Categories Republika Srpska

(FOTO) OŠTAR SUKOB između v.d. direktora i zamjenika direktora CIVILNE ZAŠTITE: „Svjestan sam da ste pravno neuki““

U toku je oštar sukob između v.d. direktora Civilne zaštite Republike Srpske Borisa Trninića i zamjenika direktora Civilne zaštite Republike Srpske Milana Novitovića.

Pročitajte sadržaj mail-a koji je Milan Novitović uputio Borisu Trniniću u kojem, između ostalog, dovodi u pitanje pravničko znanje v.d. direktora, kao i u kojem naglašava to da je Boris Trninić protivzakonitim izmjenama Evidencije o radnom prisustvu i odsustvima učinio krivično djelo.

Mail prenosimo u cjelosti

Poštovani vršioče dužnosti, svestan sam da ste pravno neuki, ali to nije izgovor za bahatost, bezobrazluk i protivzakonito ponašanje.
Zakonom o Republičkoj upravi, članom 81. definisano je da Republička uprava ima zamjenika direktora, Zakon o državnim službenicima, članom 37. tačka 1. stav b, definisano je da Republička uprava civične zaštite Republike Srpske ima zamjenika rukovodioca uprave, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi civilne zaštite, definisano je i objašnjena su prava i odgovornosti zamjenika direktora Republičke uprave civilne zaštite.
Nadalje, Vlada Republike Srpske, na sjednici održanoj dana 18. januara 2024. godine imenovala me je za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, što je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 10, dana 30.01.2024. godine.
Dana 09. februara, uredno sam dostavio Evidenciju o prisustvu na radu i odsustvima, koju ste protivzakonito izmjenili i napravili službenu ispravku sa NEISTINITIM SADRŽAJEM, čime ste izvršili KRIVIČNO DJELO..
Poštovani, ovim putem vas obavještavam o sledećim činjenicama:
1. Imenuje me Vlada Republike Srpske, a ne nekakav organ stranke, ili nečiji tata ili neki bahati političar, niti kakav Mili, niti neki umišljeni kriminalac u pokušaju;
2. Prava i obaveze, koristim i izvršavam u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, te sam tako uredno dana 23. januara popunio prijavu putovanja;
3. Izvještaj sa putovanja, opdnosi se na uredno oberenom obrazcu PUTNOG NALOGA, koji vaš tehnički sekretar nije overio, čineći težu povredu radne dužnosti, za koju sam pokrenuo postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti, te ću izvještaj dostaviti, na uredno popečaćenom obrascu PUTNOG NALOGA, kada mi se isti dostavi;
4. U Republičkoj upravi ne postoji SAVETNIK DIREKTORA, te osoba koju tako predstavljate i koja se tako predstavlja, lažno se predstavlja i lažno ga predstavljate, i tako nanosite VI i on štetu Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske;
5. Vozila koja koristite, protivzakonito i nenamjenski koristite i koristite ih za stranačke potrebe i aktivnosti;
6. Nezakonito zapošljavanje vršite u ličnom i stranačkom interesu, i ponavljam nezakonito;
7. Pretnje i ucene koje mi preko posrednika upućujete, niti me mogu niti će me uplašiti niti ućutkati;
8. Uskratili ste mi sva prava protivzakonito (pristup službenom mejlu, službeni broj telefona, upotrebu službenog vozila i druga);
9. Ne krijem se iza anonimnih i lažnih prijava, već izričito postupam po Zakonu;
10. Svakodnevno i u kontinuitetu vršite DISKRIMINACIJU i mobing državnih službenika, koje nazivate meni bliskima, pri tom uspostavljajući samo vama znan sistem hijerarhije i organizacije u Upravi;
Poštovani, prekršajna odgovornost je evidentna i biće utvrđena i dokumentovana, u slučaju da nastavite sa pokušajima daljeg omalovažavanja, uskraćivanja prava, mobinga i protivzakonitog rada biću primoran da sebe zaštitim na sve ostale načine koji su propisani Zakonom.

Dodatno sa RTRS:Pogledajte dokumentarni film „Irmak“ koji govori o junačkim podvizima pripadnika Civilne zaštite Republike Srpske

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

You May Also Like