisnik SKY ECC pina DI845T, proizlazi iz dopisa Generalne uprave nacionalne policije, Centralne uprave sudske policije Republike Francuske, pod nazivom “Izvršenje međunarodne zamolnice upućene od strane pravosudnih organa Cme Gore Kmp.S.br.53/21, Kti.S.br.12/21” i koji je sastavni dio dokumentacije pribavljene u postupku međunarodne pravne pomoći u tom predmetu.

 

U odnosu na službena zaduženja okrivljenog Lazović Petra kao službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost na radu u Upravi policije Crne Gore, te okrivljenog Milović Ljuba kao službenika Uprave policije Crne Gore, iz prikupljenih dokaza u izviđaju i istrazi, konkretno dopisa Uprave policije Crne Gore T broj 03-352/21-605/22 od 24.05.2022. godine, utvrđuje se da sadašnji menadžment Uprave policije nije imao saznanja o kontaktima koje su okrivljeni Milović Ljubo i Lazović Petar ostvarivali sa članovima kriminalnih grupa i da imenovani od strane Sektora za borbu protiv kriminala, odnosno sadašnjeg menadžmenta Uprave policije, a na osnovu bilo kakvih pisanih odluka ili drugih akata, kao ni usmenih naloga, nijesu imali službena ovlašćenja da ostvaruju komunikaciju sa članovima kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Iz istog dopisa proizlazi da u evidencijama sa kojima raspolaže Uprava policije – Sektor za borbu protiv kriminala, nijesu pronađeni akti o službenom postupanju okrivljenih Milovié Ljuba i Lazović Petra u vezi sa ostvarivanjem komunikacija sa članovima organizovanih kriminalnih grupa, a da su u tom pravcu u Upravi policije – Sektoru za borbu protiv kriminala sistematizovane organizacione jedinice Odsjek za specijalne istražne metode i Odsjek za kriminalističko – obavještajne poslove, čiji službenici u okviru definisanih nadležnosti mogu ostvarivati kontakte sa članovima kriminalnih grupa, te da se shodno Pravilniku o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Uprave policije, u Odsjeku za specijalne istražne metode vrše poslovi koji se odnose na sprovođenje mjera tajnog nadzora, uključujući i mjeru angažovanja prikrivenog isljednika i saradnika u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku. Osim toga, iz istog dopisa proizlazi da okrivljeni Milović Ljubo i Lazović Petar nikada nijesu bili radno angažovani u Odsjeku za specijalne istražne metode, da se shodno odredbama Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Uprave policije, u Odsjeku za kriminalističko – obavještajne poslove vrše poslovi koji se odnose na prikupljanje, analizu i distribuciju kriminalističko – obavještajnih podataka, uključujući i prikupljanje podataka koji se dobijaju kroz kontakte sa licima koja su registrovana kao operativna veza i da okrivijeni Milović Ljubo i Lazović Petar nikada nijesu bili radno angažovani ni u Odsjeku za kriminalističko- obavještajne poslove, niti su shodno utvrđenim standardima i procedurama preduzimali mjere i radnje koje se odnose na nadležnosti tog Odsjeka u dijelu koji je vezan za rad sa operativnim vezama.

 

Da ja okrivljeni Lazović Petar, u vijeme u kojem je djelovao kao pripadnik kriminalne organizacije čiji je organizator okrivljeni Zvicer Radoje, postupao kao sIužbenik Agencije za nacionalnu bezbjednost na radu kod Uprave policije, jasno se zaključuje iz tri Sporazuma o privremenom raspoređivanju u drugi državni organ, zaključenog između tadašnjih direktora Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, i to: broj 250/19-10-3544/2 od 08.07.2019. godine, broj 250/19-15-6889 od 31.12.2019. godine i broj 15-233/20-2672 od 12.06.2020. godine, iz čijih sadržina proizlazi da je privremeno raspoređen na rad u Upravi policije, na period od po 6 mjeseci i da se privremeni raspored vrši u cilju pružanja podrške realizaciji zajedničkin aktivnosti i mežusobne saradnje Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave policije na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

 

Da je okrivijeni Milović Ljubo, u vrijeme u kojem je djelovao kao pripadnik kriminalne organizacije čiji je organizator okrivljeni Zvicer Radoje, postupao kao službenik Uprave policije Crne Gore, jasno se zakljucuje iz Rješenja MUP-a Crne Gore – Uprave policije 45 broj:113/15-59356/1 od 06.10.2015. godine, u kojem se konstatuje da je raspoređen na radno mjesto višeg policijskog inspektora u grupi VI, Odsjek za borbu protiv droge – Grupa za suzbijanje doge Herceg Novi, Kotor i Tivat.

 

Sadržina dokumentacije Uprave policije OB Kotor – Stanice kriminalističke policije, broj: 18/4-2 br.215/21-4809, koja je dana 13.05.2022. godine dostavljena Upravi policije – Sektoru za borbu protiv kriminala – Odsjeku za suzbijanje teških krivičnih djela, potvrđuje da su pripadnici kriminalne organizacije okrivljenog Zvicer Radoja iz Republike Srbije, Belivuk Veliko i Miljkovié Marko, u periodu između druge polovine i kraja januara 2021. godine boravili na području opštine Kotor, kojom prilikom su lično posredstvom kriptovane aplikacije SKY ECC ostvarivali kontakte, kako sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem, tako i sa pripadnicima kriminalne organizacije, okrivljenima Lazović Petrom i Milović Ljubom, te da su u odnosu na Belivuk Veljka i Miljković Marka ovlašćeni policijski sluzbenici OB Kotor preduzimali bliže navedene službene radnje.

 

Iz balističkog vještačenja broj 06/22 od 26.12.2022. godine, sačinjenog od strane sudskog vještaka balističara dipl. ing Milovana Mihialovića, utvrđuje se da je identifikovao vrste i tipove vatrenog oružja opisanog u tačkama optužnice koje se odnose na izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava iz čl. 403 Krivičnog zakonika Crne Gore, od strane okrivljenih Zvicer Radoja, Lazović Petra, Milović Ljuba, Živkovié Radoja i Mujovié Radovana.

