Categories Republika Srpska

Kakva je uloga ministra Minića u otimalju zemlje od Republike Srpske

Američki medij napominje da su ovo informacije koje se nadovezuju na krivičnu prijavu koju su jučer objavili

Zemljište upisano u LN br. 333 KO Brodac Gornji i PL br. 522 KO Janja u ukupnoj površini od 655 431 m2, koje je predmet otimanja od Republike Srpske je trebalo biti upisano na Republiku Srpsku, jer je istog pravnog statusa kao i zemljište u selu Gornje Crnjelovo koje je upisano na Republiku Srpsku.
Sve ovo se radi bez znanja Pravobranilaštva Republike Srpske.
Ne postoji saglasnost Pravobranilaštva Republike Srpske za ove radnje.
Treba znati da poljoprivrednim zemljištem u Republici Srpskoj upravlja Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, dolazi se do zaključka da Ministar Savo Minić i njegov pomoćnik Saša Lalić nisu preduzeli nikakve radnje da spriječe ovo nelegalno otuđivanja zemljišta Republike Srpske, i sticanja pritivpravne imovinske koristi.
Sa ovim je Ministarstvo moralo biti upoznato jer se radi o velikoj površini poljoprivrednog zemljišta.
Samim tim tužilaštvo Republike Srpske bi optužnicu trebalo proširiti na Ministra Savu Minića i pomoćnika Sašu Lalić, zbog nepreduzimanja radnji u sprečavanju krađe poljoprivrednog zemljišta upisanog u LN br. 333 KO Brodac Gornji i PL br. 522 KO Janja u ukupnoj površini od 655 431 m2 za kojim poljoprivredni proizvođači vape u Semberiji.
Treba napomenuti da su Ministar Savo Minić i pomoćnik Saša Lalić početkom 2024 godine, predložili Odluku kompenzacionom Fondu Republike Srpske da odobri pomoć od 500 000,00 KM “Sava Semberija” , što je i odobreno na Upravnom odboru kompenzaciog fonda.
Ta sredstva su prema nezvaničnim informacijama korištena za kupovinu zemljišta koju je upisano u LN br. 333 KO Brodac Gornji i PL br. 522 KO Janja u ukupnoj površini od 655 431 m2.
Kada se sagledaju sve činjenice dolazi se do zaključka, da zbog ličnih interesa pojedinaca Semberija nije dobila Ministra poljoprivrede već 12 godina, jer da je Ministar poljoprivrede iz Semberije ovo se sigurno nebi desilo.
Sagledavajući sve navedene činjenice dolazi se do zaključka da je Ministar Savo Minić doveden na čelo Ministarstva poljoprivrede kako bi sa svojim saradnicima sproveo ovu krađu poljoprivrednog zemljišta upisanog u LN br. 333 KO Brodac Gornji i PL br. 522 KO Janja u ukupnoj površini od 655 431 m2, od Republike Srpske.
Samim tim se može smatrati da je Ministar Savo Minić zajedno sa svojim saradnicima saučesnik u pomenutoj krađi zemljišta upisanog u LN br. 333 KO Brodac Gornji i PL br. 522 KO Janja u ukupnoj površini od 655 431 m2.

mpskynews.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like