Categories Intelligence

POLIGRAF KAO SREDSTVO POVRATKA POVJERENJA U INSTITUCIJE

Bosna i Hercegovina duži niz godina se suočava sa nepovjerenjem u institucije od strane naroda. Pojedinci za to krive nosioce funkcija koji su skloni koruptivnim radnjama i uticajem kriminalnih struktura na njihov rad. Procesuiranja su rijetkost, a kada se i dese presude su oslobađajuće, a u slučaju krivice, kazne minimalne.

Neki rad pravosudnih institucija u BiH porede sa sportskim ribolovom „Hvataj, slikaj, puštaj“.

Kao rješenja ovih problema može se pronaći u uvođenju poligrafskog testiranja kao eliminacionog faktora prilikom konkursa za rukovodeće pozicije.

Upravo ovo su uvele pojedine evropske zemlje, a najsvježiji primjer dolazi iz Crne Gore gdje su četiri kandidata pala na poligrafskom testiranju, te zbog toga ne mogu proći na konkursu za direktora Uprave policije.

Ono što karakteriše poligraf jeste fiziološka reakcija organizma ispitanika na određena pitanja. Kao takav ne uzima se bezuslovno, ali sve agencije ga koriste za usmjeravanje istraga. Poligraf je nesumljivo uveliko dobrinosio i doprinosi radu bezbjednosnih agencija jer pomaže u određivanju daljeg pravca djelovanja.

Shodno tome, poligraf predstavlja savršenu mjeru za suzbijanje koruptivnih i kriminalnih aktvnosti unutar institucija, čuva integritet institucija, a narod ga je bez zadrške prihvatio u zemljama koje su ga uvele kao mjeru na konkursu.

MPSkyNews

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

You May Also Like