 

Tako je, u pogledu vatrenog oružja koje je po naređenju organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja, kao državljanina Crne Gore, na teritoriji Ukrajine, Bosne i Hercegovine i drugih neutvrženih drzava, nabavio pripadnik kriminalne organizacije iz Republike Srbije i državljanin te države Starčević Miroslav, vještak našao da su na fotografijama koje je tim povodom organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje razmijenio sa Starčević Miroslavom, uočena oružja i to: karabin španske proizvodnje marke “Bergera”, model BA-13, koji karabin ima specifičnost da prima samo po jedan metak kalibra 6,5x57R koji se postavla direktno u cijev, a cijev se prelama povlačenjem poluge na štitniku obarača, da karabin ima udaraču koja se ručno nateže i jednu žljebljenu cijev; u odnosu na drugi komad oružja, da je u pitanju oružje koje po svom izgledu liči na snajperske puške, ima integralne nožice i uočava se zatvarač karakterističan za puške repetirke, a takođe se uočava da ima odvojivi kutijasti okvir za municiju, kao i jednu ožljebljenu cijev, te naveo da mnogi proizvođači oružja u svom proizvodnom programu imaju veoma sličan dizajn snajperskih pušaka, tako da samo na osnovu fotografije nije bio u moguénosti da izvrši identifikacije, u odnosu na revolvere, da se radi o revolverima koji po svojoj geometriji odgovaraju revolverima brazilskog proizvođača marke “Taurus” čiji je logo vidjiv na dva revolvera, pored kojih se uočavaju dva metka, od kojih je jedan revolverski metak kalibra .38 Special ili .357 Magnum (isti su po dimenzijama) i lovački metak kalibra 36, te da je u odnosu na proizvođača “Taurus”, vještak našao da ima revolver koji koristi municiju kalibra 36 i on odgovara revolveru na slici, pored kojeg se vidi ovaj metak.

 

Dalje se iz balističkog vještačenja, u pogledu vatrenog oružja opisanog u dispozitivu optužnice koji se odnosi na izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 Krivičnog zakonika Crne Gore od strane okrivljenog Lazović Petra, utvrđuje da se radi o revolveru marke “Smith&Wesson”, da se na fotografiji revolvera prikazuje pozicija na kojoj je fabrički broj obrušen na ramu, na dijelu na kojem se nalazi doboš, te da na osnovu tog detalja, po mišljenju vještaka i druga fotografija prikazuje isti revolver, jer se na njoj prikazuje druga obrušena pozicija na kojoj je utisnut fabrički broj. U odnosu na isto krivično djelo, izvršeno od strane organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja i okrivljenog Lazović Petra, vještak je izvršio uvid i u tri fotografije i utvrdio da se na njima nalaze naprave

koje služe za konverziju pištolja, koje po mišlienju vještaka služe da omoguće bolje nišanjenje iz pištolja omogućavanjem oslonca na rame, odnosno da se pištolj jednostavnom radnjom namjesti u tu napravu.

 

Iz istog vještačenja, u pogledu vatrenog oružja opisanog u dispozitivu optužnice koji se odnosi na izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 Krivičnog zakonika, od strane okrivljenog Živković Radoja, utvrđuje se da je vještak našao da se radi o automatskom pištolju “Škorpion” kalibra 7,65mm sa dva okvira i prigušivačem zvuka, pištolju marke “Crvena zastava” model 57, kalibra 7,62mm, na kojem su postavljene drvene korice rukohvata i pištolju italijanskog proizvođača marke “Beretta” model 70, koji je u kalibru 9mm-K ili 7,65mm.

 

Dalje, iz balističkog vještačenja, u pogledu vatrenog oružja opisanog u dispozitivu optužnice koji se odnosi na izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 Krivičnog zakonika Crne Gore, od strane okrivljenog Milović Ljuba, proizlazi da je vještak našao da se radi o sljedećim vrstama vatrenog oružja: vojnom oružju – puškomitraljezu “M53” kalibra 7.9mm; dva pištolja koji po svojoj geometriji odgovaraju pištoljima češkog proizvođača (češka zbrojovka), marke “CZ” koji su u kalibru 9mm; revolverima koji po svojoj geometriji odgovaraju revolverima američkog proizvođača marke “Smith&Wesson” čiji logo je i vidljiv na njima, te revolverima nepoznatog proizvođača; pištolju koji po svojoj geometriji odgovara pištolju češkog proizvođača (češka zbrojovka), marke “CZ”, koji je u kalibru 9mm; pištolju koji po svojoj geometriji odgovara pištolju češkog proizvođača (češka zbrojovka) marke “CZ”, model P-10 koji je u kalibru 9mm.

 

U pogledu vatrenog oruzja opisanog u dispozitivu optužnice koji se odnosi na izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 Krivičnog zakonika Crne Gore izvršenog od strane okrivljenog Mujović Radovana, vještak je u nalazu našao da su u pitanju: automatska puška, koja po svojoj geometili odgovara automatskoj pušci njemačkog proizvođača marke “Hekler&Koh”, model G3, koji je u kalibru 7,62×51 NATO; snajperska puška koja po svojoj geometriji vidljivog dijela puške odgovara poluautomatskoj snajperskoj pušci njemačkog proizvođača marke “Hekler&Koh” model HK 91 G3, kojije u kalibru:308, vojnom oružju – puškomitraljezu “M 53”, kalibra 7,9mm, tky “Šarac”.

