Categories Bosna i Hercegovina

Ambasada SAD: Pregledajte ugovore sa sankcionisanim firmama, tražite alternative…

“S obzirom na važnost IT usluga za savremeno poslovanje i administraciju, postičemo sve relevantne nivoe vlasti da pregledaju postojeće ugovore i obezbijede da pružaoci usluga mogu ispuniti zahtjeve kupca bez kršenja sankcija, ili da traže alternative.”

Nakon što je grupacija Infinity demantovala povezanost sa porodicom Dodik, te su pozvali američkog ambasadora gospodina Majkla Marfija na sastanak, formalni ili neformalni, kako bi mu predočili sve informacije i razriješili, kako navode nedoumice, pitali smo nadležne u Ambasadi kako reaguju na poziv.

Da li je model koji je pomenut prihvatljiv kako bi poslovanje nastavila nova uprava i sačuvala oko 800 radnih mjesta? Da li je to rješenje koje bi otklonilo sumnje i navode OFAC-a? Da li je to prihvatljivo rješenje, odgovorili su iz Ambasade SAD:

“Saopštenje Kancelarije za kontrolu imovine stranaca pri Ministarstvu finansija SAD (OFAC) of 18. juna sadrži detaljno objašnjenje u vezi sa ovim sankcijama. Politika SAD u vezi sa sankcijama je jasna i dosljedna.

OFAC će nastaviti sankcionisati one pojedince i pravne subjekte koji su uključeni u aktivnosti koje ugrožavaju mir, sigurnost, stabilnost ili teritorijalni integritet BiH, podrivaju demokratske procese ili institucije u BiH, ometaju provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, upleteni su u korupciju ili pružaju materijalnu pomoć sankcionisanim licima.”

Na pitanje da li postoji mogućnost da sankcionisane kompanije i pojedinci nastave poslovati, raditi, primati plate, kažu:

“S obzirom na važnost IT usluga za savremeno poslovanje i administraciju, postičemo sve relevantne nivoe vlasti da pregledaju postojeće ugovore i obezbijede da pružaoci usluga mogu ispuniti zahtjeve kupca bez kršenja sankcija, ili da traže alternative.”

Šta je dovoljno za skidanje s liste, odgovaraju:

“Sankcije su ozbiljne, ne uvode se olako, niti se olako povlače. Kancelarija za kontrolu imovine stranaca pri Ministarstvu finansija SAD (OFAC), u konsultaciji sa drugim agencijama Vlade SAD koje imaju interes i posjeduju informacije od ključne važnosti za taj proces, odlučuje kada se lica dodaju ili uklanjaju sa liste u sklopu Programa sankcija za Zapadni Balkan”, saopšteno je.

N1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like