 

Prikupljeni dokazi u istrazi, cijenjeni pojedinačno i u mežusobnoj vezi, ukazuju na nedvosmislen činjenični i pravni zaključak da su okrivlieni Zvicer Radoje, Milović Ljubo, Lazović Petar, Vujotić Milan, Kašćelan Slobodan, Živković Radoje, Spasojević Nikola, Roganović Duško, Pantović Radovan, Mujovié Radovan i Perović Nikša, izvršili krivična djela stavljena im na teret, kako je to bliže navedeno činjeniénim opisima predmetne optužnice.

 

Ukazuje se i da je materijal sa kriptovanim komunikacijama koje su u opisanom periodu organizator kriminalne organizacije, okrivljeni Zvicer Radoje i pripadnici kriminalne organizacije, okrivljeni Milović Ljubo, Lazović Petar, Živković Radoje, Vujotić Milan, Kašćelan Slobodan, Spasojević Nikola, Roganović Duško, Mujović Radovan, Pantovié Radovan i Perović Nikša, međusobno ostvarivali preko kriptovane aplikacije SKY ECC, po zamolnicama Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, u postupku međunarodne pravne pomoći pribavljen kao pravno valjan dokaz u proceduri koja je u skladu sa materijalnim i procesnim zakonodavstvom Republike Francuske, po pisanim naredbama Apelacionog suda u Parizu izdatih Sudskoj policiji Republike Francuske, na osnovu čega je dalje na istovjetan način izvršena identifikacija okrivljenih kao korisnika navedenih SKY ECC šifri i kodnih imena.

 

U skladu sa navedenim je i sadržina Odluke Ustavnog savjeta Republike Francuske broj 2022-987 QPC od 08.aprila.2022. godine, u predmetu gospodin Said Z, iz koje se utvrđuje da je za predmet imala ocjenu ustavnosti odredbi čl. 706-102-1 Zakonika o krivičnom postupku Republike Francuske, koja u stavu 1 propisuje: “Moguće su situacije u kojima se pribjegava korišćenju tehničkog sredstva koje ima za cilj da, bez saglasnosti lica čiji se podaci koriste, na bilo kom mjestu ima pristup, snimanje, čuvanje i prenos kompjuterskih podataka, kao što su podaci koji se čuvaju u računarskom sistemu, koji se prikazuju na monitoru za korisnika sistema automatske obrade podataka, podaci koji su unešeni upotrebom karaktera ili oni podaci koji se primaju ili šalju putem spoljnih jedinica”. Dalje, u stavu 2 odredbe čl.706-102-1 Zakonika o krivičnom postupku Republike Francuske, predviđeno je: “Državni republički tužilac ili sudija za istragu mogu odrediti bilo koje ovlašćeno fizičko ili pravno lice upisano na neku od lista predviđenu za obavljanje tehničkih radnji kojima se omogućava realizacija tehničkog uređaja iz prvog stava ovog clana, kao i da državni tužilac ili sudija za istragu može takođe propisati korišćenje državnih sredstava koja podliježu nacionalnoj odbrambenoi tajnosti u oblicima predviđenim u poglaviju l naslova IV knjige”.

 

U istoj odluci je konstatovano da se prioritetno pitanje ustavnosti ne može razmatrati odvojeno od odredaba koje se primjenjuju na spor povodom kojeg se ovo prioritetno pitanje postavlja. Shodno tome, Ustavni savjet je uzeo u obzir i odredbe clana 230-1 Zakonika o krivičnom postupku Republike Francuske, u njegovom tekstu koji proizlazi iz Zakona od 13.11.2014. godine, člana 230-2 istog Zakonika u njegovom tekstu koji proizlazi iz Zakona od 03.06.2016. godine, te člana 706-102-1 istoa Zakonika, u njegovom tekstu koji proizlazi iz pomenutog Zakona od 23. 03.2019. godine.

 

Tako, odredba clana 230-1 Zakonika o krivičnom postupku Republike Francuske, u svom tekstu koji proizlazi iz Zakona od 13. novembra 2014, predviđa: “Ne dovodeći u pitanje odredbe članova 60, 77-1 i 156, kada se utvrdi da su podaci koji su presretnuti ili dobijeni tokom izviđaja ili istrage bili podvrgnuti radnjama obrade koje onemogućavaju pristup ili razumijevanje informacija koje se u njima nalaze, ili da su ovi podaci zaštićeni mehanizmom za provjeru autentičnosti, javni tužilac, istražni sud, službenik sudske policije, uz ovlašćenje republičkog javnog tužioca ili istražnog sudije, ili prvostepeni sud koji vodi slučaj može odrediti bilo koje fizičko ili pravno lice koje je stručno za izvršenje tehničkih operacija koje omogućavaju pristup ovim informacijama, njihovoj jasnoj verziji, kao i u slučaju da je korišćeno sredstvo kriptologije, tajna konvencija o dešiforvanju, ukoliko je tako nešto neophodno. Ukoliko je lice kojem je povjereno izvršenje ovih tehničkih operacija pravno lice, njen zakonski predstavnik dostavija na odobrenje državnom tuziocu, službeniku sudske policije ili sudu koji void predmet ime ili imena fizičkog ili fizičkih lica koja će za njih i u njhovo ime izvršiti tehničke operacije navedene u prvom stavu. Osim ako nisu upisane u listu predviđenu članom 157, lica angažovana za ove operacije će, pisanim putem, položiti zakletvu predviđenu drugim stavom člana 60 i člana 160. Ukoliko je zaprijećena kazna jednaka ili veća od dvije godine zatvora i ukoliko to zahtijevaju potrebe izviđaja ili istrage, državni tužilac, istražni sud, službenik sudske policije, po ovlašćenju javnog republičkog tužioca ili sudije za istragu, ili prvostepenog suda koji vodi predmet mogu propisati korišćenje državnih sredstava koja podliježu nacionalnoj odbrambenoj tajnosti u obliku predvidenim ovim poglavljem”.

 

Dalje, član 230-2 istog Zakonika, u svom tekstu koji proizlazi iz Zakona od 03. avgusta 2018. predviđa: “Kada republički javni tužilac, istražni sud, službenik sudske policije, po ovlašćenju državnog tužioca ili sudije za istragu ili prvostepenog suda koji void predmet, odluče da za radnje navedene u članu 230-1 koriste državna sredstva koja su obuhvaćena nacionalnom odbrambenom tajnom, pisani zahtjev mora biti poslat dekretom, sa fizičkim medijumom (uređajem) koji sadrži podatke koje treba razjasniti ili kopijom ovog medijuma. Ovim se zahtjevom utvrđuje rok u kome se moraju izvršiti kliring poslovi. Rok se može produžiti pod istim formalnim uslovima. Državni tužilac, istražni sud, službenik sudske policije, po ovlašćenju državnog republičkog tužioca ili istražnog sudije ili prvostepeni sud koji vodi predmet ili koji je zatražio tehničko tijelo, može naložiti prekid propisanih radnji. U cilju realizacije poslova kliringa, tehničko tijelo navedeno u prvom stavu ovog člana ovlašćeno je da otvori i ponovo otvori zapečaćeno označeno oznakom tajnosti i da ponovo zapečati predmet (označi ga stepenom tajnosti) nakon što je, ukoliko je potrebno, preoblikovalo fizičke materijale za čije pretraživanje je odgovorno. Ukoliko postoji opasnost od uništenja podataka ili fizičkog medija (uređaja) koji ove podatke sadrži, odobrenje za zamjenu fizičkog materijala treba da izda državni tužilac, istražni sud ili prvostepeni sud koji vodi predmet. Podaci zaštićeni i označeni tajnošću nacionalne odbrane se ne mogu prosljeđivati sem u uslovima predviđenim članovima od L. 2312-1 do L.2312-8 Zakona o odbrani. Ukoliko se radi o podacima koji su dobijeni u kontekstu presrijetanja elektronskih komunikacija, u okviru obrade navedene u I člana 230-45, zahtjev se upućuje direktno tehničkom tijelu primjenom I stava ovog člana”.

 

Prema pravnom stanovištu Ustavnog savjeta Republike Francuske izraženog u navedenoi odluci, druga rečenica drugog stava čl. 706-102-1 Zakonika o krivičnom postupku Republike Francuske, u tekslu koji proizlazi iz Zakona broj 2019-222 od 23.03.2019. o programiranju 2018-2022 i reformi pravosuđa, u skladu je sa Ustavom Francuske, iz čega proizlazi da je materijal sa kriptovanim komunikacijama koje su u opisanom periodu organizator i pripadnici kriminalne organizacije međusobno ostvarivali, po zamolnicama Specijalnog državnog tužilastva Crne Gore, u postupku međunarodne pravne pomoći pribavljen kao pravno valjan dokaz u proceduri koja je u skladu sa materijalnim i procesnim zakonodavstvom Republike Francuske.

 

To je u saglasju i sa odredbom čl. 45 Zakona o međunarodnoj pomoći u krivičnim stvarima Cme Gore, prema kojoj odredbi će procesna radnja koju je preduzeo strain pravosudni organ u skladu sa svojim zakonom, biti izjednačena sa odgovarajućom procesnom radnjom koju preduzima domaći pravosudni organ, osim ako to nije u suprotnosti sa načelima domaćeg pravnog sistema i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava,

 

Dakle, predmeti dokazi su pribavljeni u skladu sa Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nije nužno da je radnja koju su preduzeli nadležni istražni organi Republike Francuske, radnja koju prepoznaje Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore, dok god nije u suprotnosti sa načelima domaćeg pravnog Sistema i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Prema navedenom, nije presudno da li je dokazna radnja, sprovedena u Republici Francuskoj kao u ovom slučaju isključivo po francuskom zakonu, mogla biti naložena i u Crnoj Gori. Staviše, revizija stranog prava nije preduslov za prenos dokaza koje su francuske vlasti pribavile po francuskom zakonu i crnogorski krivični postupak. Ovo, naročito imajući u vidu činjenicu da su dokazne radnje kojim su prikupljeni SKY ECC dokazi, sprovedene kroz istragu državnih organ Republike Francuske, a ne na zahtjev državnih organa Crne Gore (kada bi se mogli postavljati zahtjevi u pogledu načina i uslova sprovođenja dokazne radnje, jer se ista sprovodi za potrebe krivične istrage u Crnoj Gori i u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku), i da su inicijalno dostavljene informacije crnogorskim vlastima, sa ciljem eventualnog pokretanja istraga, a na osnovu kojih je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore zamolbenim putem tražilo predmetne dokaze.

 

Preduslov za prenos dokaza i njihovu validnost red crnogorskim sudovima, je isključivo taj da je dokazna radnja iz kojeg su proizašli dokazi, preduzeta u skladu sa zakonima i Ustavom Republike Francuske, kao države u kojoj su dokazne radnje sprovedene, pa samim tim uz primjenu principa povjerenja i uzajamnog priznanja koji važe u međunarodnoj pravosudnoj saradnji, zasnovani na povjerenju u pravni system druge države. Osim navedenog, svakako se može pretpostaviti da Republika Francuska i druge članice Evropske Unije poštuju fundamentalna prava zagarantovana njenom poveljom i evropskom Konvencijom o ljudskim pravima.

 

Imajući u vidu da niti jednom odlukom francuskih sudova ili međunarodnih sudova, Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde, nije dovedena u pitanie zakonitost dokaza pikupljenih kroz SKY ECC aplikaciju, ne postoji niti jedan razlog da se tvrdi postojanje nezakonitosti, odnosno neprihvat)jivosti SKY ECC dokaza pred crnogorskim sudovima.

 

U odnosu na prirodu i karakter SKY ECC aplikacije, ukazuje se da se ne radi o konvencionalnom sredstvu komunikacije koje je uobičajeno za prosječnog građanina, već nasuprot tome o kriptovanoj aplikaciji namijenjenoj za tajnu komunikaciju, iz čega proizlazi da je cilj korisnika aplikacije SKY ECC bio stroga konspirativnost i namjera da takve komunikacije nikada ne budu otkrivene, zbog čega je bila više nego pogodno sredstvo, kako za planiranje, tako i izvršenje najtezih krivičnih djela na teritoriji različitih drzava, pa i Cme Gore. U prilog takvom zaključku ide i činjenica, da su organizator i pripadnici kriminalne organizacije ovu kriptovanu aplikaciju koristili skriveni, kako iza korisničkih pinova sačinjenih od razlicitih kombinacija slova ili cifara, tako i iza tzv. “nickova” – kodnih imena po kojima su se raspoznavali u međusobnim komunikacijama, u uvjerenju da će tako ostati neotkrivene njihove intenzivne kriminalne aktivnosti i izvršenje najtežih krivičnih djela protiv života i tijela, ali i drugih krivičnih djela koja su opisana u optužnici.

 

Uzimajući u obzir i činjenicu da se radi o tehnološki naprednoj i savremenoj zaštićenoj aplikaciji, proizlazi i zaključak da u konkretnom slučaju, u odnosu na organizatora i pripadnike kriminalne organizacije i telefonske uređaje snabdjevene tom aplikacijom, nijesu mogle biti određene bilo kakve konvencionalne specijalne istražne tehnike propisane procesnim zakonodavstvima, kako Crne Gore, tako i Republike Francuske, pa ni mjere tajnog nadzora, što dalje ukazuje da je i namjera okrivljenih bila da korišćenjem telefonskih uređaja sa kriptovanom aplikacijom SKY ECC, spriječe nadležne državne organe da u odnosu na njih upotrijebe u zakonima raspoložive istražne tehnike i tako, bez bojazni da će biti otkriveni, čine najteža krivična djela.

 

Dakle, kriptovana aplikacija SKY ECC sama po sebi predstavlja sredstvo tajne komunikacije, koje je pogodno za planiranje i vršenje najtežih krivičnih djela, koja je korišćena sa uvjerenjem korisnika aplikacije da će uništavanjem materijalnih dokaza koji su proizlazili iz njihovih kriminalnih aktivnosti, sebi obezbijediti trajnu zaštitu od krivično – pravnog progona organa za sprovođenje zakona.

 

U postupku istrage su, u cilju provjere autentičnosti sadržine komunikacija ostvarenih posredstvom kriptovane aplikacije SKY ECC između organizatora i pripadnika kriminalne organizacije, od strane ovog tužilaštva prikupljeni i materijalni dokazi koji su realno i objektivno mogli biti prikupljeni i obezbijeđeni, prevashodno usljed proteka vremena između perioda ostvarivanja komunikacija (počev od polovine 2020. godine zakljuéno do 08. marta 2021. godine, što je okrivljenima dalo i više nego dovoljno prostora i vremena za uništavanje materijalnih dokaza) i pokretanja krivičnih postupaka od trenutka kada je sadržina komunikacija postala dostupna nadležnim organima, a koji dokazi, tamo gdje su objektivno mogli biti prikupljeni, potvrđuju sadržinu SKY ECC komunikacija iz kojih su proistekli, te i na taj način potvrđuju autentičnost dostavljenog materijala od strane Republike Francuske i isključuju bilo kakvu moguénost naknadnih izmjena njihovog sadržaja, pa i motiv bilo kojih nadležnih državnih organa da upravo okrivljene neosnovano izlažu krivično-pravnom progonu.

 

Tako je dokumentovana i potvrđena materijalnim dokazima većina kriptovanih SKY ECC komunikacija okrivljenog Lazović Petra, ostvarenih sa organizatorom i ostalim pripadnicima kriminalne organizacije, koja se odnosi na prenošenje povjerljivih službenih informacija okrivljenom Zvicer Radoju, odnosno prethodno analiziranom dokumentacijom Uprave policije, Sektora za borbu protiv kriminala, Specijalnog policijskog odjeljenja, iz koje se utvrđuje da je većina kriptovanih SKY ECC komunikacija okrivljenog Lazović Petra u tom pravcu osivarena istovremeno sa vremenom nastanka službene dokumentacije koja je u Upravi policije Crne Gore formirana povodom policijskih i državno – tužilačkih aktivnost prema licima koja je u komunikacijama pominjao organizatoru kriminalne organizacije – okrivljenom Zvicer Radoju.

 

Na autentičnost zaštićenih SKY ECC komunikacija ostvarenih između organizatora i pripadnika kriminalne organizacije, koje su pribavljene u postupku međunarodne pravne pomoći od Republike Francuske, između ostalog ukazuje i sadržina dopisa Uprave policije – Odsjeka za međunarodnu operativnu saradnju INTERPOL-EUROPOL – SIRENE 51/7 – “I“ br 1029 od 24.11.2022. godine, kojim je potvrđeno da su istovremeno, u realnom vremenu ostvarivane i komunikacije na tzv. “grupnom chatu” između okrivljenih Lazović Petra, Milović Ljuba i pripadnika kriminalne organizacije kodnog imena “Toti”, koje su se odnosile na krijumčarenje cigareta i u kojim komunikacijama su dana 03.02.2021. godine komentarisali zapljenu velike količine cigareta na graničnom prelazu Tovarnik u Republici Hrvatskoj. Naime, iz dopisa proizlazi da je posredstvom EUROPOL-a Hrvatska utvrđeno da je dana 01.02.2021. godine oko 01:45 časova, na graničnom prelazu Tovarnik (ulaz iz Republike Srbije) vršena granična kontrola teretnog vozila marke “Scania”, reg oznaka Republike Hrvatske VK 900 EM i priključnog vozila “ Schwarzmuller”, reg oznaka Republike Hrvatske VK 733 EJ, kojom prilikom je pronadjeno 4.760.000 komada cigareta “Regina” i da je vozilom upravljalo lice Gvozdić Predrag, rođen i nastanjen u Karlovcu – Republika Hrvatska.

 

Sa druge strane, sadržina kriptovanih komunikacija koje ukazuju na kriminalne

aktivnosti organizatora i pripadnika kriminalne organizacije u krijumčarenju velikih količina kokaina i hašiša, vatrenog oružja i cigareta, nije mogla biti provjerena materijalnim dokazima iz prethodno navedenih razloga, ali i stoga što su u tim situacijama opojne doge, oružje i cigarete prokrijumčareni i nije došlo do njihovih zapljena od strane policija i drugih organa država Južne Amerike i Evrope, preko čijih se teritorija krijumčarenje realizovalo. Uprkos tome, nepobitno je da su organizator i pripadnici kriminalne organizacije u izuzetno intenzivnim kriptovanim komunikacijama, međusobno razmjenjivali i brojne slikovne poruke sa fotografijama velikog broja pakovanja sa kokainom i hašišom i vatrenim oružjem koje su krijumčarili, na koji način su se uzajamno obavještavali o pravcima i lokacijama krijumčarenja opojnih droga i oružja. Uvidom u te fotografije, neupitno je utvrđeno da se na njima nalazi veliki broj pakovanja kokaina i hašiša pravougaonog oblika od po 1 kg, koja pakovanja su u komunikacijama oslovljavali “kockama”, te na kojima su u najvećem dijelu jasno vidi da su pakovanja kokaina oblozena vakuumiranim najlonom i na njima utisnuti pečati različitih naziva, dok su na pakovanjima hašiša bili fabrički ispisani različiti natpisi, po kojima su organizator i pripadnici kriminalne organizacije znali iz kojih država potiču, nazivajuđi ih između ostalog “peruanka”, “bolivijka”, “marokanka” i sl. Osim pakovanja sa kokainom i hašišom, organizator i pripadnici kriminalne organizacije su međusobno razmjenjivali slikovne poruke na kojima se vide tipovi i najbliže moguće karakteristike fotografisanog vatrenog oružja, praćene i tekstualnim porukama iz kojih se posmatrano u cjelokupnom kontekstu djelovanja kriminalne organizacije, jasno zaključuje da se tako opisuju ove opojne droge i vatreno oružje.

 

Nie sporna činjenica da okrivijeni Milović Ljubo i Lazović Petar u kriptovanim

komunikacijama koje se odnose na krijumčarenje cigareta, nijesu razmjenjivali slikovne fotografije iz kojih bi se vidio izgled paketa i druge karakteristike cigareta, ali su razmijenili veliki broi tekstualnih poruka iz kojih se, posmairano u konteksiu te njihove kriminalne aktivnosti, nesporno mogu utvrditi marka proizvođača cigareta, da se radi o cigaretama marki “Manchester”, “Fm”, “Trokadero” i “Merlin”, nabavna i prodajna cijena po jednom paketu, okvirna količina cigareta i zarada koju su okrivljeni time zaradili.

 

Prediog za produženje pritvora okrivljenima Lazović Petru i Pantović Radovanu nakon podizanja optužnice, temelji se na odredbi čl. 175 st.1 tač. 1 Zakonika o krivičnom postupku. Po ocjeni ovog tužilaštva, iz prikupljenih dokaza tokom u fazi istrage proističe da je okrivijeni Pantović Radovan u dužem periodu, odnosno između druge polovine 2020. godine i početka marta 2021. godine, radi vršenja opisanih krivičnih djela kriminalne organizacije, kontinuirano ostvarivao komunikacije sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivljenim Zvicer Radojem, a okrivljeni Lazović Petar kako sa organizatorom kriminalne organizacije, okrivijenim Zvicer Radojem, tako i sa drugim pripadnikom kriminalne organizacije, okrivljenim Milović Ljubom, koji su obojica u bjekstvu i nalaze se na tužilaštvu i sudu nepoznatoj lokaciji, a sto samo po sebi ne podrazumiieva da su lokacije njihovog skrivanja nepoznate okrivljenima Lazović Petru i Pantović Radovanu. Dalje, iz sadržine naprijed navedenih zaštićenih komunikacija proističe i zaključak da okrivljeni Lazović Petar, imajući u vidu intenzitet i brojnost sa okrivljenima Zvicer Radojem i Milović Ljubom ostvarenih komunikacija posredstvom zaštićene aplikacije SKY ECC u naznačenom periodu, kao i sa njima očiglednu prisnost izraženu u kriptovanim komunikacijama koja proizlazi iz sadržine sa njima razmijenjenih poruka, od okrivljenih Milović Ljuba i Zvicer Radoja sasvim realno može očekivati, tražiti i dobiti pomoć za bježanje i skrivanje, dok okrivljeni Pantović Radovan navedeno može očekivati, tražiti i dobiti od organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Zvicer Radoja. Osim toga, sadržina analiziranih kriptovanih komunikacija ukazuje da je u izvršenju krivičnih djela stavljenih mu na teret, okrivljeni Pantović Radovan djelovao kako na teritoriji Crne Gore, tako i na teritoriji više država Evrope, što ukazuje da ima razvijene čvrste veze sa inostranstvom, gdje može očekivati i dobiti pomoć za skrivanje i bježanje, a pritom je dana 19.07.2022. godine lišen slobode na graničnom prelazu “Božaj” prilikom pokušaja napuštanja teritorije Crne Gore.

Prednjem zaključku u pravcu postojanja posebnih okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, ide u prilog i činjenica da se okrivljenom Lazović Petru na teret stavlja izvršenje pet krivičnih djela, a okrivljenom Pantović Radovanu dva krivična djela, od kojih je u odnosu na okrivljenog Lazović Petra i više krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore koje mu se stavljaju na teret, zaprijećena kazna zatvora od 3 do 15 godina, a u odnosu na okrivljenog Pantović Radovana krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kazna zatvora od 2 do 10 godine, te da u slučaju da budu oglašeni krivim, obojica okrivljenih mogu očekivati visoku zatvorsku kaznu, što ih pored naprijed navedenog, po ocjeni ovog tužilaštva zasigurno ne može ostaviti ravnodušnim u pogledu stvaranja i realizacije odluke o bjekstvu. Iz prikupljenih podataka koji se odnose na okrivljenog Lazović Petra, između ostalog proizlazi da mu rođena sestra živi u Rimu – Italija.

 

Iz do sada prikupljenih podataka koji se odnose na okrivljenog Pantović Radovana proizlazi da je posljednjih 25 godina živio uglavnom u inostranstvu, od čega najviše u Srbiji, Njemačkoj, Holandiji, Austriji i Španiji i da je po sopstvenom kazivanju, u Crnu Goru došao prije nekolika mjeseci, da mu jedan rođeni brat živi u gradu Bilefeldu u Njemačkoj koji ga navodno po njegovom kazivanju i finansira i da mu tri tetke po ocu žive u gradu Kranju u Sloveniji. Isto tako, iz podataka sa aplikacije “Granica” proizlazi da je okrivljeni Pantović Radovan u vremenu između maja 2019. godine i 19.07.2022. godine učestalo napuštao teritoriju Crne Gore, što sagledano u vezi sa prethodnim, po ocjeni ovog tužilaštva upućuje na zaključak da i on, isto kao i okrivljeni Lazović Petar, imaju razvijene porodične i socijalne veze sa inostranstvom, što po uvjerenju ovog tužilaštva jesu posebne okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, za slučaj odbrane sa slobode, zbog čega im je opravdano produžiti pritvor nakon podizanja optužnice po pritvorskom osnovu iz či. 175 stav 1 tač. 1 Zakonika o krivičnom postupku.

 

Predlog za produženje pritvora okrivljenom Perović Nikši nakon podizanja optužnice, temelji se na odredbi čl. 175 st.1 tač. 1 i tač. 2 Zakonika o krivičnom postupku, pri činjenici da mu se na teret stavijaju krivična djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 6 Krivičnog zakonika Cme Gore, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od 1 do 8 godina i pranje novca iz čI.268 st.3 u vezi st. 1 u vezi čl. 23 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od 1 do 10 godina, dakle relativno visoke zatvorske kazne, koje taj okrivljeni može očekivati za slučaj da bude oglašen krivim, što ga po uvjerenju ovog tužilaštva ne može ostaviti ravnodušnim u odnosu na formiranje i ostvarivanje odluke o bjekstvu i predstavlja jasan motiv za bjekstvo i skrivanje. Takođe, iz pribavljenih dokaza proističe da je okrivljeni Perović Nikša u dužem periodu, odnosno između druge polovine 2020. godine i kraja februara 2021. godine, radi vršenja opisanih krivičnih djela kriminalne organizacije, kontinuirano ostvarivao komunikacije sa organizatorom – okrivljenim Zvicer Radojem koji je u bjekstvu, a od kojeg u slučaju odbrane sa slobode opravdano može očekivati, tražiti i dobiti pomoć za bježanje i skrivanje. Nadalje, uvidom u podatke građanskih stanja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, utvrđuje se da je okrivljeni Perović Nikša nosilac putne isprave – pasoša Republike Francuske broj 18FK26678 i lične karte Republike Francuske broj 181078458086, što se potvrđuje njegovim navodima prilikom davanja ličnih podataka, da je u periodu izmežu 2010-2018. godine živio u Francuskoj, gdje je po sopstvenom kazivanju bio i oženjen drzavljankom te zemlje. Nadalje, iz podataka sa aplikacije “Granica” Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore proizlazi da je u periodu između 08.11.2020. godine i 23.08.2022. godine, okrivljeni Perović Nikša više puta registrovan na izlaznim i ulaznim graničnim prelazima Crne Gore, što uz naprijed navedeno, posmatrano pojedinačno i u međusobnoj vezi, ukazuje na zaključak da ima razvijene veze sa inostranstvom, koje može iskoristiti za bježanje i skrivanje, što po mišljenju ovog tužilastva opravdava prediog za produženje pritvora okrivljenom Perović Nikši nakon podizanja optužnice, po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 Zakonika o krivičnom postupku. Takođe, iz prikupljenih dokaza proizlazi da je okrivljeni Perović Nikša sa organizatorom okrivljenim Zvicer Radojem, koji je u bjekstvu i nalazi se na tuzilaštvu i sudu nepoznatoj lokaciji, a to samo po sebi ne podrazumijeva da je lokacija njegovog skrivanja nepoznata okrivljenom Perovic Nikši, u navedenom periodu kontinuirano komunicirao i dogovarao vršenje krivičnih djela za koja se sada tereti, što su po mišljenju ovog tužilaštva posebne okolnosti koje ukazuju da će u slučaju odbrane sa slobode ometati postupak uticajem na okrivljenog Zvicer Radoja kao saučesnika, a što sve opravdava produženje pritvora i po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st.1 tač. 2 Zakonika o krivičnom postupku, obzirom da navedeno predstavljaju okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni Perović Nikša ostankom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na saučesnike, a u cilju olakšanja svog krivično-pravnog položaja.

 

Predlog da se okrivljenima Kašćelan Slobodanu i Mujović Radovanu odredi pritvor nakon podizanja optužnice, temelji se na pritvorskim osnovima iz čI.175 st.1 tač. 3 Zakonika o krivičnom postupku. Naime, po ocjeni ovog tužilaštva, posebne okolnosti koje u smislu čI.175 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku ukazuju na opasnost od bjekstva, ogledaju se u činjenici da se protiv okrivljenih Kašćelan Slobodana i Mujović Radovana, kako pred Specijalnim državnim tužilaštvom, tako i Višim sudom u Podgorici, vodi više krivičnih postupaka zbog najtežih krivičnih djela organizovanog kriminala, posebno krivičnih djela protiv života i tijela, iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, te oružja i eksplozivnih materija, dakle i krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna dugotrajnog zatvora. Okrivljeni Kašćelan Slobodan i Mujović Radovan u tim krivičnim postupcima mogu očekivati osude na visoke zatvorske kazne, što ih realno i životno posmatrano ne može ostaviti ravnodušnim u pogledu stvaranja i realizacije odluke o bjekstvu, od trenutka kada bi okrivljenom Kašćelanu bio ukinut pritvor po navedenom rješenju, a okrivljeni Mujović Radovan otpušten sa izdržavanja navedene kazne zatvora koju trenutno izdržava za istovrsna krivična djela. Naprijed navedenom treba dodati i opštepoznatu činjenicu da se okrivljeni Kašćelan Slobodan u ranijem periodu, prije određivanja pritvora u kojem se trenutno nalazi, duže vremena skrivao i bio u bjekstvu, kada je pronađen i lišen slobode u inostranstvu, a zatim izručen nadležnim organima Crne Gore.

Dalje, iz uvjerenja Ministarstva pravde Crne Gore – Odjeljenja za prekršajnu i kaznenu evidenciju br.07-0702-14032/22, utvrđuje se da je okrivljeni Kašćelan Slobodan više puta osuđivan za raznovrsna krivična djela, od čega i za krivična djela sa elementima nasilja – nasilničko ponašanje iz čl. 399 Krivičnog zakonika presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br.340/06 od 27.11.2008. godine i protiv života i tijela – teško ubistvo u pokusaju iz čl.144 tač.3 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika presudom Višeg suda u Podgorici K.br.130/15 od 02.06.2020. godine.

 

U odnosu na okrivljenog Mujović Radovana, iz uvjerenja Ministarstva pravde Crne Gore – Odjeljenja za prekršajnu i kaznenu evidenciju br.07-0702-14032/22, takođeproističe da je više puta osuđivan za različita krivična djela, između ostalog i za krivična djela organizovanog kriminala iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, te oružja i eksplozivnih materija – presudom Višeg suda u Podgorici Ks.br.1/2009 od 13.04.2010. godine, zbog krivičnih djela kriminalno udruživanje iz čl.401.st.3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika, neovlašćena proizvodnja, džranje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.3 u vezi st.2 Krivičnog zakonika. Navedeno, u smislu čl.175 st. 1 tač. 3 Zakonika o krivičnom postupku, jesu posebne okolnosti koje jasno upućuju na sklonosti okrivljenih Kašćelan Slobodana i Mujović Radovana vršenju krivičnih djela u kontinuitetu, koja sklonost nije eliminisana do sada izrečenim brojnim krivičnim sankcijama, pa je imajući u vidu naprijed navedeno, sasvim realno očekivati da u slučaju odbrane sa slobode nastave sa vršenjem krivičnih djela.

 

Predlog da se okrivljenima Zvicer Radoju, Milović Ljubu, Vujotić Milanu, Spasojević Nikoli, Živković Radoju i Roganović Dušku sudi u odsustvu, zasnovan je na odredbi čl. 324 st.2 Zakonika o krivičnom postupku, u odnosu na koje okrivlene je rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris. br 64/22 od 20.07.2022. godine određen pritvor, a dana 21.07.2022 godine donijeta i naredba za raspisivanje potjernice islog poslovnog broja. Okrivljeni Zvicer Radoje, Milović Ljubo, Spasojević Nikola i Roganović Duško se nalaze u bjekstvu i nijesu dostižni nadležnim organima Crne Gore, dok je okrivljeni Živković Radoje dana 16.09.2022. godine lišen slobode u Republici Turskoj, što proizlazi iz dopisa Uprave policije Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL – EUROPOL- SIRENE 51/7 br.215/22 – 43710, od 25.11.2022. godine, u kojem se navodi da je taj okrivljeni dana 16.09.2022. godine lišen slobode u okviru istrage ubistva Vukotić Jovana u Turskoj, da je uhapšen odlukom istanbulskog 8. krivičnog suda od 22.09. 2022. godine zbog najmjernog-planiranog ubistva, te da je iz kaznene ustanove – zatvora Maltepe br.3 tip L dana 8. oktobra 2022. godine premješten u njihovu kaznenu ustanovu, u kojoj će biti u pritvoru. U odnosu na okrivljenog Vujotić Milana, u istom dopisu je navedeno da je lišen slobode dana 26.09.2022. godine u sklopu istrage ubistva Jovana Vukotica i da se trenutno nalazi u pritvoru na osnovu naredbe 6. krivičnog suda u Istanbulu, zbog krivičnih djela pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi i namjerno ubistvo, te da je postupak u toku i da će zahtjev nadležnih organa Crne Gore za njegovu ekstradiciju biti predmet postupka pred Ministarstvom pravde Turske, nakon okončanja postupka u toj zemlji.

 

Prednje navedeno, po ocjeni ovog tužilaštva, jesu narocito važni razlozi da se

okrivljenima Zvicer Radoju, Milović Ljubu, Vujotić Milanu, Spasojević Nikoli, Živković Radoju i Roganović Dušku sudi u odsustvu, posebno pri činjenici da je neizvjesno da li će i kada okrivljeni Vujotić Milan i Živković Radoje biti izručeni Crnoj Gori od nadležnih organa Republike Turske, obzirom na prirodu krivičnih djela za koja se terete da su izvršili na teritoriji Republike Turske i za koja realno mogu očekivati dugotrajne kazne zatvora, kao i pri činjenici da se okrivljeni Lazović Petar i Pantović Radovan nalaze u pritvoru, koji iz tog razloga imaju opravdan interes da se krivični postupak dovrši u razumnom roku.

 

Iz iznijetih razloga, optužnica je opravdana i na zakonu zasnovana.

 

SPECIJALNI TUŽILAC

Zoran Vučinić

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like